Úvod > Biblické lekce

Štítek - Biblické lekce

Lekce 30 – Žít jako učedník

Lekce 30 – Žít jako učedník

Křest je teprve začátek tvého nového života jako Kristova učedníka. Slovo „křesťan“ je v novém zákoně zmíněno pouze třikrát, ale slovo učedník je...

Lekce 29 – Proroctví

Lekce 29 – Proroctví

Většina křesťanských církvi po mnoho let věřila, že dar proroctví skončil se smrtí dvanácti Ježíšových učedníků. Vnímají, že Nový zákon je pro nás...

Lekce 28 – Zásady k vyřešení sporu

Lekce 28 – Zásady k vyřešení sporu

Konflikt. Je všude kolem nás! Spor mezi rodičem a dítětem. Hádka manžela s manželkou. Střet mezi přáteli. Je to součást života. Ale jak se má křesťan...

Lekce 27 – Boží peníze, naše zodpovědnost

Lekce 27 – Boží peníze, naše zodpovědnost

Pro Boha, stejně jako pro nás, je důležité, jak zacházíme s penězi. V knize Přísloví se pojednává o penězích více, než o jiných tématech. Můžou být v...

Lekce 26 – Význam křtu

Lekce 26 – Význam křtu

V předchozí lekci jsme se dozvěděli, že jsme se všichni narodili v Adamovi. Byli jsme hříšníky skrze narození a skrze přirozenost. Kvůli tomu sami od...

Lekce 25 – Morální zásady

Lekce 25 – Morální zásady

Boží slovo nám nejen vysvětluje evangelium, ale také ukazuje morální měřítka života křesťana. Jakmile přijmeme Krista, jsme nazývání „Kristovými...

Lekce 24 – Principy zdraví

Lekce 24 – Principy zdraví

Když vírou přijmeme Krista, zakusíme nové narození. Přijmeme nový život a staneme se příbytkem pro Ducha svatého. Objevují se nové myšlenky, nové...

Lekce 23 – Význam 144 000

Lekce 23 – Význam 144 000

Když Ježíš visel na kříži, byl Satanem třikrát pokoušen, aby z kříže sestoupil. Kristus to mohl udělat, protože byl Bohem, ale visel tam a čelil...

Lekce 22 – Znamení šelmy

Lekce 22 – Znamení šelmy

Během našeho studia Bible jsme mohli vidět stále trvající úsilí našeho nebeského Otce zachránit lidstvo od zcela jisté zkázy. Když v různých dobách...

Lekce 21 – Boží pečeť a Satanovo znamení

Lekce 21 – Boží pečeť a Satanovo znamení

Satanova klamná moc se stává více a více zjevnou, když pozorujeme jeho úsilí proti Bohu a Jeho lidu. Jeho opovážlivý pokus zničit Boží svatý zákon...

Lekce 20 – Proč tolik církví

Lekce 20 – Proč tolik církví

V se Ježíš modlil za jednotu těch, kteří v Něho věří. Modlil se, abychom mohli být jedno v Něm tak jako On je jedno se svým Otcem. Modlil se, abychom...

Lekce 19 – Sobota

Lekce 19 – Sobota

Jak už jsme studovali v předchozí lekci, dozvěděli jsme se, že cesta spasení vede jedině skrze Pána Ježíše. Ježíšova dokonalá spravedlnost se stává...

Lekce 18 – Boží zákon lásky

Lekce 18 – Boží zákon lásky

Bylo zveřejněno, že jen ve Spojených státech amerických existuje více než 3500 zákonů a Bůh vměstnal své zákony do desíti. Morální struktura...

Lekce 17 – Proč Bůh dopouští utrpení

Lekce 17 – Proč Bůh dopouští utrpení

Utrpení! Všude kolem nás je spousta násilí a zneužívání, rozvodů a válek, přírodních katastrof a nemocí. A zmatené miliony chtějí vědět proč...

Lekce 16 – Nebe

Lekce 16 – Nebe

Bůh ve svém Slově zaslíbil, že nebe je velmi skutečné. On touží, abychom s Ním byli navždy na tomto překrásném místě. Mnoho lidí má mylnou představu...

Lekce 14 – Pravda o pekle

Lekce 14 – Pravda o pekle

Od začátku hříchu bylo ďáblovou snahou zkreslit Boží charakter. V nebi zasel do myslí andělů pochybnosti o Jeho spravedlnosti a lásce. Nakonec uspěl...

Lekce 13 – Jak začalo zlo

Lekce 13 – Jak začalo zlo

Slovo „satan“ je v Bibli zmíněno 53 krát. V hebrejštině to slovo znamená „protivník“ nebo „nepřítel“. Slovo „ďábel“ je v Novém zákoně zmíněno 60 krát...

Lekce 12 – Smrt

Lekce 12 – Smrt

Co se stane s člověkem, když zemře? Víme něco o životě, co znamená? Co se s námi děje, když umíráme? Kam jdeme? Do nebe? Do pekla? Do očistce? Do...

Lekce 11 – Znamení Kristova druhého příchodu

Lekce 11 – Znamení Kristova druhého příchodu

V minulé lekci jsme probírali způsob, jakým by se Kristus měl objevit. Naučili jsme se, že to nebude žádná tajná událost, ale že to každý bude moci...

Lekce 10 – Druhý příchod Ježíše Krista

Lekce 10 – Druhý příchod Ježíše Krista

Každý rok, v období Vánoc, oslavujeme narození Ježíše Krista. Je to čas radosti a štěstí a také čas pro zamyšlení. Ale věděli jste, že na každé...

Lekce 09 – Růst v Kristu

Lekce 09 – Růst v Kristu

V minulé lekci jsme se zabývali tím, co je víra. Vysvětlili jsme si, proč lepším slovem pro vyjádření víry je spíše důvěra. Dále jsme se naučili, že...

Lekce 08 – Odevzdání

Lekce 08 – Odevzdání

Jak si postupně uvědomujeme, že Bůh je opravdový a aktivně na nás působí v našich životech, stále více pociťujeme touhu se o něm dozvědět více. Tak...

Lekce 07 – Obrácení a pokání

Lekce 07 – Obrácení a pokání

Když si uvědomíme naši hříšnost a naši bezmocnost, se kterou se snažíme s tím něco udělat, nezbývá nám nic než jediná věc. A to vzdát tento boj...

Lekce 06 – Křesťanský zdroj síly

Lekce 06 – Křesťanský zdroj síly

V Matouši 5,20 Ježíš pronáší toto: „Neboť vám pravím: Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho převyšovat spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do...

Lekce 05 – Víra – Co je to?

Lekce 05 – Víra – Co je to?

Jak se seznámíme s Bohem? Stejným způsobem jako s kýmkoliv jiným. Abyste se s někým seznámili, musíte udělat (minimálně) tyto tři kroky. První...

Lekce 04 – Nejvyšší Boží oběť za tebe

Lekce 04 – Nejvyšší Boží oběť za tebe

Křižování vzniklo přibližně 600 let před Kristem a bylo vynálezem Féničanů. Od nich ho převzali Egypťané a později Římané, kteří ho ještě zdokonalili...

Lekce 03 – Jak nás Bůh zachránil

Lekce 03 – Jak nás Bůh zachránil

V minulé lekci jsme se učili, že jsme všichni hříšníci s potřebou Spasitele. Učili jsme se, že nebudeme nikdy schopni splnit vysoké nároky potřebné...

Lekce 02 – Proč potřebuješ Spasitele

Lekce 02 – Proč potřebuješ Spasitele

V minulé lekci jsme se dozvěděli, že nám Bůh nabízí pokoj skrze Ježíše Krista. Ale jak přesně to funguje? Proč za nás musel Ježíš zemřít? A jaký to...

Lekce 01 – Hledání a nalezení klidu

Lekce 01 – Hledání a nalezení klidu

Bible je pozoruhodná kniha. Je nejprodávanější knihou na světě. Byla napsána před více než 1500 lety, 40 různými autory. Skládá se z 66 knih. Pravost...

Biblické lekce

Chystáme pro vás NOVÉ BIBLICKÉ LEKCE na 30 různých témat.
Již brzy…

Biblické lekce

Biblické lekce

K přečtení a studiu na těchto stránkách:
(S přiloženými verši, přílohami a knihami ZDARMA)

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »