Amazing Discoveries | Úžasné objevy

Vzestup evolučního myšlení

Odkud pochází evoluční teorie? Prozkoumejte důkazy a objevy, na kterých darwinisté založili svou víru. Existují v dnešní době nové objevy podporující...

Historie Země: Protichůdné modely

Existují dva hlavní protichůdné modely týkající se původu života. Tento článek poskytuje důležité informace o obou stranách tohoto konfliktu. Na...

Jak vznikl vesmír?

Jaký byl počátek vesmíru? Je jeho existence výsledkem velkého třesku, nebo je výtvorem Stvořitele?

Hubbleovy předpoklady

Edwin Hubble byl klíčovou osobou při vytváření teorie velkého třesku. Jak ke svým závěrům dospěl?

Stáří Země

Co nám věda skutečně říká o stáří Země? Jsou v současnosti používané metody spolehlivé?

Radiokarbonová metoda datování

Radiometrické datování je technika používaná k určování stáří biologického materiálu. Je založena na výpočtu stáří z poklesu počtu atomů...

Měkké skalní vrstvy

Pokud by skutečně existovala celosvětová potopa, tento důkaz by měl na ni poukázat. Plasticita skalních vrstev Podle katastrofického modelu povodně...

Nedokonalá planeta

Pokud Bůh vytvořil vše tak dokonalé, proč je zde tolik problémů? Jsou trny a plevele výsledkem adaptování nebo výsledkem změn ve stvoření?

Důkazy o Stvoření

Tento článek předkládá důkazy o tom, že Bůh je Stvořitelem všech věcí. Jako důkazní materiál využívá některé součásti přírody, jako je genom, buňka a...

Rychlá proměna

Zdá se, že proměna organismu v průběhu času je důkazem spíše úpadku než než evoluce. Ale co nám k tomu řekne rychlá transformace?

Tyrannosaurus rex - By Copyright © 2005 David Monniaux - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=494543

Fosilní záznam

Co nám ukazuje fosilní záznam? Jedná se pouze o náhody nebo o jasně definovanou vědu, z které můžeme něco pochopit? Jak do tohoto zapadá evoluční...

Uspořádání fosilního záznamu

Víra, že zvířata se vyvíjela od jednoduchých až po složité, je mylnou představou. Fosilní záznam neukazuje žádná jednoduchá zvířata. Důkazy ve...

Evoluce Koně

Podle teorie evoluce je větší počet prstů znakem evolučního vývoje. Pokud ano, co kůň?

Evoluční posloupnosti

Dokonce i evolucionisté přiznávají, že rodokmeny a pořadí evoluce je založeno na spekulacích, nikoliv na důkazu fosilních záznamů. Řád evoluce...

Superrychlá evoluce

Jak evolucionisté vysvětlují Kambrijskou explozi? Je vůbec možné, že by se nejednalo o stvoření podle Genesis?

Fosílie jako důkaz potopy

Bylo třeba milionů let k uskutečnění změn, které formovaly současnou situaci na naší planetě? Nebo snad mohlo k těmto změnám dojít během krátkého...

Dinosauři a potopa

Dinosauři nás zaujali již od objevu jejich prehistorických kostí. Díky těmto nálezům se můžeme dozvědět více o tom, jaké podmínky na Zemi panovaly za...

Biblická potopa

V průběhu celé historie došlo k různým přírodním katastrofám jako je: zemětřesení, hurikány, tornáda. Je možné, že svět jednou mohl být zničen...

Důvody zániku

Pokud je teorie evoluce správná, proč ročně více druhů ztrácíme, než získáváme?

Co říkají fosilní útesy?

Korálové útesy jsou údajně nejstarší žijící komunity na světě. Pokud je to tak, co se od nich můžeme naučit? Objevíme důkazy o evoluci nebo o...

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Nepřátelství
Opravování Trhlin
Ostatní
Pochopte souvislosti světových událostí
Sedmý den
Totální Útok
Úplná proměna
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Manželství, Posvěcení a Bible
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa