Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Několik doktrín v apokryfních spisech je v rozporu s Biblí. Porovnejte kontrast několika veršů z obou zdrojů a přesvědčte se sami, kde můžeme nalézt pravdu.

Mnoho katolických doktrín nachází oporu ve spisech gnostiků a v apokryfech (knihách, které katolická církev považuje za kanonické a které jsou zařazeny v katolických Biblích; jsou založené na mysticismu a údajně obsahují tajné doktríny – skryté věci, kterým mohou porozumět jen osvícení a znalí jedinci. Co se apokryfů týče, vydal tridentský koncil následující prohlášení:

Každý, kdo nepřijme za posvátné a kanonické všechny tyto knihy a každou jejich část, jak jsou obecně čteny v katolické církvi a obsaženy ve staré latinské Vulgátě, anebo vědomě a záměrně opovrhne výše uvedenými tradicemi, ať je proklet. – Tridentský sněm, 4. sezení

Uvedené spisy nebyly nikdy považovány za součást kánonu, protože jasně odporují Písmu, jak lze vidět na několika následujících příkladech:

Čarování

… Rozřízni tu rybu, vyjmi z ní žluč, srdce a játra… proměň je v dým před mužem či ženou, které trápí démon nebo zlý duch, a všechno trápení od nich odejde a navěky ho budou zproštěni. A když se žlučí pomažou oči člověka, jemuž se na nich udělal bílý zákal, a dýchne se na ně, na ten bílý zákal, oči budou uzdraveny. – Tóbiáš 6,4-9

Biblickou výtku k tomuto výroku najdeme v Markově evangeliu 16,17 a ve Skutcích 16,18:

Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony… – Mk 16,17
… Pavlovi to bylo proti mysli, obrátil se proto na toho ducha a řekl: „Ve jménu Ježíše Krista ti přikazuji, abys z ní vyšel!“ A v tu chvíli ji ten zlý duch opustil. – Sk 16,18

Spasení ze skutků

Milosrdenství vytrhuje ze smrti a očišťuje od každého hříchu. – Tóbiáš 12,9

Biblická výtka:

Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž převzácnou krví Kristovou… – 1. Petr 1,18.19

Modlitba za mrtvé

… Kdyby nebyl přesvědčen, že padlí vstanou, bylo by zbytečné a marné modlit se za mrtvé… proto dal přinést smírčí oběti za mrtvé, aby jim byly odpuštěny hříchy. – Druhá Makabejská 12,43-45

Biblická výtka:

Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu. – 1. Jan 1,7

Chyby ve Vulgátě

Překlady opírající se o katolické texty jsou v některých vyhotoveních vysoce problematické. Některé úryvky z Vulgáty a překladů na ní založených otevírají cestu uctívání ostatků a zpochybňují míru Boží inspirace.

2. Timoteovi 3:16 ČSP říká:
“Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem…”

Douay Version říká:

“Veškeré písmo inspirované Bohem je k užitku.”

Židům 11:21 ČSP říká:

“Vírou Jákob, když umíral, požehnal každému ze synů Josefových, a poklonil se Bohu nad vrcholem své berle“.

Vulgáta říká:

“Jákob uctíval vrchol své berle.”

Zjevení 22:14 BKR říká:

“Blahoslavení, kteříž zachovávají přikázání jeho…”

Codex Vaticanus říká:

“Blahoslavení ti, kdo si perou roucha..”


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa