Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Reformace > Články > Příběhy reformace > Jeroným Pražský
Nebojácnost za pravdu stála Jeronýma život, ukázal tím však co Boží síla v člověku dokáže.

Evangelium se do Čech dostalo již v devátém století. Bible byla přeložena do jazyka lidu a v tomto jazyce se konaly také bohoslužby. Přesto se s rostoucí mocí katolické církve stala více populární latinská Bible.

Přestože katolická církev v Čechách získávala vládnoucí postavení, malé skupiny lidí se postavily proti její moci a poukazovaly na hříchy kněží a chyby v nauce. Jeden z těchto mužů byl Jeroným Pražský.

Jeroným se narodil mezi lety 1365 a 1379, v dobře situované rodině. Studoval na různých univerzitách v Praze, Oxfordu, Paříži, Kolíně nad Rýnem, a Heidelbergu. Při jeho druhé návštěvě Oxfordu byl vyloučen kvůli jeho opozici vůči katolické církvi.

Jeronýmovo zázemí mu umožnilo snadno vstoupit do evropských soudů. Jeho schopnosti jako učenec a debatér mu získaly popularitu. Stal se známým odpůrcem katolické církve. Jeho dovednosti řeči a znalosti českého jazyka z něj udělaly silného nepřítele kněžské korupce. Cítil, že poukazovat na bezbožnost úředníků katolické církve může udržet církev čistou.

jeronym_prazsky_

Všude, kam Jeroným šel, vyjadřoval své přesvědčení proti katolické církvi a ve Vídni byl za to dokonce zatčen. Utekl však na Moravu, kde byl ale exkomunikován. Poté šel do Maďarska, kde kázal na dvoře krále Zikmunda a byl opět zatčen. Pod podmínkou byl však propuštěn a odešel do Čech. Později navštívil dvory v Polsku a Litvě, kde byl čestným hostem.

Úředníci katolické církve chtěli Jeronýma zatknout a postavit před soud. Jeroným se objevil před koncilem v Kostnici roku 1415, když mu ale král Zikmund odmítl dát milost, rychle utekl směrem k Moravě. Byl však zatčen dřív, než mohl uniknout. Byl přiveden zpátky do Kostnice a postaven před soud, kde proti němu vznesli ze zpráv svědků 107 obvinění. Poggio Bracciolini, papežský představitel u rady v Kostnici řekl toto:

S radostným čelem, veselým vzezřením a povznesenou tváří šel ke svému osudu. Nebál se plamenů, muk, smrti. Žádný ze Stoiků netrpěl smrt s tak stálou a statečnou myslí a on, jak se zdá, po ní toužil. Když došel k místu, kde měl zemřít, zbavil se roucha a poklekl k modlitbě. Klády dřeva pak byly hromaděny kolem jeho těla až ke hrudi. Když byly zapáleny, začal zpívat píseň, která byla kouřem a plameny přerušena. Největším důkazem stálosti jeho mysli je však to, že když úředník chtěl zapálit kůl za jeho zády, aby jej neviděl, řekl: „Pojď sem a zapal kůl před mýma očima. Kdybych se bál, tak jsem nikdy nepřišel na toto místo, když bylo v mé moci uletět.“

Jeroným požádal o povolení vzdát se své víry, v naději, že mu to přinese svobodu. Nicméně, zůstal ve vězení až do příštího roku 1416. Dne 23. května téhož roku Jeroným předstoupil před radu a znovu obhájil svou víru. Tentokrát již neustoupil a před soudem ho bránil jeho vtip a znalosti. Bránil také Viklefova díla, a jednal tak, jako Jan Hus. Nakonec byl Jeroným předán k rozhodnutí světské vládě. Jeroným kráčel ke kůlu, kde byl upálen, nicméně, udělal to jako člověk, který přemohl strach.
 

Tento článek je převzatý z Heroes of the Reformation od Gideona a Hildy Hagstoz.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa