Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Biblické lekce

Štítek - Biblické lekce

Biblické lekce

Biblické lekce

K přečtení a studiu na těchto stránkách:
(S přiloženými verši, přílohami a knihami ZDARMA)

Biblické lekce

Chystáme pro vás NOVÉ BIBLICKÉ LEKCE na 30 různých témat.
Již brzy…

Lekce 01 – Hledání a nalezení klidu

Lekce 01 – Hledání a nalezení klidu

Bible je pozoruhodná kniha. Je nejprodávanější knihou na světě. Byla napsána před více než 1500 lety, 40 různými autory. Skládá se z 66 knih. Pravost...

Lekce 02 – Proč potřebuješ Spasitele

Lekce 02 – Proč potřebuješ Spasitele

V minulé lekci jsme se dozvěděli, že nám Bůh nabízí pokoj skrze Ježíše Krista. Ale jak přesně to funguje? Proč za nás musel Ježíš zemřít? A jaký to...

Lekce 03 – Jak nás Bůh zachránil

Lekce 03 – Jak nás Bůh zachránil

V minulé lekci jsme se učili, že jsme všichni hříšníci s potřebou Spasitele. Učili jsme se, že nebudeme nikdy schopni splnit vysoké nároky potřebné...

Lekce 04 – Nejvyšší Boží oběť za tebe

Lekce 04 – Nejvyšší Boží oběť za tebe

Křižování vzniklo přibližně 600 let před Kristem a bylo vynálezem Féničanů. Od nich ho převzali Egypťané a později Římané, kteří ho ještě zdokonalili...

Lekce 05 – Víra – Co je to?

Lekce 05 – Víra – Co je to?

Jak se seznámíme s Bohem? Stejným způsobem jako s kýmkoliv jiným. Abyste se s někým seznámili, musíte udělat (minimálně) tyto tři kroky. První...

Lekce 06 – Křesťanský zdroj síly

Lekce 06 – Křesťanský zdroj síly

V Matouši 5,20 Ježíš pronáší toto: „Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do...

Lekce 07 – Obrácení a pokání

Lekce 07 – Obrácení a pokání

Když si uvědomíme naši hříšnost a naši bezmocnost, se kterou se snažíme s tím něco udělat, nezbývá nám nic než jediná věc. A to vzdát tento boj a...

Lekce 08 – Odevzdání

Lekce 08 – Odevzdání

Jak si postupně uvědomujeme, že Bůh je opravdový a aktivně na nás působí v našich životech, stále více pociťujeme touhu se o něm dozvědět více. Tak...

Lekce 09 – Růst v Kristu

Lekce 09 – Růst v Kristu

V minulé lekci jsme se zabývali tím, co je víra. Vysvětlili jsme si, proč lepším slovem pro vyjádření víry je spíše důvěra. Dále jsme se naučili, že...

Lekce 10 – Druhý příchod Ježíše Krista

Lekce 10 – Druhý příchod Ježíše Krista

Každý rok, v období Vánoc, oslavujeme narození Ježíše Krista. Je to čas radosti a štěstí a také čas pro zamyšlení. Ale věděli jste, že na každé...

Lekce 11 – Znamení Kristova druhého příchodu

Lekce 11 – Znamení Kristova druhého příchodu

V minulé lekci jsme probírali způsob, jakým by se Kristus měl objevit. Naučili jsme se, že to nebude žádná tajná událost, ale že to každý bude moci...

Lekce 12 – Smrt

Lekce 12 – Smrt

Co se stane s člověkem, když zemře? Víme něco o životě, co znamená? Co se s námi děje, když umíráme? Kam jdeme? Do nebe? Do pekla? Do očistce? Do...

Lekce 13 – Jak začalo zlo

Lekce 13 – Jak začalo zlo

Slovo „satan“ je v Bibli zmíněno 53 krát. V hebrejštině to slovo znamená „protivník“ nebo „nepřítel“. Slovo „ďábel“ je v Novém zákoně zmíněno 60 krát...

Lekce 14 – Pravda o pekle

Lekce 14 – Pravda o pekle

Od začátku hříchu bylo ďáblovou snahou zkreslit Boží charakter. V nebi zasel do myslí andělů pochybnosti o Jeho spravedlnosti a lásce. Nakonec uspěl...

Lekce 16 – Nebe

Lekce 16 – Nebe

Bůh ve svém Slově zaslíbil, že nebe je velmi skutečné. On touží, abychom s Ním byli navždy na tomto překrásném místě. Mnoho lidí má mylnou představu...

Lekce 17 – Proč Bůh dopouští utrpení

Lekce 17 – Proč Bůh dopouští utrpení

Utrpení! Všude kolem nás je spousta násilí a zneužívání, rozvodů a válek, přírodních katastrof a nemocí. A zmatené miliony chtějí vědět proč...

Lekce 18 – Boží zákon lásky

Lekce 18 – Boží zákon lásky

Bylo zveřejněno, že jen ve Spojených státech amerických existuje více než 3500 zákonů a Bůh vměstnal své zákony do desíti. Morální struktura...

Lekce 19 – Sobota

Lekce 19 – Sobota

Jak už jsme studovali v předchozí lekci, dozvěděli jsme se, že cesta spasení vede jedině skrze Pána Ježíše. Ježíšova dokonalá spravedlnost se stává...

Lekce 20 – Proč tolik církví

Lekce 20 – Proč tolik církví

V se Ježíš modlil za jednotu těch, kteří v Něho věří. Modlil se, abychom mohli být jedno v Něm tak jako On je jedno se svým Otcem. Modlil se, abychom...

Lekce 21 – Boží pečeť a Satanovo znamení

Lekce 21 – Boží pečeť a Satanovo znamení

Satanova klamná moc se stává více a více zjevnou, když pozorujeme jeho úsilí proti Bohu a Jeho lidu. Jeho opovážlivý pokus zničit Boží svatý zákon...

Lekce 22 – Znamení šelmy

Lekce 22 – Znamení šelmy

Během našeho studia Bible jsme mohli vidět stále trvající úsilí našeho nebeského Otce zachránit lidstvo od zcela jisté zkázy. Když v různých dobách...

Lekce 23 – Význam 144 000

Lekce 23 – Význam 144 000

Když Ježíš visel na kříži, byl Satanem třikrát pokoušen, aby z kříže sestoupil. Kristus to mohl udělat, protože byl Bohem, ale visel tam a čelil...

Lekce 24 – Principy zdraví

Lekce 24 – Principy zdraví

Když vírou přijmeme Krista, zakusíme nové narození. Přijmeme nový život a staneme se příbytkem pro Ducha svatého. Objevují se nové myšlenky, nové...

Lekce 25 – Morální zásady

Lekce 25 – Morální zásady

Boží slovo nám nejen vysvětluje evangelium, ale také ukazuje morální měřítka života křesťana. Jakmile přijmeme Krista, jsme nazývání „Kristovými...

Lekce 26 – Význam křtu

Lekce 26 – Význam křtu

V předchozí lekci jsme se dozvěděli, že jsme se všichni narodili v Adamovi. Byli jsme hříšníky skrze narození a skrze přirozenost. Kvůli tomu sami od...

Lekce 27 – Boží peníze, naše zodpovědnost

Lekce 27 – Boží peníze, naše zodpovědnost

Pro Boha, stejně jako pro nás, je důležité, jak zacházíme s penězi. V knize Přísloví se pojednává o penězích více, než o jiných tématech. Můžou být v...

Lekce 28 – Zásady k vyřešení sporu

Lekce 28 – Zásady k vyřešení sporu

Konflikt. Je všude kolem nás! Spor mezi rodičem a dítětem. Hádka manžela s manželkou. Střet mezi přáteli. Je to součást života. Ale jak se má křesťan...

Lekce 29 – Proroctví

Lekce 29 – Proroctví

Většina křesťanských církvi po mnoho let věřila, že dar proroctví skončil se smrtí dvanácti Ježíšových učedníků. Vnímají, že Nový zákon je pro nás...

Lekce 30 – Žít jako učedník

Lekce 30 – Žít jako učedník

Křest je teprve začátek tvého nového života jako Kristova učedníka. Slovo „křesťan“ je v novém zákoně zmíněno pouze třikrát, ale slovo učedník je...

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa