Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Jan Laský byl laskavý a mírný duchovní vůdce v Polsku a Německu.

Mezi muži reformace stěží najdeme člověka, který obětoval tolik osobního bohatství jako Jan Laský, známý také jako Johannes Alasco. Byl jedním ze tří synů zámožné a vlivné polské šlechtické rodiny. První z jeho bratrů působil v polských diplomatických službách ve Francii, druhý byl známý jako autor. Strýc Jana Laského vedl svého synovce k budování kariéry v duchovenstvu.

Jan i jeho sourozenci hodně cestovali po zahraničních univerzitách. V době svého pobytu v Curychu se setkal s teologem, který ho vybízel ke studiu bible. Byl to Ulrich Zwingli a psal se rok 1523. Později příštího roku byl vyzván, aby navštívil Erasma a znovu byl povzbuzen ke studiu Písma. Setkal se také s dalšími reformátory a studoval řečtinu, latinu a starozákonní hebrejštinu.

Po návratu ze studií se Jan Laský stal v Polsku velmi populárním. Bylo to díky jeho postavení a zkušenostem. Sám se nazýval „Erasmián“ a měl v plánu změnit polskou církev. Erazma požádal, aby králi napsal dopis s prosbou o odstranění římské vlády ze země, byl v tom ale neúspěšný. Jeho přátelé a příbuzní nesouhlasili s jeho novou vírou a kvůli ní se Janovi vysmívali. Se svými postoji se v roce 1526 stal předmětem zkoumání. Vystaven velkému tlaku podepsal prohlášení, že věří pouze tomu, co učí katolická církev. Tehdy to pro něj bylo jakési východisko z nouze, nikoli jeho skutečná víra.

Když v roce 1531 zemřel Laského strýc, cítil se osvobozen od katolických omezení. Chtěl do Polska opět přinést své nové reformované doktríny. Přestože se jeho víra ve všem neshodovala s oficiálním učením katolické církve, zůstal aktivním katolíkem a působil jako biskup a arciděkan.

V roce 1538 Jan Laský odcestoval z Polska, aby šířil nové evangelium v německém Frankfurtu. Jeho dalším působištěm se stalo Nizozemí a nakonec Emden ve Frísku. Poslední oblast byla nazývána „bojištěm novokřtěnců, římských katolíků, zwinglistů a mennonitů.“ Laský se zde usadil v roce 1540. V té době byl chudý, nemocný a oženil se s vesnickou dívkou. Vzdal se veškeré naděje na znovuzískání bohatství, kterého zanechal. O dva roky později se stal pastorem a brzy organizátorem evangelických sborů v okolí. Laský napsal domů do Polska list, ve kterém projevil přání vrátit se a být užitečný ve své rodné zemi. Král jeho prosbu špatně pochopil a nabídl mu pozici biskupa, což se Laského dotklo. Prohlásil, že už nikdy nebude přidružen k „biskupskému diadému “ nebo „mnišské kukle“.

Jan Laský usilovně pracoval na sjednocení evangelických skupin do jedné. Začal reformovanými sbory ve Frísku a Emden se brzy stal známý jako „severní Ženeva.“ Jak pokračoval ve své práci, zaznamenal, že praktiky římské církve postupně ustupují těm protestantským. Laský organizoval církev, založil školu pro kazatele a pro její členy sestavil vyznání víry.

V otázkách předurčení, vtělení, křtu a služby Jan Laský nesouhlasil s názory jiných reformátorů, jako byli Luther nebo Kalvín. Své reformační úsilí chtěl vést jemně a laskavě. Prohlásil, že „nesprávné pochopení nečiní muže hodného trestu, ale že člověk se proviňuje úmysly.“ Záhy se Laský stal známým i v jiných zemích a mnozí z knížat a náboženských vůdců s ním konzultovali otázky věrouky. Mezi jeho partnery v diskuzích byli například Bucer, Bullinger, Melanchton a mnozí další. Vévoda z Pruska Laského požádal, aby dohlížel na kostely v jeho oblasti. Laský jeho přání nevyhověl, nechtěl občanské vměšování do církevních záležitostí včetně útlaku luteránů. Svým rozhodnutím si však znepřátelil luterány.

(c) Westminster College, University of Cambridge; Supplied by The Public Catalogue Foundation
Král Edward VI. pověřuje Jana Laského k utvoření kongregace protestantských skupin.

Pronásledování zavedlo Laského v roce 1548 do Anglie, kde se dostal do styku s jinými reformátory a náboženskými vůdci. Přednášel kázání a získal velký vliv u soudu. Král požádal Laského o pomoc při organizování protestantských skupin v Anglii. Když se Mary stala královnou, rozpustila Laského kongregaci a nutila všechny členy, aby opustili zemi. V důsledku jejího nařízení odešlo v září roku 1553 z Dánska 175 jejich členů i se samotným Laským. Doufali, že najdou útočiště u protestantů, ale nebyli vítáni. Cestovali pak přes mnoho měst, ale nikde nenašli azyl, dokud nedorazili do Emden. Laský zde zůstal téměř rok a pak odešel do Frankfurtu.

V roce 1556 obdržel Jan Laský pozvání od krále. Byl v něm vyzván k návratu do Polska s úkolem kázat evangelium. Dostalo se mu srdečného uvítání a převzal starost o reformované církve. Během jeho předchozí nepřítomnosti došlo v Polsku k velkému pokroku reformace. Mnoho náboženských skupin vidělo reformaci jako způsob, jak se zbavit moci katolické církve. Přesto se Polsko, stejně jako Frísko, stalo místem neshod a bojů mezi mnoha náboženskými skupinami. Pro svou jemnou povahu a umírněné názory byl Jan Laský považován za dobrého prostředníka a koordinátora. Usilovně pracoval na vytvoření čistého těla věřících a pomohl připravit polskou verzi bible. Podařilo se mu položit základy polské reformace. Zemřel 13.ledna 1560 v polském městě Pinczow.
 

Tento článek je převzatý z Heroes of the Reformation od Gideona a Hildy Hagstoz.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa