Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Druhý příchod Ježíše Krista > Dojde k tajnému vytržení?
Názor, že Boží lid bude tajně přenesen do nebe, zatímco neobrácení zůstanou na zemi, aby přijali něco jako druhou šanci je nebiblické, a dává falešnou naději.

V ostrém protikladu s články v této sekci je učení o tajném vytržení, které navrhuje, že Boží lid bude tajně přenesen do nebe, zatímco neobrácení zůstanou na zemi, aby přijali něco jako druhou šanci. Toto učení je názorem dispenzacionalismu a předkládá, že Boží lid bude tajně vytržen do nebe, zatímco všichni ostatní zůstanou na zemi a budou mít druhou šanci na spasení. Učení o tajném vytržení je falešné a dává falešnou naději. Navíc, lidi takové učení nepovzbudí, aby změnili své životy a dali věci s Bohem do pořádku.

Toto Písmo říká o tom, proč si dát věci s Bohem do pořádku:

Svévolník ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly; nechť se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho.Izaiáš 55:7
Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře. Žádná jeho nevěrnost, jíž se dopustil, mu nebude připomínána, bude žít pro svou spravedlnost, podle níž jednal. Což si libuji v smrti svévolníka? je výrok Panovníka Hospodina.Ez 18:21-23

V těchto verších je jasné „kdyby“. Spasení je podmíněno poslušností. Až přijde soud, budeme zodpovědní za naše skutky, a nebudeme mít další šanci na nápravu.

Boží lid projde určitým tříbením a pocítí hněv Antikrista. Jejich jedinou nadějí bude návrat Krista. Stejně jako musely být krví Beránka potřeny veřeje domů izraelských příbytků během noci s poslední ránou v Egyptě (Exodus 12:7-13), tak musí být krev Beránka na veřejích lidských srdcí, aby hubícího anděla upozornila, že jsme byli vykoupeni krví Beránka.

A v ten den bude řečeno: „Hle, to je náš Bůh. V něho jsme skládali naději a on nás spasil. Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil“.Izaiáš 25:9

Tajné vytržení a Boží slovo

Následující pasáž je často citována na podporu tajného vytržení:

Jako totiž v oněch dnech před potopou, jedli, pili, ženili se a vdávaly, až do dne, kdy Noe vešel do korábu, a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a všechny nesmetla, takový bude i příchod Syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude vzat a druhý bude zanechán. Dvě budou mlít na obilném mlýnku, jedna bude vzata a druhá bude zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.Matouš 24:38-42

Tento text nedokazuje tajné vytržení. Pouze poukazuje na to, že při návratu Krista, někteří budou spaseni a jiní zatraceni.

Názor dispenzacionalistů, že Antikrist povstane až po tajném vytržení také není v souladu s učením Písma. Bible jasně učí, že tato moc povstane z církve, ne až po církvi:

Dítky, je poslední hodina; a jak jste slyšeli, že přichází Antikrist, tak se nyní již objevilo mnoho antikristů; podle toho poznáváme, že je poslední hodina. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, zůstali by s námi. Ale to se stalo, aby vyšlo najevo, že nejsou všichni z nás.1 Jan 2:18-19

Tajné vytržení není biblické učení. Zde naleznete další informace o dispenzacionalismu.

Zpět na Druhý příchod Ježíše Krista


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa