Úvod > Zdraví > Články > Alkohol pod lupou > Sklenička pro srdce, a co mozek?

Zprávy ukazují, že červené víno může být prospěšné pro zdraví srdce. Je to dost dobrý důvod, proč začít pít alkohol?

Mnozí z vás jistě slyšeli nebo četli, že mírné pití alkoholu může být prospěšné pro vaše zdraví. Například ve zprávě CNN z prosince 1997 jsme mohli číst: “Sklenička denně zahání smrt”. Bylo zde konstatováno: “vědci uvádějí, že mírné pití alkoholu je, po zralé úvaze, zdravé a špatné účinky alkoholu jsou kompenzovány přínosem pro srdce”.

Pro mě, jako lékaře, je důležité vzít vědeckou literaturu a prozkoumat důkazy, než začnu radit pacientům, tak jak to někteří lékaři dělají, aby alkohol užívali k léčebným účelům.

Nejprve jsem získal původní dokument výzkumu publikovaného v New England Journal of Medicine (NEJM) z prosince 1997. Pak jsem hledal v literatuře všechny články, které byly publikovány o alkoholu za poslední tři roky. Co jsem našel, bylo docela překvapivé, s přihlédnutím ke všem populárním časopisům o prospěšných a léčivých vlastnostech alkoholu. Největší a nejdelší studie k tomu dni byla zveřejněna v New England Journal of Medicine v prosinci 1997 s názvem “Konzumace alkoholu a úmrtnost ve středním věku a u starších dospělých v USA”.i

Sledovala záznamy téměř 500 000 osob po dobu devíti let a ohlásila 20% pokles úmrtnosti během studie zejména ve věku 35 až 70, pro ty, kteří konzumovali alespoň jeden alkoholický nápoj denně ve srovnání s nealkoholiky. Studie připisuje téměř celou nižší úmrtnost léčivým účinkům alkoholu jakožto ochraně proti kardiovaskulárním onemocněním.

Z čistě lékařského hlediska, měli by lékaři začít doporučovat konzumaci alkoholu k ochraně proti srdečním chorobám a na podporu zdraví? Mnoho lidí si tyto výsledky vykládá tak, že mírné pití alkoholických nápojů by mělo být součástí zdravého životního stylu.

Po pečlivém prostudování původní výzkumné zprávy z New England Journal of Medicine (NEJM), plus přezkoumání více než 50 dalších článků souvisejících s alkoholem, publikovaných v lékařské literatuře za poslední tři roky, jsem sepsal následujících šest bodů, které by měly být zváženy před použitím alkoholu pro léčebné účely:

[dropcap dropcp_first_letter=”1″ dropcp_style=”enigma_dropcape_circle” dropcp_text=”Alkohol je dobře známý rizikový faktor pro mnoho typů rakoviny. Studie z NEJM ukázala nárůst rakoviny prsu o 30% u žen, které užívají akloholu tak málo, jako je jedna sklenička denně. Toto připočtěme k již známému zvýšení výskytu rakoviny úst, hrdla, žaludku, slinivky a rakoviny jater, souvisejícím s konzumací alkoholu.ii Jediný důvod, proč celkově klesla míra úmrtnosti u populace, která pije alkohol, byl ten, že mnohem více lidí umírá na srdeční onemocnění než na rakovinu. Jak by mohl kterýkoli lékař čelit pohledu na pacienta, který pomalu umírá bolestivou smrtí na rakovinu jasně spojenou s alkoholem, kterému byl dříve doporučen jako způsob, jak snížit riziko infarktu jen o 30%, když jsou k dispozici jiná méně riziková preventivní opatření, aniž by vedla k riziku rakoviny jako vedlejšího efektu?”/] [dropcap dropcp_first_letter=”2″ dropcp_style=”enigma_dropcape_circle” dropcp_text=”Tím, že studie analyzuje pouze populaci ve věku 35 – 70, neodráží to celoživotní riziko konzumace alkoholu. Úrazy, spojené s alkoholem, jsou příčinou smrti číslo jedna mezi 15 – 30 lety.iii“/] [dropcap dropcp_first_letter=”3″ dropcp_style=”enigma_dropcape_circle” dropcp_text=”Mechanismus, jehož prostřednictvím alkohol dává ochranu srdci, může být škodlivý pro ostatní tělesné systémy.”/] Alkohol chrání proti infarktu dvěma způsoby. Za prvé, snižuje hromadění plaku v cévách. Za druhé, alkohol působí jako ředidlo krve, čímž zabraňuje tvorbě sraženin v již zúžených , což je spouštěcí událost u většiny infarktů.iv Narušování křehké rovnováhy krevní srážlivosti může být nebezpečné.iv Před několika lety bylo zjištěno, že aspirin má vlastnosti ředidla krve, které brání infarktu. Počáteční zprávy byly tak působivé, že tisíce lékařů dobrovolně začali denně brát aspirin jako součást studie pro dlouhodobý přínos.
Výzkumný projekt byl však předčasně ukončen, když bylo zjištěno, že skupina, která užívala aspirin, měla nečekaně vysoký počet příhod . Při pokusu zabránit infarktu ředěním krve, někteří z těchto lékařů zemřeli, nebo byli trvale invalidní kvůli krvácení do mozku. Dnes většina lékařů doporučuje aspirin jen pacientům, kteří již měli jeden infarkt, protože riziko druhého infarktu je větší než aspirinem vyvolané cévní mozkové příhody.

Tento příklad jasně poukazuje na nebezpečí zásahů, jako je to v případě alkoholu, do jemné rovnováhy těla v těchto oblastech srážení krve. Navíc, i když zabraňuje určitým druhům onemocnění srdce, je alkohol jasně spojen s problémy srdečního rytmu a , vedoucí k .v

[dropcap dropcp_first_letter=”4″ dropcp_style=”enigma_dropcape_circle” dropcp_text=”30ti procentní snížení úmrtnosti na srdeční onemocnění, které je připisované alkoholu, může být dosaženo a dokonce i překonáno jinými, mnohem méně riskantními způsoby. Četné studie prokázaly, že jednoduchá opatření v životním stylu mohou snížit riziko srdečních příhod o 50 až 70% bez jakýchkoliv škodlivých vedlejších účinků, které jsme u alkoholu zaznamenali.vi“/] [dropcap dropcp_first_letter=”5″ dropcp_style=”enigma_dropcape_circle” dropcp_text=”Metodologie a analyzování studií přinášejí pochybnosti o platnosti závěrů. Musíme pochopit, že všechny studie, týkající se zdravotního rizika a konzumace alkoholu, se spoléhají na to, že jsou údaje v dobrovolně vyplněných dotaznících jsou přesné, správné a úplné. Nikdo ve skutečnosti pacienty nesleduje, nekontroluje jejich konzumaci ani neověřuje jejich tvrzení. Jeden z editorů NEJM, který napsal úvodník poukázal na to, že studijní skupina oznámila svou roční spotřebu alkoholu pouze na poloviční úrovni odhadované spotřeby v USA, založené na produkci a prodeji.vii
Poukázal na to, že tato studijní skupina nereflektovala pitný režim průměrného Američana a ani přesně nevyplnila svoje dotazníky. Každý, kdo někdy pracoval s alkoholiky ví, že často zapírají svoji konzumaci alkoholu a někteří se mohli nepřesně umístit do skupiny abstinentů, což může ovlivnit platnost výsledků.”/]

Kromě toho, NEJM studie vyloučily z jejich statistik bez vysvětlení 32 000 jedinců, kteří měli rakovinu nebo na začátku studie. Tyto nemoci jsou známé jako úzce související s konzumací alkoholu a jejich vyloučení mohlo výrazně změnit míru úmrtnosti.

[dropcap dropcp_first_letter=”6″ dropcp_style=”enigma_dropcape_circle” dropcp_text=”Kromě srdce má alkohol fyziologické dopady prakticky na všechny hlavní systémy těla. Při čtení laického tisku by někdo mohl snadno učinit závěr, že většina lékařských výzkumů v posledních letech se zaměřovala na pozitivní léčivé účinky alkoholu na srdce. Skutečnost je ale zcela jiná. Vyhledávání všech článků v anglickém jazyce týkajících se výzkumu ve vědecké literatuře v posledních třech letech odhalilo 355 publikovaných článků z nichž 48 bylo přehledových článků. Přehledové články shrnují a zestručnují výsledky výzkumů na příbuzné téma. Ze 48 přehledových článků 44 z nich jasně pojednávalo o toxických vlivech alkoholu, a ze zbývajících 4, které pojednávaly o srdečních výhodách, každý jasně uvedl negativní vedlejší účinky. Zde jsou vzorky stanovisek, vybraných ze souhrnů těchto článků.”/]
Alkohol je neurotoxin spojený s významnou nemocností a úmrtností … může zvyšovat krevní tlak, poškození myokardu, přivodit arytmie a poškodit vývoj srdce plodu. – Sceepers, B.C. “Alcohol and the Brain.” British Journal of Hospital Medicine, 1997; 57: 543-51
Je všeobecně známo, že alkohol zvyšuje riziko úrazu. – Guohua, L. “Alcohol and injury severity. Journal of Trauma 1997; 42:562-69
Alkohol může vést k nebezpečné hypoglykemii. – Meeking, D.R. “Alcohol ingestions and glycemic control. Diabetic Medicine 1997; 14:279-83
…s alkoholem jsou spojené problémy onemocnění jater, demence, zmatenost, periferní nervová onemocnění, nespavost, záchvaty, nedostatečná výživa, inkontinence, průjem, myopatie, nedostatečná starost o sebe, makrokrytolýza, deprese, fraktury a nepříznivé reakce na medikamenty. – Fink, A. “Alcohol related problems in older persons” Archives of Internal Medicine 1997; 157:242-3
Alkohol je dlouhodobě spojen s rizikem rakoviny dlaždicových buněk (squamous cell cancer)… – Thomas, D.B. “Alcohol as a cause of cancer. Environmental Health Perspectives 1995; 103:153-60
Vliv alkoholu na sexuální chování je velmi dobře znám. – Donovan, C. “A review of the literature examining the relationship between alcohol use and HIV related sexual risk-taking in young people.” Addiction 1997; 90:319-28

Další studie ukázaly vztah mezi alkoholem a osteoporózou, chronickou gastritidou, žaludečními vředy, sníženou imunitní reakcí, agresivním chováním, deformacemi plodu a samovolnými potraty, a to je jen pár příkladů! Je těžké si představit, jak někdo může vzít tyto údaje, a shrnout je do závěru, že prospěšné vlastnosti alkoholu převažují toxické účinky i při konzumaci přiměřěného množství.
Je třeba zvážit návykový potenciál na alkohol s jeho výslednými sociálními a ekonomickými dopady. Přibližně 10% lidí, kteří začnou pít, se stanou natolik závislými, že jsou považováni za opilce a alkoholiky. V průzkumu Gallupova ústavu, jeden ze čtyř američanů ohlásil, že jeho rodina byla negativně ovlivněna užíváním alkoholu. Ekonomické ztráty kvůli snížení produktivity práce lze vyčíslit v miliardách dolarů. Lékařská učebnice farmakologie uvádí: “O alkoholu se zde hovoří samostatně, protože jeho široké užívání vede k behaviorální a ekologické toxicitě, více než je tomu u jiného činitele. Alkoholem vytvořené sociální a terapeutické problémy jsou tak nevyhnutelnou starostí každého praktického lékaře. Ethanol je návyková droga a kdyby byla objevena dnes, byla by bezpochyby umístěna pod jurisdikci Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv”. viii

Na závěr předpokládejme, že byste šli za svým lékařem a byla vám nabídnuta léčba s následujícími informacemi:
“Jedná se o lék, který může snížit šanci na infarkt o 30%, ale musím vás varovat, že tento lék je přímý toxin pro mozek a játra. Zvýší vaše šance na propuknutí rakoviny a přispěje k osteoporóze a vředům. Je zde také 5-10% šance, že na tomto léku budete beznadějně závislý, což by mohlo snadno vést ke ztrátě zaměstnání nebo zničení vašeho manželství. Ale musím vás také informovat, že existují určité základní bezrizikové alternativy, které jsou ještě účinnější při prevenci onemocnění srdce, ale myslím si, že se vám bude líbit pocit euforie, který je s tímto lékem spojen”.

Za prvé, Federální protidrogové středisko by nikdy nedovolilo, aby lék s touto mírou rizika a prospěšnosti byl někdy uveden na trh. Za druhé, pokud by to dovolilo, který pacient se zdravým rozumem by souhlasil s takovým receptem a nadále věřil doporučením tohoto lékaře? Asi je třeba říci, že mnozí z těch, kteří tvrdí, že užívají alkohol k lékařským účelům, již byli příležitostnými alkoholiky, a měli radost, že našli vědeckou podporu pro svůj životní styl.

Z čistě lékařského hlediska je pití alkoholu těžko zdůvodnitelné. Lékařský deník Cardiology Clinics to shrnuje takto: “Vzhledem ke komplexnímu vztahu alkoholu k onemocnění, by konzumace alkoholu neměla být považována za základní preventivní strategii”. ix

Přečtěte si navazující článek o vlivu alkoholu na duchovní zdraví: Sklenička problém neřeší.


i. Thun et al., New England Journal of Medicine 337 (1997): 1705-1714.
ii. L. Rosener, “Alcohol consumption and the risk of breast cancer,” Epidemiology Review 15 (1993):133-44.
iii. J.M. McGinnis, “Actual causes of death in the United States,” Journal of the American Medical Association, 279 (1993): 2207-2212.
iv. W.B. Kannel, “Serum cholesterol, lipoproteins, and the risk of coronary heart disease,” The Framingham Study, Ann Int Medicine  38 (1971): 1224-1232.
v. M.R. Cowie, “Alcohol and the heart,” British Journal of Hospital Medicine 57 (1997): 548-551.
vi. G.J. Miller, “Alcohol consumption: protection against coronary disease and risk to health.” Int. Journal Epidemiology, 19 (1990): 923-930.
vii. J.D. Potter, “Hazards and benefits of alcohol,” New England Journal of Medicine 337 (1997): 1763-1764.
viii. F.H. Meyers, Review of Medical Pharmacology, Lange (1980): 242-46.
ix. J. Gaziano, “Diet and Heart Disease: the role of fat, alcohol, and antioxidance.” Cardiology Clinics 14 (1996):69-83.

Autor:

Dr. Rick Westermeyer, M.D. – Je praktický lékař ve státě Oregon. (Publikováno 24.února 2009)

Další články ze série: Alkohol pod lupou 

Krevní cévy, které zásobují srdeční sval kyslíkem.
Akumulace krve uvnitř lebky způsobující rychlou ztrátu mozkových funkcí.
Stav, ve kterém srdeční sval ztrácí schopnost fungovat.
Stav, kdy pumpování srdce okysličené krve do těla nestačí k uspokojení potřeb těla.
Jizvy jaterní tkáně způsobené chronickým onemocněním jater, vedoucí ke ztrátě funkce jater.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »