Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Co nám ukazuje fosilní záznam? Jedná se pouze o náhody nebo o jasně definovanou vědu, z které můžeme něco pochopit? Jak do tohoto zapadá evoluční teorie? Odhalte tajemství historie Země.

Od nepaměti si lidé všímají zkamenělých zbytků zvířat, která se nepodobají žádnému žijícímu druhu. Navíc lastury bývají nalézány na podivných místech, dokonce i na vrcholcích nejvyšších horských pásem. Již staří Řekové věděli o zkamenělých zbytcích tvorů a například Hérodotos (484–425 před Kristem) se domníval, že se vytvořily jako následek změn v rozmístění moře a pevniny.

Byly šířeny mnohé teorie týkající se fosílií, od „Lusi naturae“ – „žertů přírody“ až k prehistorickým zvířatům pohřbeným za katastrofických událostí. Fosílie byly považovány za vyhynulé druhy, jejichž místo bylo zaplněno tvory žijícími dnes. Vědci, kteří věří v Bibli a kteří vysvětlovali existenci fosílií jako pozůstatek náhlého a hromadného pohřbení živočichů během potopy světa (popsané v knize Genesis), přijali rovněž katastrofický model.

Nicméně postupně převažující představa dlouhých časových období v historii Země spolu s četnými otázkami, které vyvstávaly při studiu Bible, vedla k mnohým pochybnostem o platnosti Písma. Některé otázky, které zdánlivě nemohly být vysvětleny, byly například tyto:

Jak se zvířata dostala do archy? Proč mají dochované fosílie specifické uspořádání? Jak se zvířata dostala z archy na jednotlivé kontinenty? Proč mají zvířata zastoupená dochovanými fosíliemi natolik odlišný vzhled od současných?

Tyto otázky vedly k hledání naturalistickýchi vysvětlení dochovaných fosílií a původu života obecně. Ještě předtím, než Darwin zveřejnil svůj spis „O Původu druhů“ii, Jean-Baptiste Lamarck (1744–1829) jako jeden z prvních vědců nové éry tvrdil, že geologické nespojitosti ve stratigrafickém záznamu jsou následkem postupných změn prostředí a klimatu, kterým byly organismy vystaveny a které vedly ke změně (transformaci) rostlinných a živočišných druhů. Geologové Hutton a Lyell tuto koncepci dále rozvinuli, Charles Darwin dodal biologickou část, a tak společně položili základy moderního pojetí původu fosílií. Ve skutečnosti je dnes fosilní záznam považován za nejtěžší ránu všem anti-evolucionistickým představám. Ale je tomu opravdu tak?

Je ironií, že vědecký pohled na otázku původu má tendenci pohybovat se v uzavřeném kruhu. Zatímco představitelé evoluční teorie zcela zavrhli katastrofismus, tak mnozí současní vědci se k němu vracejí, a dokonce se vracejí i k biblickému vysvětlení celosvětovou potopou, když se pokoušejí vysvětlit mnohé charakteristiky geologického sloupce a fosilního záznamu.

Holubice je vyslána z archy. (Gen. 8:1-13)

Největším problémem tohoto pohledu, jak ho vidí vědci, je rozsah biblické potopy, která zničila veškerý suchozemský život a která by znamenala jistý konec každé naturalistické teorie počátku života. Není to však pouze Bible, která mluví pro potopu v celosvětovém rozsahu. Ve skutečnosti každá civilizace (na každém kontinentu) má mezi svými pověstmi také příběh o potopě světa.1

Navíc jsou zde důkazy, které poukazují na to, že Země byla v nedávné historii zcela pokryta vodou – a jsou to přesvědčivé důkazy, které nelze snadno ignorovat. Patří mezi ně například:

1) Rozsáhlá pohřebiště fosílií svědčící o tom, že rostliny a živočichové byli do těchto míst naplaveni vodou.

2) Obrovské nánosy usazenin (téměř tři čtvrtiny volnéhoiii zemského povrchu jsou pokryty nánosy usazených hornin).

3) Křídovéiv usazeniny se nalézají po celém světě. Křída se vytváří z koster mořských jednobuněčných mikroorganismův a řas a může se usazovat pouze v relativně mělké vodě. V hlubokých oceánech se ulity z uhličitanu vápenatého při poklesu na dno oceánu rozpouštějí. Křídové usazeniny jsou tedy znamením toho, že celý svět byl pokryt relativně mělkým mořem. Křídové usazeniny stejného stáří se nalézají v mnoha oblastech severní Ameriky, Austrálie, Evropy, Asie a Afriky a všechny tyto usazeniny spočívají na stejném typu tzv. glaukonitického pískovce.2 Jsou-li tyto faktory společné pro celý svět, pak musely existovat také stejné podmínky po celém světě.

4) Rozsáhlá uhelná a ropná ložiska po celém světě jsou dalším důkazem gigantické záplavy v celosvětovém rozsahu. Žádný z dnes probíhajících procesů se nemůže svým rozsahem a intenzitou ani vzdáleně přiblížit katastrofě, která stojí za náhlým pohřbením nepředstavitelného množství rostlin a dalšího organického materiálu po celém světě.

Přečtěte si více o důkazech o celosvětové potopě ve fosilním záznamu:

POZNÁMKY:

i Naturalismus je filozofický směr, který tvrdí, že všechny jevy nebo hypotézy označované za nadpřirozené (tj. jiné než materialistické/přírodní povahy) jsou buďto klamné nebo se v zásadě ničím neliší od ryze přírodních jevů nebo hypotéz. Z metodologického hlediska je naturalismus předpoklad, že všechny pozorovatelné (zjistitelné) jevy v přírodě jsou vysvětlitelné pouze na základě ryze
ii Celý název Darwinova spisu je: „O původu druhů přírodním výběrem, nebo-li uchováním prospěšných plemen v boji o život.“ – pozn. Recenzenta
iii odkrytého, obnaženého – pozn. recenzenta
iv Křída je druh jemnozrnného, porézního vápence bílé barvy. – pozn. recenzenta
v prvoků – pozn. recenzentaiv okolnosti – pozn. recenzenta

ODKAZY:

1 ROBINSON, H. S. / WILSON, K. Myths and Legends of All Nations. New York: Bantam Books, 1950.
2 AGER, D. V. The Nature of the Stratrigraphic Record. 2. vyd. London: MacMillan Press Ltd., 1983.

Úvodní obrázek – Tyrannosaurus rex – By Copyright © 2005 David Monniaux – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=494543

AUTOR:

Tento článek je převzatý z knihy Genesis konflikt od prof. Waltera J. Veitha, doktora zoologie, mezinárodně uznávaného vědce, přednášejícího v mnoha zemích Afriky, Evropy, Ameriky a Austrálie. Profesor Veith věří, že evoluce neposkytuje uspokojivé vysvětlení našeho původu. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici v našem eshopu (nebo ZDARMA ke shlédnutí).

Prof. Dr. Veith v této knize prezentuje své studium původu života. Jeho přírodovědecká vášeň ho přivedla k radikálnímu životnímu přehodnocení jeho dřívějšího evolučního pohledu na svět. Upozorňuje na mnohé omyly i neznalost mnoha důležitých objevů. Mýty v dané oblasti systematicky vyvrací a nahrazuje alternativou kreacionistického výkladu přírodních jevů.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa