Úvod > Zdraví > Články > Excitotoxiny > Excitotoxiny způsobují poškození mysli

Excitotoxiny poškozují fyzické i duchovní zdraví. Přečtěte si o hlavních typech exitotoxinů a co lze udělat, abychom se jim vyhnuli.

Bůh s námi komunikuje skrze naši mysl, prostřednictvím čelního laloku se schopností uvažovat. Pokud jsou některé složky potravin známé jako zabijáci mozkových buněk, tak konzumace těchto potravin nevyhnutelně vede ke snížení schopnosti komunikovat s Duchem svatým. Problematika potravin je proto vážná a její důsledky sahají do věčnosti.

Nepřítel nás vábí náklonnostmi našich pěti smyslů – zvláště chuti. Mnoho varovných slov týkajících se jídla se nachází v Bibli a . Náš výběr potravin se týká nejen našeho fyzického zdraví, ale též našeho duševního bytí. Zanedbávat své tělo a být tak nedbalým správcem Kristovy oběti za nás, je hříšné.

S drahocenným zdravotním poselstvím nám daným, by měli křesťané patřit mezi nejzdravější lidi na Zemi. Boží plán je tak jasný, že nikdo nemusí být v této otázce zmatený.

Strava, kterou pro nás vybral náš Stvořitel, zahrnuje obilniny, ovoce, ořechy a zeleninu. Tato potrava, upravená jednoduchým a přirozeným způsobem, je nejzdravější a nejvýživnější. – Cesta ke zdraví, str. 295-296
Jednoduchá kombinace ořechů, obilovin a ovoce připravená s chutí a dovedností se bude chválit sama… – Rady o výživě a pokrmech, str. 268

Co jsou to excitotoxiny?

Některé složky potravin jsou přímo v rozporu s naší myslí a tělem. Tyto složky jsou známé jako neurotoxiny, protože jsou toxické pro nervový systém. Také se nazývají excitotoxiny, protože nadměrně stimulují mozkové buňky až k samotné buněčné smrti.

Nejčastější excitotoxiny v potravinách jsou glutamát sodný (MSG/Monosodium glutamate nebo-li kyselina glutamová), aspartam (kyselina asparagová) a autolyzované kvasinky. Dr. Russell Blaylock, neurochirurg, odborník na výživu a autor knihy “Excitotoxiny: Chuť, která zabíjí”, říká, že sem patří také hydrolyzované bílkoviny všech typů a kvasničný extrakt.i

Některé excitotoxiny jsou skryté v potravinách pod názvy “koření”, “přírodní příchutě” nebo “umělá dochucovadla”. Nejméně jeden excitotoxin se nachází ve většině připravovaných jídel, včetně polévek a zejména ve vegetariánské stravě jako součást náhražek masa.

MSG (glutamát sodný) a autolyzované kvasinky převládají v nízkotučných a beztučných potravinách, balených jídlech, fast foodech a instantních jídlech jako jsou polévky a nudle. Dokonce dětská a kojenecká výživa může obsahovat MSG i zpracovaný aspartam.ii Aspartam je technický název pro komerční umělá sladidla, jako jsou NutraSweet, Equal, EqualMeasure a další.iii

Zdravotní rizika

Zdravotní rizika excitotoxinů jsou zdokumentována a jsou závažná. “Na začátku 80tých let byly důkazy poškození mozku vyvolané glutamátem sodným prokázány.”iii

Hora důkazů spojuje neurotoxiny s alarmující řadou příznaků a onemocnění: nespavost, deprese, úzkost, poruchy artikulace, únava, podrážděnost, ztráta zraku a sluchu, pocity úzkosti, astma, závratě, bolesti kloubů, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, záchvaty, leukemie, různé nádory rakoviny, revmatická artritida, migrény, Alzheimerova choroba, hučení v uších a poškození sítnice – abychom jmenovali jen některé.iv

V USA se výskyt a závažnost nežádoucích účinků u člověka po požití zpracované volné kyseliny glutamové (MSG) zvyšuje alarmujícím tempem. Přesto i vláda Spojených států a mnoho lékařských společenství:
1. ignorovali literaturu, která uvádí nežádoucí účinky po požití zpracované volné kyseliny glutamové (MSG),
2. ignorovali spotřebitelské zprávy o nežádoucích účincích předložené FDA,
3. ignorovali nezvratný důkaz, že kyselina glutamová ničí mozkové buňky a způsobuje neuroendokrinní poruchy u laboratorních zvířat,
4. ignorovali rostoucí množství důkazů, které naznačují souvislost mezi zvýšenou hladinou glutamátu v mozku a nervovými nemocemi jako je Alzheimerova choroba a ALS.v

Spojitost MSG a těžké obezity je rovněž zajímavá. Vědci “vypěstovali” obézní myši a potkany pro použití ve výzkumu stravy a cukrovky tím, že jim vstříkli MSG při narození. MSG výrazně zvyšuje množství inzulínu, který slinivka břišní vylučuje, což způsobuje obezitu. Hlodavci se také stanou rezistentní na inzulín. Vzhledem k popularitě excitotoxinů v naší nabídce potravin není divu, že inzulínová odolnost u lidí rychle roste, což výrazně násobí výskyt cukrovky a obezity. Je ironické, že dietní limonády, které obsahují aspartam ve skutečnosti způsobují přírůstek hmotnosti, stejně jako excitotoxin u mláďat potkanů.

Dietní limonády

Mnoho lidí pije dietní limonády a myslí si, že jsou zdravější než slazené limonády, ale dietní limonády obsahují aspartam.

“Víme také, že tekuté formy excitotoxinů jsou výrazně toxičtější díky rychlému vstřebávání a vyšší hladině v krvi”, říká Dr. Blaylock, neurochirurg.vii Alespoň jedna značka běžné limonády a mnoho ovocných šťáv mají ve svém složení “přírodní ochucovadla”. Před pitím těchto nápojů, bychom se měli ptát na některé otázky jako výrobce:

Zvažte fyzické a psychické ublížení milionům nic netušících spotřebitelů, kteří pijí o excitotoxiny obohacené limonády a spolu s nimi jí o excitotoxiny obohacené jídlo z rychlého občerstvení. Blaylock tvrdí, že excitotoxiny mohou vytvořit v mozku léze, podobně jako roztroušená skleróza:

Když je aspartát (aspartam) v kombinaci ve stravě s glutamátem sodným (MSG), hladiny v krvi jsou několikanásobně vyšší než je obvyklé. S poškozenou hematoencefalickou bariérou, stejně jako u roztroušené sklerózy, se mohou tyto excitotoxiny volně dostat do místa zranění a výrazně zvýšit poškození.viii
Již v roce 1996 se ukázalo, že léze vzniklé v myelinové pochvě axonů v případě roztroušené sklerózy měly souvislost s escitačními receptory na hlavních zapojených buňkách… Ztrátu myelinové pochvy nervových vláken s charakteristickým rysem onemocnění je způsobeno smrtí těchto… buněk v místě léze (tzv. plaky). Dále tyto studie ukázaly, že smrt těchto důležitých buněk byla v důsledku nadměrnému vystavení excitotoxinům v místě lézíxi

Náhražky masa

Ti, kteří si vybrali vegetariánství, aby se vyhnuli nebezpečím masité stravy se musí také vyhnout nástrahám škodlivých náhražek masa. Excitotoxiny ničící buňky nejen že povzbuzují chutě k jídlu, ale jsou také spojeny přímo se závislostí na jídle.x

Náhražky masa
Některé obchody “zdravé výživy” prodávají náhražky masa – vegetariánské masné náhrady obvykle na bázi sóji doprovázené různými vývary a omáčkami. Ty se prodávají na podporu přechodu z masité stravy na vegetariánskou stravu. Nicméně, každý štítek se složením, bez vyjímky, obsahoval neurotoxiny.

Kromě různých jiných škodlivých látek, jako jsou rafinovaný cukr a propylenglykol (také obsažený v nemrznoucí směsi), náhražky masa téměř vždy obsahují MSG. Autolyzované droždí je také běžná složka. Na některých obalech je napsáno “bez glutamátu” (bez MSG), ale tato tvrzení jsou klamavá či zavádějící, protože MSG je pouze nahrazen jiným excitotoxinem, autolyzovanými kvasinkami. Pouze informovaní čtenáři štítků složení si mohou být vědomi zavádějící povahy těchto tvrzení. Ti, kdo bezvýhradně věří štítkům složení podstupují riziko buněčné smrti.

Texturované rostlinné bílkoviny (TVP – Textured Vegetable Proteins) a izolované sójové bílkoviny jsou používané u některých vegetariánů jako náhrada masa v chilli, sekané, náplních a nádivkách. TVP a izolované sojové bílkoviny jsou extrémně zpracovávané. Vitamíny, minerály, tuky, aminokyseliny a enzymy jsou při zpracování odstraněny. Co zbude, je v podstatě syntetické jídlo, které tělo neumí ani rozpoznat ani využít. To je spíše příčina stresu než přínos pro tělo.

Pamatujte si, že naše Bohem daná rada je – jednoduchá jídla, jednoduše upravená (Služebníci evangelia, str. 362). Existují alternativy, které jsou výživnější, lépe stravitelné, obsahující méně koncentrované bílkoviny. Potraviny jako jsou nezpracované obiloviny a luštěniny játra a trávící ústrojí nestresují.

Totéž platí pro náhražky masa, které obsahují zahuštěný pšeničný lepek (u nás např. Robi maso a Seitan). I když tyto potraviny ne vždy obsahují excitotoxiny, játra jsou velmi zatěžována zpracováváním těchto vyrobených cizích bílkovin. V kontrastu s tím nám jednoduchá strava různých obilovin, luštěnin, zeleniny, ořechů může dát všechny potřebné bílkoviny bez poškozování našeho zažívacího ústrojí.

Co teď?

Je nezbytné, abychom se naučili jíst neupravené plnohodnotné potraviny, číst etikety “nábožensky” (mít na mysli své duchovní i fyzické zdraví) a vzdělávat ostatní. Když vezmeme v úvahu ničení mozkových buněk způsobené neurotoxiny a duchovní výzvy, kterým čelíme, kdo z nás může riskovat přijít byť jen o jedno slovo, které nám Duch svatý říká?

Nyní, když známe duchovní a fyzické následky, musíme změnit své stravovací zvyky tak, abychom se vyvarovali excitotoxinům v náhražkách masa, balených jídlech, rychlých občerstveních a v čehokoliv co je uměle slazené či “bez-cukru”. Kdo z nás by kupoval potraviny pro naše tělo – Boží chrám – aniž by si přečetl co obsahují a odmítl ty se škodlivým složením? Kdo z nás se chce zodpovídat za duchovní důsledky vědomé konzumace nebo servírování jídla, které ústí v nemocné zdraví a zakrnělou mysl? Nástrah pro naše nohy je mnoho, ale Bůh je věrný. Poskytl znalosti, schopnost rozlišování a moudrost pro ty, kteří hledají lepší způsob života. Kéž bychom se všichni uchopili jeho milosti a následovali jeho cesty.

Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdráv, tak jako prospívá tvá duše. – 3.list Janův 1:2

i. Russell Blaylock, Excitotoxins: The Taste That Kills (Sante Fe: Health Press, 1997) – Také dostupné jako přednáška v angličtině. Jeho novější knihy jsou Health and Nutrition Secrets that can Save Your Life a Natural Strategies for Cancer Patients.

ii. vaccinetruth.org/msg.htm

iii. Tamtéž.

iv. Tamtéž.

v. Tamtéž.

vi. www.advancedhealthplan.com/msg.html

vii. Russell Blaylock, “The Connection Between MS and Aspartame,” www.truthinlabeling.org.

viii. Tamtéž.

xi. Tamtéž.

x. www.msgtruth.org/addiction.htm


Autor:

Jean Handwerk – Bývalá učitelka žijící na východním pobřeží USA, která v současné době píše o biblických a zdravotních tématech. Ve zbylém čase se věnuje BIO zahradničení. (Publikováno 29.červen 2009)

Další články ze série: Excitotoxiny 

  • Excitotoxiny způsobují poškození mysli
Jedním z darů Ducha svatého je dar proroctví. Tento dar je příznačný pro církev ostatků a projevil se v díle E. G. Whiteové. Spisy této služebnice Páně jsou trvalým a významným ukazatelem k pravdě, jsou církvi pomocí, usměrněním, poučením i napomenutím. Jasně též potvrzují, že Písmo je měřítkem, kterým je třeba posuzovat každé učení i každou zkušenost. (Joel 2,28.29; Skut 2,14-21; Žid 1,1-3; Zj 12,17; 19,10)

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »