Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Příběh evangelia > Poselství druhého anděla
Druhý anděl nám říká o pádu Babylonu.

Když byli v první polovině 19. století věřící adventního hnutí vyloučeni ze svých církví, nabyli přesvědčení, že protože tyto církve odmítli přijmout Boží varování, v Božích očích padli. Tento pád si spojili s pádem Babylonu – obsahem druhého andělského poselství ze Zjevení 14:8:

Za ním letěl druhý anděl a volal: „Padl, padl veliký Babylon, který opojil všechny národy svým smilstvím a dal jim pít z poháru hněvu. Zjevení 14:8

Starý Babylon stál proti Jeruzalému. Babylon svedl obyvatele Jeruzaléma k pohanství a přiměl je sloužit cizím bohům. Starý Babylon nakonec přivedl celý Izrael do zajetí a pouze malá skupina se vrátila, aby znovu obnovila město v ruinách.

Bůh vynesl nad starověkým Babylonem následující soud:

Zlatým kalichem byl Babylon v Hospodinově ruce,
opájel všechny země;
pronárody pily jeho víno,
proto pronárody třeštily.
Avšak Babylon náhle padne a roztříští se.
Kvilte pro něho,
na jeho bolest vezměte balzám,
snad bude vyléčen.
Léčili jsme Babylon,
ale k vyléčení není.
Opusťte jej, pojďme každý do své země!
Soud nad ním se dotýká nebes, až do oblak sahá. Jeremjáš 51:7-9

Podobným způsobem povede antityp starého Babylonu — spolčení náboženských mocností v době konce — svět na scestí a přivede ho do zajetí pomocí bezpočtu falešných nauk. Tentýž výrok vyslovený u Jr 51:8 o starověkém Babylonu je rovněž ve Zjevení 14:8. Ve Zjevení 18:1-5 je vysloveno povolání z duchovního Babylonu stejným způsobem, jako tomu bylo v starodávných dobách, (Jeremjáš 51:9):

Potom jsem viděl jiného anděla, jak s velikou mocí sestupuje z nebe; a země byla ozářena jeho slávou. Zvolal mohutným hlasem: ‚Padl, padl veliký Babylon a stal se doupětem démonů, skrýší všech nečistých duchů a každého zlověstného a nenáviděného ptáka; neboť vínem Božího hněvu pro smilství té nevěstky byly opojeny všecky národy, králové světa s ní smilnili a bohatí kupci země bohatli z její rozmařilost a přepychu.‘ A slyšel jsem jiný hlas z nebe: ‚Vyjdi lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy. Neboť jeho hříchy se navršily až k nebi a Bůh nezapomněl na jeho viny.‘ Zjevení 18:1-5

Druhý anděl oznamuje pád Babylonu, ale výzva „vyjdi, lide můj, z toho města“ je pronesena až později. To znamená, že Boží lid je stále ještě v prostředí duchovního Babylonu. Je odsouzen systém – nikoliv jednotlivci – náboženských struktur spojených ve spiknutí proti Kristu a jeho lidu.

Existují dvě výzvy k vyjití z Babylonu. Stejně tak, jako Ježíš započal a ukončil svou službu na Zemi tím, že očistil chrám od zneuctění, jsou tu dvě výzvy k církvím na konci času. První z nich proběhla na počátku adventistického hnutí okolo roku 1844 a víceméně se omezila na Ameriku, ta konečná však proběhne celosvětově a vyvrcholí hlasitým voláním těsně před koncem doby milosti. Tato zkušenost bude doprovázena vylitím pozdního deště Ducha svatého.

Dále si přečtěte o poselství třetího anděla.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa