Amazing Discoveries | Úžasné objevy

Babylon byl vykopán v roce 1898. Archeologické nálezy poukazují na pravdivé proroctví v Písmu o tomto velkém městě.

Před dvěma sty lety, učenci pochybovali, zda Babylon někdy existoval. Jedinný záznam o něm mohl být nalezen v Bibli. Kritici používali příběh o Babylonu a o, jak říkali, jeho „nehistorických králích“, aby snížili cenu Písma. Nicméně, Babylon byl objeven a odkryt v roce 1898.

Dnes víme, že Babylon byl jedním z prvních měst na světě, založený Nimrodem, pravnukem Noeho (Genesis 10:9-10). Archeologové našli jeho jméno na mnoha nápisech a deskách, zatímco masivní hlava Nimroda byla vykopána poblíž Calah na řece Tigris.

2359-babylonliongatex220Bible vypráví příběh o Babylonské věži a jak Bůh zmátl jazyk celého lidstva. Archeologové zjistili, že obyvatelé starověké Mezopotámie měli populární zvyk stavět věže zvané zikkuraty. Téměř každé město mělo alespoň jeden takový.

Babylonská věž byla nejvyšší a největší ze všech, byla 91 metrů vysoká a postavena v sedmi etapách. Základy a pár schodů je možné vidět ještě dnes. Je to nejpravděpodobnější místo, kde stála Babylonská věž. Je zajímavé, že podle Písma byla věž postavená z cihel a asfaltu (Genesis 11:3), a to je právě ten stavební materiál, který byl nalezený v budovách Babylonu.

Po 1400 let město Babylon rostlo na významu. V roce 626 př.Kr. se stalo hlavním městem říše. Babylon dosáhl svého vrcholu v době Nebukadnesara II. Stal se zázrakem starověkého světa. Město mělo 18 kilometrů v obvodu, s 26 metrů širokými dvojitými hradbami, tyčícími se 62 metrů vysoko. Byl to nádherný pohled, vnější cihly budov se leskly v různých barvách. Vnější zdi byly žluté, brány byly modré, paláce byly růžové a chrámy bílé s pozlacenými kopulemi.

Reliéfy býků, draků a lvů zdobily mnohé hradby a brány. Slavné “Vysuté zahrady” byly jedním ze sedmi divů světa. Dnes víme, že starověký Babylon byl centrem moderní vědy, umění, kultury a průmyslu. Pak se objevili na scéně hebrejští proroci Izaiáš a Jeremiáš, kteří předpověděli jeho naprosté zničení.

A Babylon — ozdoba království, okrasa vznešenosti Chaldejců — bude, jako když Bůh vyvrátil Sodomu a Gomoru.“ – Izajáš 13:19

Babylon se stane hromadou kamení, doupětem šakalů, předmětem hrůzy a úžasu; bude bez obyvatel.“ – Jeremiáš 51:37

2365-babylonian1x220Tato úžasná proroctví jsou o to více ohromující, jelikož Babylon se nacházel v té době v samém centru hospodářské obchodní cesty. Zničení města by mohlo být přijatelné, ale že by nebyl nikdy znovu obýván se zdálo přinejmenším přitažené za vlasy. Toto prorocké tvrzení bylo testováno celé věky, avšak dodnes platí.

Babylon byl extrémně bohatý. Jeremiáš předpověděl, že tyto poklady budou ukradeny, a všichni, kteří z něho budou kořistit, se nasytí (Jeremiáš 50:10). Číst o těchto historických údálostech pro nás znamená vidět další naplněná proroctví. Kýros Médský vzal tyto poklady, Xerxés Perský si vzal také obrovské množství zlata a Alexander Veliký Řecký vyplenil co zbylo, a tím naplnil toto proroctví do písmene.


Autor:

Prof. Dr. Walter Veith

Další články ze série: Archeologie potvrzuje Bibli 

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa