Úvod > Rabínské prokletí

Rabínské prokletí

Vyvstaly určité otázky ohledně Rabínského prokletí na Daniel 9, jak bylo citováno v našem článku “Proroctví o sedmdesáti týdnech” a profesorem Veithem v jeho videu “Jen prostý člověk”. Přestože se nám nepodařilo najít konkrétní zdroj použitý v jeho prezentaci, poskytujeme zde zdroje ukazující na existenci takového prokletí.

Citace 1

Mudrc řekl: “Nechť padne prokletí nebes na ty, kdo vypočítají datum příchodu Mesiáše a tedy vytvoří politický a sociální neklid mezi lidmi.” Sanhedrin, 97b.

Louis Newman a Samuel Spitz, antologie Talmudu: příběhy a učení rabínů ( Berhman House 1945): 277. ISBN 0874413036, 9780874413038 – Online

Citace 2

Co je myšleno větou “ale na konci to bude mluvit (we-yafeah) a nebude lhát?” – R. Samuel b. Nahmani řekl ve jméně R. Jonathana: 18Budiž roztříštěny kosti těch, kdo vypočtou konec19. Protože ti by takto říkali, jelikož předpovězený čas již nastal, a zatím ještě nepřišel, pak nepříjde nikdy. Ale (i přesto) čekejte na něj, jako je psáno, i když otálí, čekejte na něj. Měl bys říct, těšíme se (na jeho příchod), ale on ne: Proto písmo dí a proto bude Pán čekat, bude k tobě milostivý a proto bude povýšen, že se nad tebou smiloval.20 Avšak pokud se těšíme na jeho příchod a on rovněž, co zdržuje (jeho příchod)? – Zdržuje jej požadavek spravedlnosti.21 Ale pokud jej zdržuje požadavek spravedlnosti22, proč jej očekáváme? Abychom byli odměněni (pro doufání), jak je psáno, požehnaní jsou všichni, kdo na něj čekají.

Poznámka pod čarou:

18: verš je upravený, “on roztříští toho, kdo vypočítá konec”
19: tj. Mesiášův příchod
20: Isa. XXX, 18.
21: Protože toho ještě nejsme hodni
22: taktéž

“Sanhedrin 97b,” Babylonian Talmud: Tractate Sanhedrin. – Online

Citace 3:

Rabíni po čase Krista vyslovili prokletí na kohokoliv, kdo se pokusí vypočítat data této kapitoly. – Talmud Sanhedrin 97b, Edice Soncino, str. 659. – Online

Citace 4:

Mimo to, tato pasáš počítá přímo s Ježíšem – ne s nějakým “budoucím vůdcem,” abych použil termín Hala Lindseyho pro antikrista. Ve skutečnosti, proroctví poukazuje tak nepochybně na čas MESIÁŠOVA PŘÍCHODU a tak jednoznačně předpovídá JEHO SMRT, že v pozdějších stoletích židovští rabíni, kteří nepřijali Ježíše, ODRAZOVALI od studia tohoto proroctví a nakonec vyslovili KLETBU na všechny, kdo se pokusí spočítat časové prvky!31

Poznámka pod čarou:

31 Podívejte se na Talmud Sanhedrin 97b, edice Soncino, str. 659

POZNÁMKA: Všechna slova psaná velkým písmem v citaci jsou podle originálu od autora a jsou použity pro zpřesnění.

Howard A. Peth, 7 záhad vyřešeno: 7 problémů, které se dotýkají srdce lidstva, druhá edice, Revidováno (Kalifornie: Hart Books, 2002).

Citace 5

MÁ MESIÁŠ PŘIJÍT?

(od Avrama Yehoshua)

V deváté kapitole knihy daniel se oběvuje nejúžasnější věc: Je nám řečeno, že Mesiáš má přijít. Ale namísto vysvětlování, naši rabíni proklínají kohokoliv, kdo na to chce přijít: Rabbi Samuel b. Nachmani řekl ve jménu Rabbiho Jonathana: Budiž roztříštěny kosti těch, kdo vypočítají konec. Někteří naši rabíni při dalších pokusech nás držet dál od knihy Daniel, dokonce prohlásili, že se daniel pletl. Aldred Edersheim, učenec Talmudu, který by měl Mesiáše znát, říká: Pozdější rabinismus, který, přirozeně, nemohl najít vlastní cestu skrze Mesiášská proroctví této knihy, prohlásili, že dokonce i Daniel se spletl. (přidán důraz).

Poznámky pod čarou:

1 Sanford R. Howard, L’Chayim: Hledání světla Shalomu (Thorsby, AL: SAbbath House, Inc., 1999), str. 209. Sanhedrin 97b, část 2, str. 659, Sconcino Press. Editorská poznámka č.6 říká, tj. “Mesiášův příchod”

2 Alfred Edersheim, Život a časy Ježíše, Mesiáše (Peabody, MA: Hendrickskon Publishers, 2000), str. 957. Bereshith Rabba 98 (midrash nebo okomentování Genesis). Edersheim žil r. 1825-1889

Online

Citace 6:

“Rabi řekl: Všichni, kdo předpověděli data (pro vykoupení) prošli, a (teď) to závisí jen na pokání a dobrých skutcích.

“Sanhedrin 97b,” Babylonský Talmud: Traktát Sanhedrin. – Online

Ježíš a Talmud

V judaismu je Talmud nazván “nejsvětějším”. Je primárním zdrojem pro židy.

V předvečer svátku Pesach, byl Ježíš popraven. Před čtyřiceti dny se událo odsouzení, ohlašovatel vyšel a křičel, “Bude ukamenován, protože praktikoval čarodejnictví a lákal Izrael do odpadlictví. Kdokoliv řekne cokoliv na jeho obranu, ať jde před ním a hájí ho.” Ale protože na jeho obranu nebylo vzneseno nic, byl popraven v předvečer svátku Pesach… – (Sanhedrin 43a)

Učenci věděli, že když vypočítáte čas Mesiáše, použitím Daniele 9 jako prorocké šablony, přijdete k jednomu mesiáši: Ježíši Kristu. Ale oni jej zavrhli. Kámen, který zavrhli, se ukázal být základním kamenem, úhelným kamenem, základem. Žádný jiný základ nemůžeme mít, než Ježíše Krista, říká Bible. Izrael odmítl tohoto Mesiáše, na kterého poukazují jejich vlastní spisy a říká: “Budiž roztříštěni ti, kdo se pokusí a vypočítají proč nepřišel.” Tohle je židovská teologie Talmudu ohledně absence Mesiáše, který měl ve stanovený čas přijít.

Edice Soncino Talmudu můžete zakoupit na webu zde, ale prosím počítejte s tím, že je velmi drahý.

 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »