Mnoho populárních filmů prezentuje pokřivené myšlenky gnosticismu.

Gnostici jsou mystici. Domnívají se, že přímý přístup k Bohu přichází prostřednictvím znalostí, pochopení a intuice.

Vezměte například archeology nedávno objevený dokument Jidášovo gnostické evangelium. Podle tohoto dokumentu byl Kristus s Jidášem za jedno a řekl mu, aby ho zradil. Jidášovi byla svěřena znalost tajného spásného učení.

Toto tajné učení se nazývá obrácená hermeneutika, nebo jinými slovy, převrácená doktrína. Učení gnosticismu tvrdí, že křesťané špatně chápou výklad toho, co Písmo uvádí o Bohu.

Zauvažujme nad následujícími převrácenými doktrínami gnosticismu, které se často objevují ve filmech:

Země je pro nás vězením a tělo je vězením pro božského ducha v nás.

Podle gnostické doktríny není fyzický svět ničím jiným než vězením pro naše duše. Pokud dosáhneme dostatečných znalostí, můžeme odtud uniknout.

Dle Jidášova evangelia, byla Kristova smrt považována za dobrou věc, protože uvolnila Jeho ducha z Jeho těla. Jidáš se v tomto případě stal spasitelem Ježíše, protože vydal Ježíše na smrt, aby byl propuštěn Jeho duch.

Toto gnostické téma se objevuje ve filmu The Truman Show. Ve filmu vytvořila společnost OmniCam Trumanův svět. V tomto světě pak nechala Trumana žít. Jeho život řídí tvůrce této show, Christof, který ovládá slunce, měsíc a všechno kolem něj. Bohužel Truman si není vědom znalostí tajného učení, které ho mohou vysvobodit ze světa, v němž je uvězněn. Toto je gnostický způsob vidění světa.

Celá koncepce filmů, jako Pleasantville a trilogie The Matrix, je založena na stejné myšlence: svět, který lidé vidí, není skutečný svět, ale vězení vytvořené pro jejich ovládání a využití. Pouze tajné znalosti mohou osvobodit jednotlivce z moci tohoto falešného světa, „světa, který vám zaslepuje oči, abyste nezjistili pravdu“. (1)

Boží slovo nám říká, že Bůh stvořil svět, aby byl „velmi dobrý“ (Genesis 1). Nevytvořil ho jako vězení pro naše nekontrolovatelné lidské duše, ale byli jsme stvořeni jako správci a vládci této země. Až když had navedl Evu, aby jedla ze zakázaného stromu, došlo k hříchu, který měl za následek odklon od tohoto původního světa.

Bůh není dobrý, ale Satan ano.

Theosofistka Helena Blavatská uvádí zkreslený gnostický pohled na Boží přírodu a člověka:

„Proto byl Jehova [Bůh] označen Gnostiky jako Stvořitel, a také jako Ophiomorphos, Had, Satan nebo zlo.“(2)

Gnosticismus zobrazuje Boha jako sadistickou bytost, která nemiluje své stvoření – jako někoho, kdo by stvořil svět, proto, aby se stal vězením pro lidskou duši. Přesně takový obraz Stvořitele uvádí i film The Truman Show. Christof, člověk, který stvořil svět, ve kterém žije Truman, je zobrazen jako strašný člověk, který raději zničí Trumana, než by ho nechal uniknout z jeho vězení.

Gnostický pohled na postavu Boha je také zobrazen ve filmu 300. V tomto filmu je protagonista Leonidas – postava Lucifera. A jeho protivník – Artaxerses – je postava Boha, který je nazýván jako „král králů a pán pánů”. On však prahne po moci a má vlastnosti Satana.

Ve filmové sérii Hellboy je rozdíl mezi Bohem a Satanem opět pomotaný. Ve filmech je protagonistou ďábel. Hlavní myšlenka filmu Hellboy 2: Zlatá armáda, který byl natočen v roce 2008, je: „Věřte tomu nebo ne, to on je ten dobrý.”

Ve filmu 300 se Artaxerxes všemožně snaží, aby se mu Leonidas poklonil, a říká: „Mohu tě udělat velice bohatým, aby se všichni klaněli k tvým nohám, když ty poklekneš přede mnou.” Tato slova odrážejí pokušení Ježíše ďáblem, tak jak je psáno v Matoušovi 4, a vytváří zde dojem, že je špatné, že Bůh touží po našem uctívání. Ačkoliv my víme, že Bůh nejen touží po našem uctívání, ale plně si ho také zaslouží.

Filipským 2:10-11 říká:

„Aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno; ti, kdo jsou na nebi i na zemi i pod zemí; a k slávě Boha Otce, aby každý jazyk vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.“

Každé koleno se skloní ve jménu Ježíše – včetně Satanova kolena.

Znalost hříchu je svoboda

Režiséři filmu The Matrix, Larry Wachowski a Andy Wachowski, uvádějí jako svoji nejoblíbenější pasáž tohoto filmu, scénu s pilulkou. Tato scéna je vrcholem filmu a symbolizuje pád lidstva. Pojednává o poznání hříchu, který je potom zhodnocen jako pozitivní zkušenost.

Stejně jako Satan prostřednictvím hada přesvědčil Evu, že jí Bůh lhal, Morpheus přijde k Neovi a řekne mu, že žije ve lži. „Nezapomeň,” říká Neovi, „jediné, co nabízím, je pravda.“

Jak víme, klíčová doktrína gnosticismu spočívá v tom, že božská bytost nazvaná Sophie použila hada v rajské zahradě k osvobození lidstva. Had se stává spasitelem lidstva, protože vystaví lidstvo pravdě. Ukáže lidem, že jsou boží stvoření, a že žijí ve vězení vytvořeném Bohem.

Toto rouhání se také nachází ve filmu The Truman Show. Klíčovou postavou ve filmu je Sophie, žena, která se snaží Trumana osvobodit tím, že mu vypráví o skutečném světě.

Další ukázkou gnosticismu v Hollywoodu je film Pleasantville. V tomto filmu je město Pleasantville prakticky Eden – lidé jsou perfektní a vše je doslova černobílé. Ale pak do tohoto města přijdou lidé z vnějšího světa a začínají městečko měnit.

Hlavní postava říká: „Já vím, že chcete, aby to zde zůstalo příjemné, ale existuje tolik věcí, které jsou mnohem lepší – jsou to věci hloupé nebo sexy nebo nebezpečné nebo smutné.“ Opravdu věříme, že nebezpečí, sex a smutek jsou lepší než čistota a příjemnost?

Hřích je v Pleasantville vykreslen jako synonymum osvícení. Tato myšlenka odporuje Ježíšovým slovům, že jen lidé čistého srdce uvidí Boha. (Matouš 5:8).

Satan se vždy snaží, aby hřích vypadal jako správná věc (viz. 2 Samuel 11, Lukáš 4: 1-13, Jakub 1:15).

Symbolika obsažená v těchto filmech jemně mění naše názory na hřích a snaží se nás přesvědčit o kompromisu.

Padělaný Kristus

Mnoho scén ve filmu The Matrix vykresluje Nea jako Krista. Lidé mu ve filmu říkají, “Ty jsi můj osobní spasitel,” nebo, “Ty zachráníš svět”.

Neo sám Matrixu říká, “Ukážu všem svět bez pravidel, pravidlo bez tebe.” Poté vystupuje na nebe, stejně jako Ježíš. Neo byl také v této trilogii zabit a vzkříšen.

Nejedná se o Ježíše ale o gnostický padělek – Satana. Satanův poslední svod bude, že přijde jako Kristus, což se již začíná dít, jak můžeme vidět v hnutí New Age.

Hollywood nám nabídl tak mnoho převrácených ideí o tom, jak by měl zachránce vypadat, že se nám těžko odlišuje pravda od lží. Když se Satan ukáže jakožto zachránce světa, mnozí si pomyslí, že je to skutečně Ježíš.

Nebudou schopni rozeznat rozdíl.

Je velmi důležité, abychom se na obsah filmů, které sledujeme, dívali podrobněji. Písmo nám říká:

“Láska ať je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.” (Římanům 12:9)

„Utíkej před mladickými žádostmi, usiluj o spravedlnost, víru, lásku, pokoj s těmi, kdo vzývají Pána z čistého srdce.“ (2 Timoteovi 2:22)

Když bezhlavě přijímáme vše, co se říká v televizi, dovolujeme špatným myšlenkám a mladistvým žádostem vpád do naší mysli, což může vést ke změně našeho přesvědčení.

Odkazy:

(1) The Matrix Script, IMSDB.com
(2) The Secret Doctrine Vol. 2, Page 390

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »