Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Kristus slíbil, že se vrátí, aby shromáždil své živé i mrtvé následovníky. Jak to bude vypadat?

Kristus přichází, aby zachránil své spravedlivé, živé i mrtvé:

Spravedliví mrtví budou vzkříšeni

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. 1 Tesalonickým 4:16

Jen spravedliví, kteří odevzdali svůj život Kristu a poddali se jeho autoritě budou vzkříšeni během druhého příchodu.

Viděl jsem trůny a na nich usedli ti, jimž byl svěřen soud…Ostatní mrtví však nepovstanou k životu, dokud se těch tisíc let nedovrší. To je první vzkříšení. Blahoslavený a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení!Zjevení 20:4-6

V Janovi 5:28-29 Kristus říká, že všichni uslyší jeho hlas. Mluví o dvou vzkříšeních: „vzkříšení k životu“ a „vzkříšení k odsouzení“. Tyto dvě události od sebe dělí tisíc let. Boží následovníci budou vzkříšeni při prvním vzkříšení, nebo-li „vzkříšením k životu“. Ti co Boha odmítli budou vzkříšeni až po době milénia, při druhém vzkříšení nebo-li „vzkříšení k odsouzení“.

Spravedliví živí budou proměněni

…potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem. 1 Tesalonickým 4:17

Živí spravedliví („my, kteří jsme naživu“) budou shromážděni společně se vzkříšenými spravedlivými, aby vyšli vstříc Pánu do nebe. V poslední chvíli spravedliví živí neokusí smrt, ale budou proměněni stejně jako Enoch a Elijáš (Genesis 5:24; 2 Královská 2:11).

Hle, odhalím vám tajemství: Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni, naráz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice. Až zazní, mrtví budou vzkříšeni k nepomíjitelnosti a my živí proměněni. Pomíjitelné tělo musí totiž obléci nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost. A když pomíjitelné obleče nepomíjitelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno: ‚Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil!‘1 Korintským 15:51-54

Živí spravedliví jsou proměněni v okamžiku po zaznění poslední trumpety. Naše těla budou změněna do podoby Jeho oslaveného těla. Více informací naleznete v Filipským 3:20-21, 1. Jan 3:2-3 a Izaiáš 25:8-9.

Další článek bude pojednávat o tom, co se stane těm, kteří Krista odmítli.

Zpět na Druhý příchod Ježíše Krista


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Biblická kázání
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa