Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Křesťanský život > Proč tolik lidí čte Boží slovo a přijímá jen tak málo?

Bez Krista je čtení Bible stejné jako čtení jakéhokoli jiného textu.

Židům 4:2 nám říká, že: „Slovo zvěsti jim však neprospělo, protože nebyli spojeni vírou s těmi, kteří slyšeli.”

V Bibli je více než 3000 slibů. Jedná se o ujištění od milujícího nebeského Otce o Jeho péči a starost o nás. Přijetí těchto slibů vírou přináší pokoj a klidné ujištění o Boží lásce a moci v našich životech. Víra nás spojuje s nebem a dává nám sílu pro boj s temnými mocnostmi. V Kristu nám Bůh dal vše potřebné pro vítězství nad každým hříchem, s ním můžeme odolat i nejsilnějšímu pokušení. Mnozí lidé si však uvědomují, že nemají dostatek víry, a zůstávají od Krista odtrženi. Ve své bezmocnosti a ubohosti by se měli cele spolehnout na milost soucitného Spasitele. Neměli by hledět na sebe, ale na Krista. Touha věků, strana 340(275) nám říká toto:

On je dnes stejně mocným Vykupitelem, jako byl v době, kdy kráčel po zemi, uzdravoval nemocné a vyháněl démony. Víra se rodí z Božího slova (Římanům 10:17). Držte se tedy jeho zaslíbení: „Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.“ (Jan 6:37). Vrhněte se k jeho nohám a volejte: “Věřím, pomáhej mé nevíře!” (Marek 9:24) Budete-li tak činit, nikdy nezahynete. Nikdy.

Bez Krista nemůžeme nic dělat (Jan 15:5), ale s Kristem můžeme všechny věci (Filipským 4:13). Kristus slibuje, že když budeme zůstávat v něm, budeme mít řadu výhod. Přineseme hodně ovoce (Jan 15:8). Toto ovoce se projeví jako “láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, pokora a střídmost” (Galatským 5:22-23). Naše duše bude obnovena (Žalm 23:3) a on nám dá “čelenku místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti” (Izaiáš 61:3). Ostatní budou oslavovat a chválit Ježíše, když uvidí ovoce v našem životě (Filipským 1:11). Jeho sláva, bude také naše sláva.

Sláva, o které Bůh mluví, není sebestředný, egoistický druh slávy, ale spíše ten, který vede k požehnání pro druhé. Ježíš říká v Janovi 12:32: ”A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všechny k sobě.” Až poté co je Bůh vyvýšen a oslaven, může přivést člověka a tak učinit spásu lidstva. Jeho sláva přináší požehnání pro svět. Druh slávy, kterou učí a káže Robert Schuller, Ježíše Krista z této rovnice vynechává.

Stejně jako dítě musí dostávat potravu prostřednictvím pupeční šnůry v děloze matky, tak i my přijímáme potravu prostřednictvím životně důležitého spojení s Bohem. Bez něj jsme bezmocní v našem boji proti zlu. Bez něj jsme bezmocní v našem boji proti pokušení a hříchu. Naše skutky nás nespasí, ale jsou důkazem skutečné víry v Boha v našem životě. Jsou pomocníky ve vedení druhých ke Kristu a spáse.

Co je to víra?


Velmi doporučujeme knihu Cesta ke Kristu, kterou si můžete buď ZDARMA stáhnout nebo poslehnout online v naší audio knihovně.


Autor:

Wendy Goubej – je spisovatelka na volné noze a specialistka pro komunikaci, která ráda píše na témata: náboženství, současné události, věda a obchod.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa