Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Evoluce vs Stvoření > Články > Podstata sporu > Souhlas pod nátlakem
Univerzity ztěžují studentům udržet si víru ve stvoření v šesti dnech.

Je s podivem, že i přes totální útok a trvalé úsilí evolucionistů prosazovat svůj model i na všech úrovních společnosti, pouze 9 % z celkové populace ve Spojených státech amerických věří evolučnímu modeluii. Na univerzitách je tento obrázek poněkud jiný. Federova studie (1986) na Connecticutské státní univerzitě v USA ukázala, že 18 % studentů navštěvujících úvodní kurz věřilo, že Bůh stvořil vesmír v šesti dnechiii, což je podle něj pseudovědecký názor.2

I'm confused

Pro evoluční vědce je typické považovat jakýkoli alternativní (tj. neevolucionistický) vědecký přístup ke studiu původu vesmíru, života a člověka za pseudovědu. Ještě více zarážející je skutečnost (zvlášť ve světle teologických bariér všech dříve zmíněných modelů kompromisu), že dokonce i náboženské organizace se snaží přesvědčit studenty, aby do svého náboženského smýšlení začlenili evoluční představy. Jeden takový pokus byl zrealizován na Univerzitě Kapského Města v JAR vědeckým pracovníkem Andersonem z organizace Univerzitní projekt pro Krista.3

Tento pokus byl zrealizován mezi studenty zoologie. Vědci byli s výsledky pokusu spokojeni, neboť podíl studentů přijímajících evoluční teorii vzrostl mezi jejich prvním a třetím rokem studia ze 47 % na 70 %. Víra ve stvoření v šesti dnech naopak poklesla během prvních tří let studia z 13 % na 0 % z celkového počtu studentů. Studie byla uzavřena s tím, že tuto změnu přineslo poznání evoluční teorie. Samozřejmě v průběhu celého pokusu nebyly studentům prezentovány žádné protiargumenty na podporu jakéhokoliv jiného názoru než evolučního.

Ve světle tohoto poněkud jednostranného přístupu není překvapením, že studenti byli v podstatě postupně přemluveni, aby podstoupili tuto změnu paradigmatu. Tento velmi zaujatý přístup k výuce studentů v oboru evoluční teorie vedl k závěru, že jediný způsob, jak si udržet náboženské přesvědčení, je uzavření kompromisu mezi teologií a evoluční teorií.

Pure Mathematics

Andersonova studie zvlášť zmiňuje studenty, kteří věří v 6-ti denní stvoření jako ty, kteří s největší pravděpodobností opustí svoji víru po setkání s evoluční teorií na seminářích. Pozdější Fulljamesova studie (1991), zaměřená na dospívající žáky, ukázala, že pro ty z nich, kteří věří v 6-ti denní stvoření podle Genesis, je obtížnější kombinovat vědu a víru.4

Andersonova studie následně zdůrazňuje, že vzhledem k důkazům hovořícím pro evoluční teorii, je víra v 6-ti denní stvoření absurdní! Anderson tak ve své studii dospívá k závěru, že všichni pastoři (resp. kazatelé) by měli upustit od napadání evoluční teorie, a navíc by měli zdůraznit, že Bible učí o Bohu jako o Stvořiteli, je však otevřená v otázce, jaké přírodní procesy Bůh použil při jeho tvoření.iv Teistická evolucev je tak propagována jako nástroj, s jehož pomocí si studenti mohou udržet svoji víruvi, zatímco lidé věřící v doslovné stvořenívii jsou považováni většinou za nevzdělané.

Bojová linie mezi evolucionismem a kreacionismem se tak jasně nachází mezi vírou v šestidenní stvoření [a sedmý den odpočinku] a vírou v ryze naturalistickou evoluci; první pohled obhajuje nekompromisní víru v Boží Slovo a druhý Boha předem vyloučil. Jaké jsou důsledky 6-ti denního stvoření?

POZNÁMKY:

i Přesněji světonázor (pohled na svět) – zvláště na původ, hodnotu a budoucnost světa. – pozn. recenzenta
ii Na základě průzkumu Gallop Poll z roku 1991.1
iii Doslova v šesti 24hodinových dnech. – pozn. Recenzenta
iv Konstrukční procesy bývají zpravidla diametrálně odlišné od provozních procesů v hotovém systému. Např. konstruování motoru versus běh hotového motoru, stavění domu versus obývání hotového domu, apod. – pozn. Recenzenta
v Teistická evoluce – říká, že Bůh nějakým způsobem řídí proces evoluce a pomáhá jí vždy, když nastanou nějaké zásadní komplikace. – pozn. Recenzenta
vi náboženské přesvědčení – pozn. recenzenta
vii Konkrétně v biblické stvoření v šesti 24 hodinových dnech, jak je popisuje kniha Genesis. – pozn. recenzenta

ODKAZY:

1 ROTH. A. A. Creation holding its own. In Origins. 1991, sv. 18, c. 2, s. 51–52.
2 FEDER, K. L. The Challenges of Pseudoscience. In Journal of College Science Teaching. 1986, sv. 26, s. 180–186.
3 ANDERSON, M. L. The effect of evolutionary teaching on students’ views of God as creator. In Journal of Theology for Southern Africa. 1994, s. 69–73.
4 FULLJAMES, P. / GIBSON, H. M. / FRANCIS, L. J. Creationism, Scientism, Christianity and Science: A Study in Adolescent Attitudes. In British Educational Journal, 1991, sv. 17 c. 2, s. 171–190.

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa