Každoročně se slaví Halloween, jaký je původ tohoto svátku?

31. října nastane každoročně noc plná kostýmů, strašidelných domů, halloweenského koledování („trick-or-treating“), čarodějnic, svítilen vyřezaných s dýní („Jack-o’-lantern“), párty a pověr. Tento svátek se nazývá Halloween. Pojďme si shrnout, o čem vlastně tento svátek je.

Keltský původ

Přesný původ Halloweenu je předmětem diskuzí odborníků, avšak jako nejvíce pravděpodobný předchůdce tohoto svátku bývá uváděn keltský festival Samhain (čteno sah-wen). Keltský lid žijící ve středověké Evropě se usadil v oblasti zahrnující Irsko, Spojené království a severní Francii.

Tito lidé si rozdělili svůj rok na dvě poloviny či dvě roční období – „světlá polovina“ (léto) a „tmavá polovina“ (zima). Datum 31. října bylo mezníkem mezi koncem léta a začátkem zimy, která přináší tmavší a kratší dny, které byly často spojovány se smrtí. Vzhledem k tomu, že keltské náboženství dávalo veliký důraz na výběr místa a přírodních podmínek pro sklizeň a živobytí, kolovalo kolem této noci mezi obdobími spousta pověr. Věřili, že brána mezi zemí živých a zemí mrtvých se 31. října otevírá, a mrtví mohou přejít do našeho světa.

Pro ochranu proti duchům se převlékali a nosili masky. Zde lze pravděpodobně hledat původ dnešního halloweenského převlékání do kostýmů. Vance Ferrell říká, že keltští kněží (Druidové) naváděli lidi k tomu, aby sbírali a shromáždili z domů jídlo, které poslouží k usmíření s duchy, vílami, čarodějnicemi, elfy a jinými bytostmi, o kterých věřili, že během této noci vycházejí, aby ubližovali lidem.(1) Toto jídlo často zahrnovalo pamlsky a sladkosti, což vedlo ke vzniku jedné z teorií o původu halloweenského koledování („trick-or-treating“), ve Skotsku a Irsku nazývaného „guising“. Volně to lze přeložit „dej nám dáreček, nebo ti něco (nepěkného) provedeme“(2). V noci lidé zapalovali společně ohně, které symbolizovaly ukončení „světlé“ poloviny roku a měly chránit před nadcházející zimou.

V noci se uskutečňovalo mnoho duchovních a okultních praktik. Lidé vyhledávali duchy svých předků a dalších bytostí, aby jim řekli budoucnost ohledně počasí, úrody nebo dokonce o vztahových zájmech. Jedna z tradic spočívala v tom, že se žena postavila v tmavé místnosti před zrcadlo, v ruce držela svíčku a věřila, že se jí ukáže tvář jejího budoucího manžela.

Bůh smýšlí o těchto praktikách jasně:

„Ať se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro Hospodina. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou Hospodin, tvůj Bůh, vyhání.“ (Deuteronomium 18:10-12)

Halloweenská dýně (Jack-o’-latern)

Legenda o „Jack-o’-latern“ má několik různých významů. Některé prameny říkají, že keltští lidé vyřezávali děsivé tváře do tuřínů a vkládali do nich svíčku, aby bránili své domovy před zlými duchy.(3) Další pověry říkají, že tyto lucerny měly navést mrtvé předky k jídlu, které pro ně lidé zanechali venku.(4) Pověra „Jack of the Lantern“ pojednává o muži jménem Jack, který se snažil přechytračit ďábla a nachytat ho šprýmem. Ďábel ho za to potrestal tím, že mu uložil, aby celý zbytek života nosil svítící lucernu, na znamení varování pro ostatní, aby se nesnažili zahrávat si s ďáblem.(5)

Vliv Říma

Když Řím dobyl keltské území a vládl zde po čtyři století (43-410 po Kr.), aspekty římského pohanství se propojily s keltskou tradicí Samhain. Například Římané měli dva podobné svátky – “Feralia”, den koncem října, kdy Římané uctívali památku mrtvých, a “Pomona” (římská bohyně ovoce a stromů), z tohoto svátku pravděpodobně pochází halloweenská tradice lovení jablek pusou z kbelíku s vodou (bobbing for apples).(2)

Etymologie

Jestliže je předchůdcem Halloweenu keltský svátek Samhain, jak tedy vznikl dnešní název „Halloween“? Slovo „Halloween“ doslovně znamená „předvečer svátku Všech svatých”. Tento svátek pochází z křesťanské církve. Dne 13. května 609 po Kr., papež Bonifác IV. znovu vysvětil Pantheon v Římě a přejmenoval jej na „Kostel Panny Marie a mučedníků“. Tento den ustanovil jako památku církevních mučedníků. Papež Řehoř III., v 9. století, věnoval tento svátek všem svatým (odtud název „All-hallows“ nebo „All Saints Day“) a přesunul jej z měsíce května na 1. listopad – přímo tedy následuje po keltském pohanském svátku Samhain. Noc, která tomuto svátku předchází (31. října) byla nazvána „All Hallow’s Eve“ a posléze zkrácenou verzí tohoto názvu – „Halloween“.

Křesťanské vlivy

Podobným způsobem, jako došlo k propojení náboženských slavností mezi Kelty a Římany, došlo také k propojení mezi Kelty a křesťany, když se začalo šířit křesťanství do keltských zemí. Proč došlo k tomuto propojení svátků a jaké to mělo následky, popisuje Travis Allen takto:

„Při svém šíření po Evropě, křesťanství narazilo na domorodé pohanské kultury a bylo konfrontováno s jejich zvyky. Pohanské zvyky a svátky byly tak zakořeněné, že je noví konvertité považovali za základní stavební kameny své víry. K řešení tohoto problému církev obyčejně přesunula křesťanský svátek na den v kalendáři, který přímo souvisel s pohanským svátkem. Záměrem bylo čelit pohanským vlivům a poskytnout křesťanskou alternativu tohoto svátku. Církev však nejčastěji dosáhla pouze „pokřesťanštění“ pohanského rituálu – rituál byl pořád pohanský, ale mísil se s křesťanskou symbolikou. Tak to bylo i se svátkem „All Saints Eve“ – který byl původní alternativou Halloweenu!“(6)

V tomto smyslu byl vlastně svátek Samhain absorbován do Halloweenu. Totéž platí pro jiné „křesťanské“ svátky jako Vánoce a Velikonoce, které mají také pohanský původ. Halloween se nakonec dostal do Severní Ameriky kolem druhé poloviny 19. století, když v roce 1846 přišla velká vlna irských přistěhovalců, kteří sebou přinesli své tradice. Některé zvyky svátku Samhain přetrvali až dodnes – kostýmy, „trick-or-treating“ (koledování), sladkosti a lovení jablek. Hollywood svojí produkcí ještě přikrášlil strašidelný aspekt a duchovní temnotu této noci.

Wiccané a Halloween

Samhain je také spojen s moderním náboženstvím wicca (staré anglické slovo pro čarodějnice). Toto náboženství je odrazem starověkého keltského čarodějnictví z Walesu, Skotska a Irska. Samhain byl jedním z nejdůležitějších svátků roku, který byl pro čarodějnice posvátný. Keltští kněží věřili, že čarodějnice v tento den létají na koštěti a mohou se převtělovat do černých koček – odtud pocházejí dva populární symboly Halloweenu, které přetrvávají do dnes.

Podle jednoho článku by „kanadští wiccané rádi, aby byl Halloween uznán dnem zvláštního náboženského významu pro pohany.“(7) Mnoho wiccanů považuje tento svátek za svůj posvátný den, přičemž vykonávají různé rituály, věnují se věštění a snaží se o spojení s mrtvými předky. Během halloweenské noci jsou ulice plné lidí v kostýmech upírů, čarodějnic, duchů, skřítků a dalších bytostí. Domy jsou vyzdobeny násilnými obrazy, které ukazují zkrvavené ruce, obličeje a jiné části těla. Tento svátek se již od počátku stále více stává zvrácenou a okultní záležitostí.

Den reformace

Oslavy Halloweenu dodnes odvádějí pozornost od jiné významné události, která opravdu uctívá Boha – Reformace. Dne 31. října roku 1517, Martin Luther, který podněcoval protestantskou reformaci, přibil svých 95 tezí na dveře kostela ve Wittenbergu. Tento významný den změnil křesťanům život. Luther obhajoval vztah jednotlivce s Kristem pouze na základě víry, milosti a Písma („sola fide, sola gratia a sola skriptura“) a ne na základě autority katolické církve.

Raději než slavit pohanský svátek, založený na pověrách, temnotě a okultních výjevech, se zaměřme na světlo, které tento den představuje – světlo Božího Slova, které se každé osobě zjevuje přímo skrze Bibli a nikoli prostřednictvím instituce. A pojďme hledat příležitosti jak tuto zprávu šířit dne 31. října ostatním, v souladu s odkazem reformátorů.

Citace:

(1) Vance Ferrell, The Real Story Behind Christmas, Easter, and Halloween. (Altamont, TN: Harvestime Books, 2003): 66.
(2) Travis Allen, “Christians and Halloween.”
(3) Ellen Feldman, “Halloween.” American Heritage (52.7: 2001).
(4) “The History of Halloween.” Sceptic (7.3: 1999).
(5) Vance Ferrell, op. cit., p. 66.
(6) Travis Allen, op. cit.
(7) Terry O’Neill, “Pagans and Pumpkins: Christians recoil at the ghoulisness of Halloween, while Wiccans work to clean it up.” Report News Magazine (Oct 25, 1999): 62-63.

Další články ze série: Pokřtěné pohanské svátky 

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 919 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »