Úvod > Proroctví a světové události > Razantní oživení papežské moci

Ohlédnutí se zpět do roku 2014 na aktivitu papeže Františka

„Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.“ – Lukáš 21,28

21. leden: Papež vyzývá křesťany k jednotě

Rok začal jako úderem do bubnů, když anglikánský biskup Tony Palmer, blízký přítel Františka, dal ve známost na konferenci charismatických vedoucích osobní poselství Velekněze, ve kterém vyzval všechny křesťany, aby se spojili. Palmer to vysvětlil slovy: „Protest je u konce.“ čímž samozřejmě byla myšlena reformace. Dokonce řekl: „Nyní jsme všichni katolíci.“ Kdo nezažil tu radostnou reakci vůdců na toto poselství, může teď už jen žasnout.

13. březen: Papež mluví před Kongresem

Washington Post píše, že John Boehner (R-Ohio) zcela formálně pozval papeže, aby mluvil na kongresovém shromáždění v roce 2015. Nancy Pelosi (D-Kalifornie) svou radost z toho vyjádřila, že se k pozvání Boehnerse připojuje, protože ji papež svým poselství o „Pokoji, soucitu a bratrství“ inspiroval. Bude to poprvé v dějinách, kdy papež promluví před nejpřednějším vedením Ameriky!

„Protestanté Spojených Států budou prvními, kteří vztáhnou ruku přes propast, aby uchopili ruku spiritismu (rozuměj: charismatické hnutí); podají ruku přes propast, aby si jí potřásli s římskou mocí, a pod vlivem tohoto trojnásobného spojení půjde tato země ve šlépějích Říma a pošlape právo na svědomí.“ (The Great Conflict, p. 588; Velké drama věků, str. 382; Velký spor věků, str. 301-2)

27. březen: Papež František se setkal s americkým prezidentem ve Vatikánu

Dva z nejmocnějších mužů na Zemi se sešli ve Vatikánu a přes hodinu spolu hovořili. Prezident dal papežovi skříňku se semínky stromů, z jejichž dřeva byly postavené první katedrály v Americe. Papež dal prezidentovi medailon, který symbolicky poukazoval na nutnost pokoje a solidarity mezi oběma hemisférami.

27. duben: František svatořečil dva z dřívějších papežů

Papež František psal ve Vatikánu dějiny, když svatořečil dva své známé papežské předchůdce – Jana XXIII. a Jana Pavla II.. Tito zesnulí papežové stáli sic za protichůdnými filozofiemi (liberalismus a konzervatismus), mnozí ale věří, že se toto stalo, aby byly sjednoceny miliony katolíků na celém světě. Ještě důležitější bylo, že díky tomu úcta před papežem, kterou tu tisíce přítomných katolických vůdců z více než 90-ti zemí jednomyslně podporovali a rozesílali do celého světa, ještě stoupla.

9. květen: Papež poradil Spojeným Národům v otázkách hospodářství

František se sešel s představiteli OSN, aby podpořil to, co označili jako: „ekonomické výhody nového legitimního rozdělení skrze stát a nezřeknutí se spolupráce mezi privátním sektorem a občanskou společností.“ Vlivný žurnalista John Moody o této události napsal: „František … se stal člověkem, jenž si nasadil oblek politika.“

25. květen: Papež navštěvuje Svatou zemi a volá k pokoji

Poprvé navštívil papež František nejdůležitější svatá místa muslimů, Židů a křesťanů v Jeruzalémském starém městě v poslední den své cesty na Středním východu. Bartoloměj I., vůdce 250 milionů ortodoxních řeckokatolických křesťanů, řekl, že jeho setkání s papežem Františkem pomohlo svést obě církve k sobě a ukončit tak téměř 1000 leté oddělení.

1. červen: Papež navštěvuje charismatické shromáždění

František mluvil před 53000 charismatiky, kteří se shromáždili k 37. sejití v Římě pro Obnovení v Duchu. Zatímco ty masy „mluvily v jazycích“, on klečel a modlil se za ně. Papež skromně připustil, že se předtím u charismatického hnutí necítil moc dobře, ale zjevně se u nich tentokrát cítí mnohem lépe. Bylo to poprvé v historii, kdy navštívil papež setkání charismatiků

5. červen: Papež se setkává s Joelem Osteenem

15-ti členná delegace, zahrnující pastora Joele Osteena a členy Meaga-Církve mormonů, se setkala s papežem Františkem, aby s ním probrala otázku: „Můžeme najít společnou půdu pro to, aby Ježíšovo poselství mohlo být neseno dále, aby ještě více lidí mohlo zažít radost křesťanské víry?“ Osteen zvolal: „Cítím se velmi poctěn a pokořen.“ Řekl, že je papež dobrosrdečný, osobní a velmi radostný. Ještě dodal: „Líbí se mi, že tento papež zkouší, zvětšit církev, ne zmenšit. … On lidi nerozděluje, ale více je spojuje.“

8. červen: Papež se znovu zasazuje o mírové jednání na Blízkém Východě

Poprvé v dějinách pozval papež prezidenty Izraele a Palestiny na návštěvu do Vatikánu a modlili se spolu za mír. Během dvouhodinového setkání vyslechli tři vůdcové křesťanské, židovské a muslimské modlitby od kardinálů, rabínů a muslimských Imámů v různých jazycích. Kromě toho bylo poprvé čteno ve Vatikánu z Koránu.

„O časech a dobách, bratři, nepotřebujete, aby vám bylo psáno. Vždyť sami přesně víte, že Pánův den přijde jako zloděj v noci. Když lidé budou říkat: ´Pokoj a bezpečí´, tehdy na ně náhle přijde zkáza jako porodní bolesti na těhotnou ženu, a jistě neuniknou.“ 1. Tesalonickým 5,1-3

7. červenec: Papež se setkává s americkými televizními evangelisty

Krátce před svou smrtí vedl Tony Palmer delegaci evangelikálních představitelů do Říma na setkání s papežem Františkem a známými televizními evangelisty Jamesem Robinsonem a Kennethem Copelandem. Setkání a oběd trvalo přes tři hodiny. Shodli se na tom, že v roce 2017 k výročí 500 let zveřejnění 95 tezí Martinem Lutherem podepíší „Společné prohlášení o víře na jednotu v misii“. Deklarace má povzbudit „křesťany po celém světě i přes jejich různost, aby se společně modlili“, vše ve jménu jednoty.

22. červenec: Papež ustanovil radu, aby byla podpořena celosvětová jednota křesťanů

Tato významná událost unikla téměř většině médiím, ale papež František vydal mezinárodní seznam osmi osob, které mají podporovat jednotu křesťanů na celém světě. Jeho úsilí sjednotit křesťany bude silnější a spěšnější.

22. srpen: papež schvaluje použití vojenské síly

Na tiskové konferenci byl František výslovně dotázán: „Schvalujete bombardování Američanů?“ On odvětil: „Kde se nachází nespravedlivá agrese, mohu jenom říci: ´je dovoleno, tyto nespravedlivé útočníky zastavit.´“

4. září: papež byl požádán, aby se postavil do čela Organizace spojených náboženství

Bývalý izraelský prezident, Simon Peres, vidí v katolickém vůdci centrální postavu celosvětového míru a pokoje. Tradičně zastávali židovští představitelé názor, že papežství je ztotožněno s antisemitskými hnutími. Peres označil papeže Františka jako „mocnějšího přímluvce za mír“ než je OSN! A 25. října vyzval Jerry White, americký poslanec a tajemník ke „globálnímu náboženskému svazku“ s papežem jako hlavou.

27. říjen: papež deklaruje víru v teorii velkého třesku a víru v evoluci

Velký třesk, který před okolo 13,8 miliardy let vedl podle mínění některých vědců k vytvoření vesmíru, patří k Božímu plánu, jak vysvětlil papež František. Dále papež řekl, že biologická evoluce je s biblickým stvořením v souladu. – Kdyby byla evoluční teorie ve své podstatě pravdivá, pak by sobota a velký spor byly přirozeně bezdůvodné představy.

„Ať vás nikdo žádným způsobem nesvede, protože nenastane, dokud napřed nepřijde odpadnutí

a nebude zjeven ten člověk bezzákonnosti, syn záhuby, který se staví na odpor proti všemu a pyšně se pozvedá nade všecko, čemu se říká Bůh nebo co se uctívá, takže sám usedne jako Bůh do Boží svatyně a bude se vydávat za Boha.“ 2. Tesalonickým 2,3.4

18. listopad: papež se setkal s pastorem Rickem Warrenem

Warren, jeden z předních amerických protestantů, řekl po svém setkání s papežem Františkem: „V jeho blízkosti člověk pociťuje pokoru a soucit, který ostatní vidí jen z dálky.“ Warren dále řekl, že katolíci a protestanté jsou „v jednom týmu“.

Ostatní účastníci této rodinné konference byli například baptista Russell Moore. Stejně tak i zástupce muslimů, židů a mormonů, kteří mluvili o tématech jako je soužití a sňatek partnerů stejného pohlaví.

30. listopad: papež vyzývá všechny křesťany, aby se sjednotili

Mluvíce z Istanbulu, připojil se František ještě jednou k Bartolomějovi a přislíbil posílené úsilí „o podporu plné jednoty všech křesťanů“ … aby všichni byli jedno, aby svět mohl uvěřit.“

Oba představitelé podepsali také dokument se stejným prohlášením vyzvat křesťany „upřímně mluvit a pokorně naslouchat – ale také k uzdravení rány, která vznika rozdělením křesťanství.“ Dále vyzvali svět, aby podporovali solidaritu a dialog s Islámem.

„Vykonává všechnu pravomoc té první šelmy v její přítomnosti. Nutí zemi a její obyvatele, aby se klaněli té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena.“ Zjevení 13,12

2. prosinec: papež spolu s dalšími světovými představiteli odsoudil otroctví

Poprvé v historii se setkali představitelé důležitých katolických, anglikánských a ortodoxně-křesťanských úřadů stejně jako vůdcové buddhistů, hinduistů, židů a muslimů, aby podepsali společné vyslovení se proti modernímu otroctví.

11. prosinec: papež František dobyl svět

Jedna církevní studie, vydaná 11. prosince, ukazuje, že papež má širokou podporu na celém světě. Šedesát procent ze 43 zkoumaných zemí uvádí pozitivní pohled na papeže. A obzvláště Američané ukazují, že jsou papežem Františkem ohromeni; často chválili jeho tradiční styl. Podle této studie má 78 procent všech Američanů pozitivní mínění o papeži.

15. prosinec: papež vede „nejprogresivnější rok katolické církve“

„Papež František uvedl v roce 2014 do katolické církve revoluci ve smyslu – revoluce zdravého lidského rozumu, nikoliv žádných ideologií či učení.“ – Paul Moses, profesor, Brooklyn College

17. prosince: papež hraje významnou roli v řešení 50-ti leté americko-kubánské krize

„Osmnáct měsíců trvající jednání, které sestávalo z utajovaných rozhovorů a převážně konané v Kanadě, bylo podporované papežem, který přenesl poslední setkání do Vatikánu. Dostavil se Barack Obama a přes telefon s prezidentem Raúlem Castrem z Kuby se dohodli, že ukončí desetiletí trvající nepřátelství a že zbudují mezi Spojenými Státy a ostrovním státem, který je vzdálený od amerických břehů jen asi 150 kilometrů, nové vztahy.“ – The New York Times


O autorovi:

Doug Batchelor jeho celý příběh najdete zde

doug-cbMěl všechno, co si jen teenager může přát: jeho otec byl milionář, jeho matka v šoubyznysu. Přece mu něco chybělo. Nebyl šťastný. Bral drogy, nechal se vyhodit ze školy a míval sebevražedné sklony. Jako mladík opustil společnost a hledal své štěstí jako poustevník a hippie. Když jednoho dne našel ve své jeskyni Bibli, prakticky všechno se změnilo. Doug Batchelor je dneska ředitelem a hlavním řečníkem televizní společnosti „Amazing Facts“. Známý časopis „National Geographic“ jej jednou označil jako jednoho z nejdůvěryhodnějších televizních kazatelů v USA. Jeho vysílání bylo již shlédnuto miliony lidí.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »