Úvod > Oživení reformace

Série - Oživení reformace

Série “Oživení reformace” volá k oživení principů reformace a znovu-prozkoumání základních pravd, na kterých stáli reformátoři jako Viklef, Hus, Luther, Kalvín, Zwingli a další…
Jedná se o 9ti dílnou sérii inspirujících a relevantních video-prezentací ohledně základů Reformace a toho, jak tyto pravdy zasahují do dnešní doby. Profesor Walter Veith ukazuje spory, které vedly k hroznému a krvavému pronásledování v Době temna a demonstruje naléhavost porozumění těmto principům, které jsou i dnes pod útokem. Miliony křesťanů položilo život za svoji víru. Například za to, že spasení je možné pouze z milosti, nikoliv ze skutků, ale i za to, že sami vlastnili Boží Slovo. Jejich oběť potlačila moc Svaté římské říše a následně zajistila svobodu svědomí a náboženství.

Avšak jejich úspěch neměl dlouhého trvání. Od počátků reformace uplynulo již několik století a my jsme postupně ztratili víru, za kterou reformátoři usilovně bojovali. Dovolili jsme, aby se Boží pravda smísila se lží. Dnes sklízíme důsledky našeho letargického nezájmu. Rána, kterou obdržela Římská říše obdržela, se zahojila, a politici a představitelé států opět a bez ostychu následují papežský Řím. Profesor Veith představuje jasný náhled na dnešní politické, ekonomické a náboženské snahy. Vysvětluje, proč budeme zřejmě muset reformační boj zažít znovu. Vyznáš se v těchto věcech, tak, aby jsi se omylem nepřidal na špatnou stranu? Tato série ti pomůže v přípravě.

Video

Dva pilíře reformační naděje • 1/10

Existují dva pilíře reformace. První z nich je dobře známý: Sola Gracia, Sola Christos, Sola Scriptura – Pouze milostí, Pouze Kristus, Pouze Bible. Druhý pilíř reformace však zná jen málokdo. Je možné na základě Bible jasně rozpoznat mocnost označovanou jako „antikrist“?

Čtěte více

Budiž světlo • 2/10

V době Martina Luthera vládla tehdejší Evropě katolická církev. Jednalo se o nábožensko-politickou mocnost, která byla autoritou pro krále i královny. Luther oponoval...

Čtvrtý muž v peci • 5/10

Prozkoumejte mnohé cesty, které se podařilo vložit mezináboženskému hnutí do mysli lidí v naší společnosti. Pokud jste si mysleli, že v náboženstvích existují nějaké...

Dědictví Izraele • 6/10

Tradice říká, že ti, kteří se narodí ze synů Abrahámových, budou spaseni pouze na základě tohoto faktu. Existuje mnoho lidí, kteří o sobě tvrdí, že jsou z kmenů Izraele...

Typologie vysvobození • 9/10

Bible je hluboká a nevyčerpatelná studnice útěchy, životního nasměrování a pravdy. Nejde pouze o historickou knihu, ale také o knihu s plánem záchrany. Podíváme se na...

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »