Úvod > O nás > Naše víra

Naše víra

Základy naší víry se dají shrnout do následujících pěti bodů:

Kristus – Věříme, že Ježíš Kristus je Syn Boží, plně Bůh a plně člověk (viz Židům 2). On je naše JEDINÁ možnost spásy, pouze a jen z Jeho milosti jsme spaseni. Nemůžeme udělat nic, čím bychom se zasloužili o naše spasení.

Kříž – Ježíšova smrt a vzkříšení je naší cestou do nebe. Díky Jeho životu, smrti a vzkříšení na nás může být pohlíženo jako na dokonalé, pokud příjmeme Jeho zástupnou oběť.

Stvoření – Věříme v neomylnou pravdivost Bible. Je Božím Slovem od A do Z. Tato víra zahrnuje také doslovnou interpretaci Genesis 1 – že Bůh stvořil nebe a zemi v 6-ti doslovných dnech a sedmého dne odpočinul, a že znamení Jeho stvořitelské práce v přírodě existují dokonce i dnes.

Přikázání – Z lásky k Ježíši a z vděčnosti za to co pro nás udělal, jsme se rozhodli zachovávat Boží příkazy (viz ). To zahrnuje také , které nám říká, že Den odpočinku (Šabat) máme zachovávat sedmý den (v Sobotu).

Druhý příchod – Věříme, že Ježíš znovu příjde v nebeských oblacích. Jako Bible říká, potkáme se s ním v oblacích (viz )

Věříme v pricipy reformace jak je popisuje její motto: Sola Scriptura, Sola Gracia, Sola Christos. Naši víru zakládáme na učeních církve Adventistů sedmého dne, jelikož jsou v souladu s Biblí a jsou popsány v knize Adventisté sedmého dne věří. Věříme, že Bible je příručkou, skrze kterou mohou všichni najít spásu a uzdravení. Doporučujeme číst Bibli pomalu, s modlitbou a často.

 

Studium BibleSbory Adventistů sedmého dneKorespondenční kurzy

Chtěl by ses o Pánu Bohu dozvědět více, ale trošku osobnější cestou?

Najdi si na následující mapě pro Tebe nejbližší sbor CASD (Církve Adventistů Sedmého Dne), kde se můžeš zaposlouchat do Božího Slova nebo se jen zeptat (např. místního kazatele) na otázky, které máš na srdci.

Mapu sborů najdeš zde.

Zobrazit Sbory CASD v České a Slovenské republice na větší mapě

Máš zájem studovat Bibli, ale nechceš se s nikým scházet?

Připoj se k tisícům absolventů a studentů korespondečních kurzů. Rychlost studia záleží pouze na Tobě. Studovat můžeš v klidu doma, aniž bys musel někam přicházet, stačí si jen vybrat z nabídky kurzů na webových stránkách SKK nebo zavolat na číslo: +420 596 635 730.
Zde je odkaz na stránky SKK (Střediska Korespondenčních Kurzů): www.skk.cz

Jestliže mne milujete, zachovejte má přikázání.
Exodus 20,8-11 – Český Studijní Překlad

Pamatuj na sobotní den, abys ho posvětil. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá otrokyně, tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.

My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli, protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a Boží polnice sám Pán sestoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »