Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Přečtěte si o některých pohanských symbolech, které se objevují v katolicismu.

V římskokatolických katedrálách jsou přítomny prakticky všechny symboly uctívání slunce.

Bazilika sv. Petra v Římě představuje jednu z největších sbírek symbolů na světě. Hlavní oltář pod Berniniho klenbou má na sobě znázorněny symboly , symboly uctívání slunce a měsíce, a mužských a ženských forem slunečních paprsků. Papežka Jana (jediná žena papežka v historii) nechala na oltáři vyobrazit porodní bolesti, představující narození boha slunce. Přečtěte si více o systému uctívání matky a syna.

Mezi další symboly uctívání slunce v katolicismu patří sluneční kruh zavedený Kaldejci, který lze spatřit prakticky na všech dnešních katedrálách. Na náměstí baziliky sv. Petra v Římě můžeme vidět vůbec největší sluneční kruh na světě. Má osm paprsků a obsahuje ještě jeden kruh, tedy kruh v kruhu, což je imitace pohyblivého Božího trůnu, jak popisuje prorok Ezechiel. Jako takový reprezentuje trůn draka, který předává šelmě své postavení a velkou autoritu. Uprostřed náměstí je obelisk (opět falický symbol zasvěcený uctívání slunce).

Vatikán je postaven na pahorku, kde stával chrám boha slunce Januse. Vedle baziliky sv. Jana Lateránského, v níž jsou korunováni papeži a kde pronášejí své neomylné výroky, se nachází obelisk Tutmose III., zasvěcený bohu slunce Reharaktimu. Tutmoses IV. umístil zmíněný obelisk do chrámu boha Amuna v Karnaku (Luxoru). Tento pohanský symbol byl tak vztyčen vedle lateránské baziliky jako symbol uctívání slunce.

V katolicismu jsou běžné ještě mnohé další symboly uctívání slunce, jako jsou svatozáře, pohanské kříže, blesky, znaková řeč převzatá z kultů uctívání slunce, trojzubce, liliové květy, rovnostranné trojúhelníky s Horovvým okem, koptské mušle — v pohanství symboly vesmíru, astrologická znamení, glóby coby symboly vesmírné nadvlády (pohanští bohové třímali v rukou glóby stejně jako ikony katolicismu a ten největší glóbus na světě je umístěn na vrcholku baziliky sv. Petra v Římě), posvátná srdce používaná v mnoha slunečních kultech, posvátná zvířata (mnohá z nich mytologická, jako např. drak, had, jednorožec nebo fénix), symboly plodnosti jako borové šišky (pohanští bohové je měli na svých berlách stejně jako dnes papežové), posvátné stromy (symboly trpícího a vzkříšeného boha slunce) a modlitební korálky za účelem opakovaného odříkávání modliteb navzdory tomu, že Bible napomíná:

Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Matouš 6:7

Podívejte se na obrázkové album „Pohansko-katolická architektura“
Podívejte se na obrázkové album „Sluneční kola“
Podívejte se na obrázkové album „Katolické symboly uctívání slunce“


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Uctívání slunce 

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.
Pohan
Osoba či skupina, která se neztotožňuje z určitým náboženstvím, nejčastěji s Židovstvím, Křesťanstvím, či s Islámem. Ve Starém zákoně se „pohanem“ myslí každý, kdo nenásleduje a neuctívá Boha Izraele.
Satan… Zjevení 12:9; 20:2

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa