Úvod > Bible a víra > Články > Je Bible pravdivá? > Archeologie potvrzuje Bibli

Můžeme Bibli věřit, že poskytuje odpovědi na naše otázky? Pojďme to zjistit z archeologické evidence, která dokazuje spolehlivost Bible.

Bible obsahuje 66 knih psaných v průběhu období 1500 let od 44 různých autorů. Pravost příběhů a lidí, kteří žili v její historii byla ověřena objevem svitků od Mrtvého moře v roce 1948.
Svitky pocházejí z let 150 – 170 před Kristem a obsahují všechny části Starého zákona kromě knihy Ester. Spousty jiných objevů pomohlo dokázat  mnoho detailů z Bible, které byly cílem posměchu kritiků:

2377-cyrus-cylinderx220Kýrův válec objevený v roce 1879 se záznamy o Kýrově svržení Babylona a následném přivedení židovských zajatců.

Rosettskou desku objevili v roce 1799 v Egyptě vědci Napoleona, byla napsána ve třech jazycích: hieroglificky, démoticky a řecky. Byla klíčem k odemknutí tajemství hieroglyfů, které pomohly potvrdit pravost Bible.

Moábský kámen byl objeven v roce 1868 v Dibon v Jordánsku a potvrdil moábské útoky na Izrael, jak je zaznamenáno ve 2. Královské 1. až 3. kapitole.

Lakíšké dopisy, objevené v roce 1932 – 1938, 38 kilometrů severně od Bersabé, popisovaly útok na Jeruzalém v roce 586 před Kristem.

Archeologické vykopávky

Rosetta_StoneO pravosti Bible svědčí i archeologické nálezy, které prokazují existenci jmen, osob a měst v Bibli. Objev města Petra například také pomohl potvrdit pravost záznamu v Bibli.
Kromě toho se mnoho biblických proroctví už splnilo.
Proroctví o Babylonu (Izaiáš 13:19-22), Týr (Ezechiel 26:3-5), Sidon (Ezechiel 28:21-23), Kýros (Ezdráš 4:03, 5:13-14, Izaiáš 44:28, 45:1), Medo Persie (Daniel 8:20-21), Řecko (Daniel 8:20-21) a Ježíšovo narození v Betlémě (Micheáš 5:2) byly splněny přesně tak, jak bylo předpovězeno. Tyto splněné proroctví jsou velice silný argument pro důvěryhodnost Bible. Znamenají, že můžeme věřit proroctvím týkajících se Antikrista a ostatním proroctvím o poslední době.

Jednota Písma

Další důkaz o inspiraci Bible je nalezen v její soudružné jednotnosti. Na více než 3000 místech Bible sama prohlašuje, že byla inspirovaná. Sama se sebou není v rozporu.
Biblická proroctví, v případech jako je Babylon, Týr, Petra a Egypt, stejně jako mesiášské proroctví, dokazují autentičnost Bible.

Bible přežila staletí a dokonce i tisíciletí. I přes všechny pokusy Satana ji skrýt, zničit a znepřístupnit obyčejným lidem, byla Bible Bohem zachována.

Hospodinovy řeči jsou čisté, jsou jako stříbro přetavené v hliněné peci, sedmkrát přečištěné. Hospodine, ty je budeš navěky chránit a střežit před tím pokolením.” – Žalm 12:6-7

Také Ježíš slíbil, že: “Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou.” (Matouš 24:35).

Co Bible říká o své inspiraci? Odkud tvrdí, že čerpá svoji inspiraci?

Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášeni Duchem Svatým mluvili lidé poslaní od Boha.” – 2.Petrova 1:21

Ve skutečnosti Bible důrazně říká:

“Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnost” – 2. Timoteovi 3:16

Když tohle bylo napsáno, byl tím myšlený především odkaz na Starý zákon. Tvrzení, že Starý zákon, nebo evangelia, nebo jiné části Bible již nejsou pro nás dnes použitelná, jsou nesprávná. Celá Bible existuje pro naše poučení. Písmo ukazuje na Krista a Jeho řešení našeho problému s hříchem.

Od Genesis až po Zjevení, se Ježíš zjevil ve svých různých formách. V Pentateuchu (Pěti knihách Mojžíšových) je nám Ježíš představen. V knize Genesis je Kristus naším Stvořitelem. V Exodu je Kristus naše Útočiště a náš Vysvoboditel. V Leviticu je Kristus naše Obět a Soudce. V Numeri je Kristus náš Průvodce. A v Deuteronomiu se Kristus zjevil jako naše Odměna. V knihách Zjevení a Daniel, vidíme Krista jako našeho Soudce. Tyto aspekty Krista nacházíme napříč celou Biblí.

Žalm 119:160 říká: “Princip tvého slova je pravda a každé tvé spravedlivé nařízení je navěky.”

U Jana 17:17 čteme: “tvé slovo je pravda.

Největší důkaz, který svědčící o inspirované Bibli máme v Kristu a ve změnách těch, kteří ji studují. (Jan 5:39; Skutky 4:12; Matouš 11:26-28).


Autor:

Prof. Dr. Walter Veith

Další články ze série: Archeologie potvrzuje Bibli 

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »