Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Duchovní dary > 1. Korintským: Pavlovy lekce o duchovních darech
Pavel v dopisu Korintským vyučuje sbor v Korintu o duchovních darech. Pochopení kontextu nám pomůže pochopit i jeho vlastní obsah.

Koncept duchovních darů je zahalen určitým tajemstvím. Pro mnohé jsou duchovní dary jedním z nejzákladnějších bodů jejich víry. Například v charismatickém hnutí je dar jazyků jedním z nejdůležitějších znaků spasení a vztahu s Kristem. Mnozí mají za to, že pokud nemluvíte v jazycích, váš vztah s Kristem ještě plně nevznikl.

Duchovní dary Pavel vyjmenovává v Bibli několikrát, a my se zaměříme na rozluštění jeho dopisu korintskému sboru (1. Korintským 12-14). Ačkoliv byl tento dopis napsaný před 2000 lety, je plný relevantních rad i pro církev v dnešní době. Dozvídáme se zde důležité informace také o Duchu svatém, o darech, které nám dává, a o tom, jak je využívat.

Pochopení První epištoly Pavla Korintským

Pavlův první dopis do Korintu není tak přímočarý, jak se na první pohled zdá. Vyžaduje poctivou a důkladnou exegezi, abychom porozuměli jednotlivým částem. Dopis obsahuje odkazy na různé dokumenty a svědectví, které nejsou čtenáři přístupné, a je tedy nutné, abychom informace sbírali z dostupných pramenů:

a) Pavlův první ztracený dopis do Korintu, který jim připomíná.
b) Dopis Korinťanů Pavlovi, který také čtenáři není dostupný.
c) Ústní svědectví Chloé, která Pavla informuje o stavu tamního sboru.
d) Citace z literatury a znalost dobového pozadí.

Zde jsou důležité biblické odkazy k výše uvedenému:
a) Napsal jsem vám v listě, abyste neměli nic společného se smilníky. 1K 5:9
b) Pokud jde o to, co jste psali… viz. 1K 7:1
c) Dověděl jsem se totiž o vás z domu Chloé, bratří, že jsou mezi vámi spory. 1K 1:11
d) Jídlo je pro žaludek a žaludek pro jídlo (epikurejské rčení); Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo. 1K 6:13

Pavel byl ve své době sečtělý intelektuál a cituje Phila Alexandrejského, Epikura, Menandra a rovněž předgnostické myslitele. Další příklad Pavlovy analýzy myšlení své doby nacházíme v 1K 15:32-33:

Jestliže, po lidsku řečeno, jsem v Efesu bojoval s šelmami, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstávají, „jezme a pijme, neboť zítra zemřeme.“ Neklamte se: „Špatné řeči ničí dobré mravy.“1. Korintským 15:32-33

Pavlovy argumenty nám budou dávat smysl jedině v kontextu s citacemi — nejprve Epikurovo — jezme a pijme, neboť zítra zemřeme — (to rozhodně není Pavlovo přesvědčení, je to mluva Epikura!), a za druhé slova Menandra — špatná společnost ničí dobrý charakter (s tím by Pavel souhlasil).1

Pavel se postupně vypořádává s jednotlivými částmi dopisů, které mu Korinťané psali. Byli ovlivněni myšlením a filozofií své doby a Pavel musel napravovat jejich mylné představy, nepochopení a špatné názory. Epikurův výrok, který jsem výše citoval, je typickým příkladem. Jelikož filozofové tehdejší doby věřili na nesmrtelnost duše, tvrdili, že tělo je pouze nádoba pro mnohem důležitější duši, která v něm přebývá, z čehož pro ně vyplývalo přesvědčení, že nezáleží na tom, co jíme a pijeme či jakkoli zneužíváme své tělo, protože tělo není významné a stejně přijde vniveč.

Korinťané zřejmě Pavlovi v dopise napsali něco v tomto smyslu a Pavel poté, co cituje jejich výrok, dává s vyjádřeným míněním najevo ostrý nesouhlas — „Bůh však jednou učiní konec obojímu. Tělo však není pro smilstvo, nýbrž pro Pána, a Pán pro tělo.“

Přečtěte si v dalších článcích o delikátních záležitostech, které Pavel řeší v 1. Korintským, o podstatě duchovních darů, o principu nezištné lásky jako o ústředním motivu všeho křesťanského úsilí a o zneužívání daru jazyků.

Odkazy

  1. Dividing Fire, v tisku. P. Gey van Pittius.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa