Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Reformace > Videa > Strážci pravdy > Strážci pravdy (8 videí)
Cyklus Strážci pravdy o dějinách reformačního hnutí, byl natočen na autentických místech, kde se reformace odehrávala. Autoři se snaží tímto dílem oživit staré dějiny a učinit nás vnímavějšími pro poslední výzvy našeho času.

Viklef, Hus, Luther, Kalvín nebo Zwingli započali reformaci, významnou součást historie. Po nich pokračovali i další. V druhé části série se setkáváme s průkopníky adventního hnutí, kteří přinesli reformační děditství až do dnešní doby. Prostřednictvím prorockých vidění a vnuknutí Ellen Gould Whiteové získala církev přednost hlásat Boží pravdy ne jen v oblasti teologické, ale také v oblasti zdravého životného stylu.

Obsah jednotlivých dílů

  1. díl s názvem „Odpadnutí“ sleduje církev v 15. a 16. století, život a působení Jana Viklefa, mistra Jana Husa, valdenských a Martina Luthera.
  1. U. Zwingli, J. Kalvín, J. Knox, puritáni. Časové události ve světle proroctví z Daniele 7. kap. a Zjevení 12. kap. (Bible)
  1. díl dokumentu Strážci pravdy se věnuje osobě Williama Millera a očekávání druhého příchodu Ježíše Krista. Pohled na časové události ve světle proroctví z 8. kapitoly knihy Daniel.
  1. Doba po velkém zklamání. Nové poznání o svatyni, biblické sobotě a dalších pravdách.
  1. díl dokumentu Strážci pravdy se věnuje osobě Ellen G. Whiteové. Ellen G. Whiteová byla praktikující křesťankou, spisovatelkou a také reformátorkou druhé poloviny 19. a začátku 20. st. Bůh ji oslovil zvláštním způsobem – ve viděních týkajících se obsahu Bible i našich dějin. Žena, která se snažila vést k zamyšlení a hlubšímu poznání Bible a především Boha. Více se o Ellen G. Whiteové i jejích spisech můžete dočíst zde.
  1. Ellen Gould Whiteová. Jaká poselství přinesla a podle čeho lze věřit, že její vidění byla skutečně od Boha? Jak se rozvíjel adventismus, z kterého vzešla Církev adventistů sedmého dne?
  1. Zdravotní reforma adventistů sedmého dne. Zdravotní péče a misijní dílo.
  1. Díl osmý navazuje na předešlé části ze série Strážci pravdy. Jaká byla Ellen Gould Whiteová jako člověk? Jakou měla rodinu, čím se ráda zabývala a jak na ni vzpomínali její současníci? Osmý díl dokumentu Strážci pravdy sleduje život a působení této ženy.

Ellen G. Whiteová byla praktikující křesťankou, spisovatelkou a také reformátorkou druhé poloviny 19. a začátku 20. st. Bůh ji oslovil zvláštním způsobem – ve viděních týkajících se obsahu Bible i našich dějin. Žena, která se snažila vést k zamyšlení a hlubšímu poznání Bible a především Boha.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa