Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Co se děje po smrti? > Biblický pohled na smrt
Ne všichni se shodnou ohledně definice smrti nebo posmrtného života.

Mnohá náboženství učí, že lidská duše je nesmrtelná, a že ve skutečnosti umírá pouze fyzické tělo. Vidí smrt jako přechod z jednoho stavu vědomí na jiný.

Podle tohoto učení je duše jakási oddělená entita, která pouze přebývá v těle člověka. Avšak text v Genesis 2:7 říká, že Bůh vdechl do utvořeného člověka „dech života“ a a člověk se stal „živou duší“. Neobdržel živou duši, ale stal se živou duší. Bible 21 toto také překládá jako, že „se člověk stal živou bytostí.“

Termín (Hebrejsky)Definice
nešamah- oživující princip
- přeložený jako "dech" v Genesis 2:7
ruach- dech
- také v Bibli překládaný jako "vítr", "duch" či "smýšlení"
nefeš- duše nebo život
- je napsáno, že jak lidé tak zvířata jsou nefeš

Nesmrtelnost

Z 1700 odkazů na duši a ducha v Bibli nejsou duše ani duch ani jednou prohlášeny za nesmrtelné, nehynoucí nebo věčné. Pouze Bůh je nesmrtelný. (1.Timoteovi 1:17; 6:16) Učení o nesmrtelnosti duše je učení o falešné naději, které popírá skutečnost smrti. Navíc, pokud člověk žije dál, byť ve změněném stavu, pak není třeba Spasitele či usmiřující smrti Krista. Kristus zemřel, aby obnovil a vrátil život těm, kteří ho skrze hřích ztratili.

V Edenu, Bůh řekl Adamovi a Evě, že pokud budou jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, zemřou (Genesis 2:17). Neřekl: „Vaše těla zemřou a vstoupíte do nového stavu vědomí.“

Byl to však had, který Evě lhal a řekl: „Jistě nezemřete…“ Tato myšlenka, že je naše duše nesmrtelná je lež, která má původ v rajské zahradě Eden, a má nás přesvědčit, že jsme nesmrtelní jako Bůh.

Nejsme nesmrtelní, avšak je pravda, že člověk nikdy zemřít neměl. Smrt přišla do světa jako důsledek hříchu. Když se Adam s Evou rozhodli ignorovat dobrý Boží plán pro život a zvolili si smrt, stala se smrt realitou.

Mzdou hříchu je smrt… Římanům 6:23

Jelikož smrt je ne-žití, znamená to pouze, že Bůh si bere zpět život (ruach, duch, dech), který daroval pod podmínkou poslušnosti, a člověk přestává žít. (Kazatel 12:7) To, co se vrací k Bohu, je život, který byl dán, a ne nějaká transformovaná verze člověka v podobě duchovní bytosti. Když Bůh řekl, že člověk „propadne smrti“ (Gn 2:17), pokud přestoupí Boží požadavek, měl tím na mysli, že člověk přestane žít a vrátí se do prachu. Daleko od vědomého stavu je tak smrt konečným stavem nebytí či nevědomí a jako taková je v Písmu popsána.

Martin Luther to vysvětluje následovně:

Měli bychom se naučit dívat na naši smrt ve správném světle, aby nás neděsila tak, jak je tomu u nevěřících. Protože v Kristu to skutečně není smrt, ale příjemný, sladký a krátký spánek, který nám přináší vysvobození z tohoto údolí slz, hříchu a strachu ze skutečné smrti, a ze všeho toho neštěstí na tomto světě, a my tak můžeme v bezpečí a bez starostí, sladce a něžně na krátký čas odpočinout, jako na pohovce, až do doby, než nás spolu se všemi Jeho drahými dětmi probudí k slávě a radosti… Jelikož ji nazýváme spánkem, víme, že v ní nezůstaneme, ale budeme znovu probuzeni a budeme žít, a že čas, který strávíme spánkem nám připadne tak krátký, jako bychom sotva usnuli … Proto budeme sami sebe odsuzovat, že jsme byli takovýmto spánkem zaskočeni či vystrašeni, když přišla hodina smrti a najednou jsme vyšli z hrobů a rozkladu opět živí, ve skvělé formě, čerství, s průzračně čistým, oslaveným životem, abychom se setkali s naším Pánem a Zachráncem Ježíšem Kristem v oblacích… Písmo všude poskytuje takovou útěchu, která hovoří o smrti svatých, jako by usnuli a byli připočteni ke svým otcům, kteří skrze tuto víru a útěchu v Kristu přemohli smrt a čekají na vzkříšení společně se všemi, kteří je ve smrti předešli.Hugh Thomson Kerr (ed.), A Compend of Luther's Theology (London: Student Christian Movement, 1943).

Bible hovoří o smrti

Smrt má velmi daleko od vědomého stavu bytí. Jedná se o absolutní stav ne-bytí či ne-vědomí a v Bibli je také tak popisován:

Jeho duch odchází, on se vrací zpět do své země; v ten den je po jeho nápadech.Žalm 146:4
Protože živí vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic…Kazatel 9:5

Mrtví nevědí, co se děje na zemi, nevědí nic. Následující verše konstatují:

Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly…Kazatel 9:6
Neboť ve smrti na Tebe není žádná vzpomínka; kdo Ti vzdá v hrobě díky? Žalm 6:5 (překlad KJV)

Tak zanikají také jejich pocity.

Mrtví již nechválí Hospodina, ani nikdo z těch, kdo sestupují do říše ticha.Žalm 115:17

Tento stav nevědomí se rovná spánku. Jób říká:

Tak i muž ulehl a nevstane až do zániku nebes. Neprocitnou a neprobudí se ze svého spánku. Job 14:12

Člověk leží ve „spánku smrti“ až do vzkříšení na konci času. Potom – a jen potom – se probudí a ze spánku povstane. (Žalm 13:4)


Přečti si více o „spánku smrti“ v našem dalším článku: Vzkříšení Lazara


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa