Starodávné město Petra bylo archeologům prakticky neznámé. Pouze Bible se zmiňovala o jeho existenci. Avšak před 200 lety se toto změnil, když jeden muž učinil legendární objev.

Petra znamená řecky “skála.” V srdci hory Seir, na půli cesty mezi Mrtvým mořem a zálivem Aqaba, je údolí obklopené ze všech stran velmi strmými skalnatými útesy, s několika úzkými soutěskami. V tomto údolí bylo postaveno město Petra. Jeho biblické jméno bylo Sela. Nejstarší obyvatelé této oblasti byli Horité, nebo Hurrianité. Později se na území jižně od Mrtvého moře usadil Ezau, bratr Jákoba, a jeho potomci, Edomité, postupně nahradili Hurrianity. Edomité tu žili, když Izraelité přišli z Egypta během Exodu, asi 1445 před Kristem.

Okolo roku 400 před Kristem, byli Edomité vyhnáni araby Nabataeanity. Ti udělali z Petry své hlavní město a ovládali nejdůležitější obchodní cesty mezi Východem a Západem. Karavany, které procházely tímto územím musely Nabataeanitům platit daně a ti tak velmi zbohatli, což jim umožnilo stavět ve svém hlavním městě krásné paláce, chrámy, divadla, a hrobky vytesané z pevné skály.

V pozdějších stoletích, používaly karavany cestující mezi Orientem a Evropou jiné cesty. Provoz přes Nabataeanské území ustal a Petra zůstala opuštěná a zapomenutá a během staletí se stala legendou. Kritici začali považovat všechny zmínky v Písmu za výplody fantazie a skutečnost, že Petra neexistovala, uváděli jako důkaz nespolehlivosti Písma.

petra-237066_640V roce 1812 objevil ztracené město švýcarský badatel Johann Burckhardt v přestrojení za arabského šejka. Když publikoval svou zprávu, zdálo se téměř neuvěřitelné, že jen 161 km jižně od Jeruzaléma mohlo existovat takové malebné místo, aniž by o něm kdo věděl.

Vzhledem k nestabilní politické situaci Středního východu bylo prakticky nemožné Petru návštívit. Teprve v posledních letech se toto starobylé město stalo pro turisty snadněji přístupné. Abdiáš popisuje impozantní místa Petry a sebevědomí jejích obyvatel. Jeremiáš však předpověděl, že město ztratí svou moc a zůstane neobydlené (; ).

Proč Bůh předpověděl zánik tohoto města? Odpověď musíme hledat v rituálech a praktikách jeho obyvatel. Hlavní místo uctívání, Jabel-Aibb ‘Atuf, je nejzachovalejší vyvýšeninou ze všech biblických zemí. Předmětem uctívání tady nebyl Bůh, ale slunce. Součástí jejich náboženských obřadů byly lidské oběti. Nedaleko jsou dva obelisky, což byly pravděpodobně sluneční pilíře plodnosti.

Dva obelisky, které byly pravděpodobně sluneční pilíře plodnosti.Tyto a jiné odporné praktiky byly důvodem proč Bůh nařídil Izraeli při vstupu do Kanánu zničit výsosti pohanů. Vzhledem k pohanským neřestem a nemorálním obřadům předpověděli proroci pád a naprosté zničení takových měst, jako je Petra (viz a ).

Stojíte-li na vyvýšenině Petry s barevnými ruinami města pod sebou, můžete vnímat pusté mlčení, které prohlašuje, že Boží prorocké slovo nikdy nezklame!


Autor:

Prof. Dr. Walter Veith

Další články ze série: Archeologie potvrzuje Bibli 

3 Domýšlivost tvého srdce tě podvedla, tebe, který bydlíš ve skalních rozsedlinách, toho jenž sedí na vysokých místech a říká si v srdci: Kdo mě může svrhnout na zemi? 4 I kdybys byl vysoko jako orel, i kdyby sis postavil hnízdo mezi hvězdami, i odtamtud tě svrhnu, je Hospodinův výrok.
16 Hrůza, kterou jsi budil, tě podvedla, i domýšlivost tvého srdce, tebe, který bydlíš ve skalních rozsedlinách, tebe, jenž jsi obsadil vrchol kopce. Ačkoliv stavíš své hnízdo vysoko jako orel, svrhnu tě odtamtud, je Hospodinův výrok. 17 Edóm se stane děsivou krajinou; každý, kdo jím bude procházet, se zhrozí a podiví se všem jeho ranám. 18 Jako po vyvrácení Sodomy, Gomory a jejich sousedních měst, praví Hospodin, nikdo se tam neusadí, syn člověka v něm nebude pobývat.
19 Egypt se stane pustinou, Edóm se stane pustou stepí, kvůli násilí na synech Judy, protože v jejich zemi prolévali nevinnou krev.
3 Řekneš mu: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, jsem proti tobě, pohoří Seíre, vztáhnu proti tobě ruku a proměním tě ve spoušť a zpustošenou krajinu. 4 Tvá města proměním v trosky a ty se staneš spouští — i poznáš, že já jsem Hospodin — 5 jelikož v sobě máš odvěké nepřátelství a uvrhl jsi syny Izraele pod moc meče v době pohromy, v době dovršení zvrácenosti. 6 Proto — jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina — tě vydám krveprolití a krveprolití tě bude pronásledovat. Jestliže jsi neměl krveprolití v nenávisti, krveprolití tě bude pronásledovat. 7 Proměním pohoří Seír v hlušinu a spoušť a vyhladím z něj toho, kdo prochází a vrací se zpět. 8 Jeho hory naplním jeho pobitými; tvá návrší, tvá údolí a všechna tvá řečiště — v nich padnou pobití mečem. 9 Proměním tě ve věčnou spoušť a tvá města už nebudou obývána. I poznáte, že já jsem Hospodin.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »