Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Ježíš a sobota
Zachovával Ježíš sobotní den když tu kráčel s námi po zemském povrchu?

Ježíš využil právě sobotu k tomu, aby oznámil své poslání na zemi. (L 4:16-19; J 9:14; Mt 12:8,12; L 13:14-17) V Iz 42:21 předpovídá prorok, že se spravedlivému Hospodinu zalíbilo vyvýšit a zvelebit zákon, což odporuje tomu, že by ho později změnil nebo prohlásil za zrušený a neplatný. V Mt 24:20 se Ježíš zmiňuje o sobotě ve spojitosti s budoucím časem a tedy i s budoucími generacemi. Ježíš také svým následovníkům řekl, že tento zákon nepřišel zrušit:

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit.Matouš 5:17
Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.Jan 14:15
Nebo já Hospodin neměním se…Malachiáš 3:6 BKR
VLASTNOSTBŮHJEHO ZÁKON
DuchBůh je Duch
(Jan 4:24)
Neboť víme, že Zákon je duchovní
(Řím 7:14)
LáskaKdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
(1 Jan 4:8)
"Učiteli, které přikázání je v Zákoně největší?" On mu řekl: "Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí."
(Matouš 22:36-37)
PravdaJežíš mu řekl: "Já jsem ta Cesta, Pravda i Život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
(Jan 14:6)
...tvůj zákon je pravda.
(Žalm 119:142)
SpravedlnostVy však jste z něho v Kristu Ježíši, jenž se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením...
(1. Kor 1:30)
...všechny tvé příkazy jsou spravedlivé.
(Žalm 119:172)
SvatostSvatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů.
(Izaiáš 6:3)
A tak Zákon je svatý i přikázání je svaté...
(Římanům 7:12)
DokonalostBuďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.
(Matouš 5:48)
Zákon Hospodinův jest dokonalý
(Žalm 19:7)
VěčnostHospodin bude trůnit jako král navěky.
(Žalm 29:10)
...všechna jeho přikázání jsou věrná, spolehlivá navždy a navěky...
(Žalm 111:7-8)
DobrotaNikdo není dobrý, než jeden: Bůh.
(Lukáš 18:19)
...přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.
(Římanům 7:12)
SpravedlnostOn je Bůh věrný a není v něm špatnost, je spravedlivý a přímý.
(Dt 32:4)
...přikázání je svaté, spravedlivé a dobré.
(Římanům 7:12)
Čistota...tak jako on je čistý.
(1. Jan 3:3)
...přikázaní Hospodinovo čisté...
(Žalm 19:9)
Neměnnost...od Otce světel, u něhožto není proměnění, ani jakého pro obrácení se někam jinam zastínění.
(Jakub 1:17)
Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane.
(Matouš 5:18)

Jak můžeme z tabulky vidět, Boží zákon je výrazem Božího charakteru. Nemůže být změněn stejně tak jako se ani Bůh nemění.

Změnil Ježíš zákon či věčnou smlouvu, která obsahuje přikázání o sobotě? Ne. Ježíš dodržoval přikázání svého Otce, protože řekl:

…jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.Jan 15:10

Zachovával den odpočinku:

Přišel do Nazaretu … Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy.Lukáš 4:16

Také naznačil, že den odpočinku bude svatý i po jeho smrti, když s odkazem na budoucí pád Jeruzaléma (40 let po jeho smrti) řekl:

Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.Matouš 24:20

Další článek: Učedníci a sobota
Zpět k článku: Sobota – „Dne sedmého odpočinutí jest“


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa