Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Pro tohoto reformátora byla Bible cestou života.

Jan Viklef, první z nejznámějších reformátorů, žil v období mnoha útrap od roku 1320 do roku 1384. Stoletá Válka, Černá smrt, rolnická revoluce a zajetí kostela ve francouzském Avignonu, to vše se odehrálo za jeho života.

Viklef se narodil do zbožné katolické rodiny v severní Anglii. Navštěvoval univerzitu v Oxfordu, kde obdržel titul doktora teologie a stal se profesorem teologie. Díky jeho zanícení pro bibli byl známý jako „evangelista lékař“. Byl královským kaplanem a poradcem parlamentu.

Vytvořil dva překlady Bible, čímž podle některých, udělal víc pro uvolnění Anglie než jakákoli válka. Jeho styl psaní byl velmi složitý, nikdy ale ne směšný. Svým charakterem byl vážný a rozumný. Nikdy se nezdál být v zcela dobrém zdravotním stavu a často vypadal vyzáblý nebo nemocný, byl ale vždy pohostinný, příjemný, energický a měl silnou vůli. Žil životem hluboké oddanosti Božímu slovu.

Viklefovým vstupem do politiky začal jeho střet s katolickou církví. Protože král Jan poprvé uznal papežovu suverenitu nad Anglií, měla Anglie papežství platit peníze z daní. S tím však Viklef nesouhlasil, a proti papežství přesvědčil parlament. Viklef vyzrál nad přáteli i nepřáteli. Brzy poté, Viklef navrhl zákaz vývozu kovů do Říma. Také prosazoval, že katolická církev by měla mít nižší postavení než vláda.

Viklef věřil, že papežova vláda nad každým národem je nebiblická. Věřil také, že zlo do církve přišlo s bohatstvím a mocí. Tvrdil, že pravé náboženství je závislé na vztahu jednotlivce s Bohem bez kněžského rušení. Trval na tom, že přeměna chleba a vína v eucharistii v tělo a krev Kristovu je herezí. Odmítl také přijmout uctívání svatých relikvií a poutě.

Když Viklefův nesouhlas vůči církvi začal mít vliv na lidi, papežství se ho snažilo umlčet. Úplně ho zastavit bylo těžké, protože zastával vysoké postavení v politice i ve společnosti.

Jan Viklef byl dvakrát veden k soudu, protože byl ale stále ve velké úctě, nemělo to žádný výsledek. Pod tlakem byl roku 1382 vyloučen z univerzity v Oxfordu. Dne 28. prosince 1384, byl Viklef postižen záchvatem mrtvice, na jejíž následky ochrnul a na Silvestra téhož roku zemřel.

Papežství nebylo schopné exkomunikovat Viklefa jako kacíře, dokud byl naživu. Přesto roku 1415 Kostnický koncil nařídil Viklefovo tělo vykopat a spálit. Nařízení bylo splněno až v roce 1428 a popel byl rozptýlen v řece Swift.

Viklefovým dědictvím je vliv a prestiž. Byl jedním z nejvýznamnějších náboženských osobností v Anglii. Dvěmi jeho životními úkoly bylo poskytnout inspiraci pro oživení náboženského života a vytvoření prvního anglického překladu Bible.

 

Tento článek je převzatý z Heroes of the Reformation od Gideona a Hildy Hagstoz.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa