Úvod > Info > Současné využívání zdrojů a potřeby na budoucí projekty

Uvědomujeme si, že v této službě jsme plně závislí na našem Bohu, kterému v prvé řadě patří díky za vše, co jsme již z Jeho milosti mohli udělat a že zde můžeme působit.

Velmi si také vážíme veškeré podpory, kterou nám zde v České a Slovenské republice projevujete Vy, naši dárci a podporovatelé. Věříme, že je důležité abyste věděli, jaké finanční potřeby máme nyní v současnosti i pro budoucí projekty. Na této stránce získáte o naší situaci i plánech přehled.

Finanční soběstačnost

V současné době zde v ČR stále nejsme finančně soběstační, tedy náš provoz závisí ve větší míře na podpoře získané ze zahraničních poboček AD. Vize (i co se týče zahraniční podpory) je taková, že by v budoucnu mělo být AD zde v Česku samostatné, tedy mělo by být závislé na podpoře dárců z České a Slovenské republiky a z prodejů v eshopu, který v současné době dotujeme. Prozatím tomu tak není a tak spíše než, že bychom zasílali finance na podporu zahraničních projektů, zahraniční AD podporuje nás jako misijní projekt ve světě. Vybrané prostředky od Vás (našich českých a slovenských dárců) tedy cele zůstávají zde a pokryjeme z nich část režijních nákladů a část nákladů na projekty. Stejně jako zahraniční AD však můžeme jednou fungovat i zde. Pokud se v tomto projektu spojíme, bude možné například podpořit založení pobočky AD v další zemi, či podpořit některé ze zahraničních projektů nebo služebností se stejným cílem.

Pravidelné měsíční náklady

(mzdy, nájem, elektřina, služby, internet, webové stránky, nafta, telefon, kancelářské potřeby)

Podpora z ČR a SR (průměrně 50 000 Kč)Celkem potřebujeme 90 000 Kč

Technika pro natáčení a živé vysílání

Techniku v hodnotě 350 000 Kč jsme mohli nakoupit díky Vašim darům a také díky tomu, že si hodně z Vás koupilo sadu DVD – Pochopte souvislosti světových událostí. Také jsme obdrželi jako dar z Německého AD dvě kamery v celkové hodnotě přibližně 150 000 Kč. Děkujeme.
I když tu podstatnou část vybavení již máme, neustále je potřeba dokupovat určité součástky, kabely či zařízení, které se opotřebují nebo je v nově vzniklé situaci potřebujeme. Nyní se také snažíme v našich prostorách vybudovat malé studio, kde by také mohlo probíhat natáčení různých projektů. Zde jsme dostali podporu z AD Německo na osvětlovací techniku a projektor do studia i na další projekty. Tedy většinu potřebné techniky máme, počítáme však s tím, že studio nějaké další náklady vyžadovat bude, dle toho, jak bude potřeba upravit prostor. Poslední, ne zásadní technickou záležitostí je třetí kamera do našeho kamerového řetězce, kterou se budeme snažit časem zajistit.

Již máme 700 000 KčCelkem potřebujeme 800 000 Kč

Vydavatelská činnost

Knihy Na pravdě záleží, Genesis konflikt a Má nejtěžší cesta jsme vydali díky podpoře Elisha Ministries, z.s. a Maranatha, z.s.
Knihu Cesta ke Kristu jsme vydali díky podpoře AD Kanada a díky spolupráci s vydavatelstvím Advent-Orion s.r.o.
DVD a USB flash disky jsme vydali díky podpoře AD ze zahraničí a z prostředků získaných prodejem z eshopu.
GLOW (SViT) letáčky zde v Česku byly možné díky podpoře GLOW z Polska, které udělalo první tisk 100 000 letáčků na své náklady. Z těchto se však podařilo prodat pouze málo a většina se rozdala. Proto druhý tisk zafinancovala Maranatha, z.s. Ta také dočasně poskytla svůj eshop pro distribuci a následně jsme již mohli tento projekt zaštítit my a třetí tisk zafinancovat z Vašich darů a díky eshopu. Letáčky nyní převzalo pod správu vydavatelství Advent-Orion s.r.o.
Knihu Smíření ve světle Božích svatyní jsme vydali díky podpoře bratra Lukáše Dordy.

Velký dík patří také tiskárně našeho bratra Jedličky, díky které byly všechny projekty zrealizovány za bezkonkurenční ceny.

Přednáškové akce

Přednáškové akce jsou pro nás velmi důležité. Náklady na tyto akce zahrnují: pronájem prostor, ubytování a strava řečníka a překladatele, reklama, cestovní náklady, případné pojištění.
Velkou část nákladů představuje vždy pořízení kvalitního audio-vizuálního záznamu z akce (pro představu se tržní cena záznamu a živého vysílání pro akci typu “Pochopte souvislosti světových událostí” pohybuje okolo 300 000 Kč) a proto jsme se rozhodli, že pořídíme vlastní techniku a naučíme se sami pořizovat záznam včetně možnosti živého vysílání.

Série přednášek “Pochopte souvislosti světových událostí”, která se uskutečnila v Brně a ve Frýdku-Místku byla velmi nákladná a za dostatek financí pro její uskutečnění vděčíme zahraničním AD Kanada a Německo, dále pak služebnosti Maranatha, z.s., Elisha Ministries, z.s. a také Vám, kteří jste přispěli na dobrovolném vstupném, Vašimi dary nebo zakoupili DVD.

Následující akce již nejsou tak nákladné, pokud máme podporu místních sborů, co se týče zázemí a nejmenovaných bratří a sester, kteří se ochotně postarají také o ubytování a stravu řečníků i překladatelů. Nicméně vždy nějaké náklady mimo naše režijní vznikají, ať už se jedná o cestovní náklady řečníka a překladatele či náklady na reklamu.

Již proběhlé akce:
Akce Budoucnost Evropy – podpora sboru Bystřice, natočeno a streamováno díky spolupráci s BibleTV za velmi příznivou cenu.
Akce Kroky k osobnímu oživení – podpora sboru Brno – Olomoucká, natočeno již na naši techniku.
Akce Živý oheň – podpora skupinky ve Frýdlantu, natočeno na naši techniku.
Akce Putování reformací – podpora sboru Brno – Olomoucká, stánek s knihami na Náměstí Svobody v Brně – rozdáno 800 knih za 3 dny, náklady na reklamu, stánek, dveře, banery, natočeno na naši techniku.
Akce 500 let reformace – u cíle nebo u konce? – podpora sboru Bystřice, natočeno a streamováno s naší technikou, využity materiály z akce Putování reformací.
Akce Manželství, Posvěcení a Bible – podpora sboru Bystřice, natočeno a streamováno s naší technikou
Akce Události posledních dní – podpora sboru Bystřice, natočeno a streamováno s naší technikou, cestovní náklady na řečníka a překladatele za obě série dohromady cca 50 000 Kč (btw. evangelista Ronny Schreiber je na plný úvazek zaměstnán v Německém AD, což je samozřejmě hrazeno dárci a sponzory z Německa)
3 přednášky s Charissa Fong (2018)
Akce Prof. John Scharffenberg v Brně – květen 2019 (sbor Brno – Olomoucká + lékařská fakulta Ostrava)
Akce Stánek s knihami na Náměstí Svobody v Brně
Akce Misijní víkend v Brně + výstava zdraví + přednášky s Romanem Uhrinem (srpen 2019)
Akce A žili šťastně – Tom a Alane Watersovi – živý přenos (říjen-listopad 2019)
Olaf Schroer – Důležité události ve světle Biblického proroctví (2019)
Barbara O’Neill v ČR (2022)
A šťastně žijí dodnes… – Tom a Alane Watersovi (2022)

Pravidelně natáčíme na naši techniku přednášky na Klubu zdraví, které pořádá sbor Brno – Olomoucká, zde nám žádné mimořádné náklady zpravidla nevznikají.

Chystané akce:

Akce Věčná moudrost krále Šalomouna – odloženo na neurčito
Akce “Stvoření” – podpora Německého AD a Maranatha, z.s. – prozatím jen jako koncept
Evangelizační přednášky s Ronnym Schreiberem – odloženo na neurčito
Průběžně budeme aktualizovat.

Překladatelská a publikační činnost

Další náplní práce v AD je překládání videí a článků z angličtiny a němčiny. Pro představu tvorba titulků (tzn. překlad, tvorba titulků, časování, korekce, editace videa, publikování) u 120 minutového videa trvá přibližně 40-60 hodin. Díky našim dobrovolníkům a zaměstnancům, kteří samozřejmě nepracují za mzdy obvyklé v komerčním prostředí, nás mohou některé překlady stát jen pár tisíc korun. Nicméně náš náklad na jedno přeložené video se takto většinou pohybuje v rozmezí 5-15 tisíc korun, což závisí na spoustě faktorů, které výsledný náklad ovlivní (pro srovnání komerční cena titulků 120 minutové přednášky našeho tipu se pohybuje v rozmezí 30 – 40 tisíc Kč). Je možná také na místě zmínit, že nemalé náklady mají s produkcí takového videa také naše zahraniční pobočky a tak se výsledná cena jedné takové přeložené přednášky může pohybovat někde mezi 40 až 150 tisíci korun (zahraniční produkce + překlad).
Překlady se zabývají naši dobrovolníci (20 registrovaných v Česku, 10 registrovaných na Slovensku) i zaměstnanci (v současné době 2 na plný úvazek). Jelikož jsou překlady videí tak časově náročné, pracují na nich pravidelně pouze 3 dobrovolníci a 2 zaměstnanci v Česku a tým 3AN.sk na Slovensku. Zbytek dobrovolníků má velmi omezené časové možnosti, ale i tak jsme všem vděčni za každou pomoc.

Co jsme již přeložili?

Souhrn za rok 2017 najdete zde:
Report za rok 2017

2018-2021
Biblické odpovědi (39 videí) – titulky
Biblická kázání Andreas Mellas – titulky
Pokrm k zamyšlení (4 přednášky) – titulky
Oživení reformace (série přednášek) – titulky
Ronny Schreiber – Zdalipak věda ví (9 přednášek) – dabing
Joel Kratzky – Tváře milosti (6 přednášek) – titulky
Ron Duffield – Kristus: Naše spravedlnost (6 přednášek o roce 1888) – titulky
Články – Ervin Gane, Stvoření vs Evoluce, články z Německého a Kanadského AD
Modlitební seminář a biblická kázání od Pavla Goii – titulky
Odlesky naděje (krátká zamyšlení) – titulky
Vykopávání minulosti (28 přednášek) – titulky i dabing
Walter Veith v Loma Lindě (8 přednášek) – titulky
Co nového, profesore? – titulky
Věrné správcovství – Pavel Goia – titulky
Speciální kázání o koronaviru – titulky
Hleďte vzhůru – Pavel Goia – titulky a robotický dabing
Opravdové křesťanství – Pavel Goia – titulky a robotický dabing

a další…

 

V plánu do budoucna je také dabování (tzv. voice-over) přednášek. Na tuto činnost však potřebujeme najít ochotného dobrovolníka nejlépe z Brna či s možností pravidelného dojíždění, který má vhodný hlas pro dabing. Časové možnosti jsou v tomto případě také zásadní, jelikož tvorba dabingu jedné přednášky může znamenat pro tohoto dobrovolníka několik hodin práce, v závislosti na zkušenostech a kvalitě textu. Je možné pro takového dobrovolníka zajistit také odměnu. Pokud byste měli na někoho tip, prosím kontaktujte nás.

Tuto stránku se budeme snažit průběžně aktualizovat, aby odpovídala vždy současnému stavu.

 

Za Amazing Discoveries, z.s.
Předseda a bratr v Kristu
Martin Dejmek

Další články ze série: Finance 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »