Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Reformace > Články > Katolické koncily > První vatikánský koncil
Jednalo se o dvacátý ekumenický koncil Římskokatolické církve. Byla to jedna z nejdůležitějších událostí ve vývoji této církve od dob Koncilu v Tridentu před třemi sty lety.

První vatikánský koncil byl svolán papežem Piem IX. v roce 1869 a skončil v roce 1870. Byl plánován v přísném utajení asi čtyři roky. Pius IX. pověřil kardinály v Římě, aby mu předložili své názory ohledně prospěšnosti koncilu – většina se vyslovila v jeho prospěch, nesouhlasné hlasy byly ojedinělé.

Záměrem tohoto koncilu bylo jednat o současných problémech rostoucího vlivu racionalismu, liberalismu, materialismu, a o inspiraci Písma. Kromě těchto cílů šlo také o zformulování katolické nauky a prozkoumání dogmatu o papežské neomylnosti.

Ačkoliv byla v roce 1854 tato doktrína o papežské neomylnosti použita k formulování dogmatu o „neposkvrněném početí Panny Marie“, návrh na definování samotné papežské neomylnosti jako dogma se setkal s odporem. Důvodem nebyl nedostatek víry v tuto myšlenku, nýbrž to, že někteří považovali za nevhodné, aby byl tento krok učiněn zrovna v této době.

Z praktických důvodů skončilo pracovní zasedání koncilu 18. července 1870, v den, kdy papež Pius IX slavnostně vyhlásil dogma o papežské neomylnosti. V průběhu těchto sedmi měsíců, od prosince do července, se setkalo okolo 700 katolických kněží v 86-ti všeobecných shromážděních a čtyřech veřejných zasedáních, aby diskutovali o výše uvedených tématech.

24. dubna 1870 byla jednomyslně přijata věroučná konstituce o katolické víře Dei Filius. Také se skupině 35 anglicky mluvících biskupů podařilo změnit úvodní větu první kapitoly, aby zahrnovala odkaz na apoštolské kořeny. 13. července 1870 bylo voleno ohledně neomylnosti a 18. července 1870, bylo dokončeno hlasování ve prospěch tohoto dokumentu – Pastor Aeternus.

Věroučná konstituce uvádí, že papež má „plnou a nejvyšší moc jurisdikce nad celou církví,“ a že když „mluví ex cathedra, to znamená, když vykonává svůj úřad jako pastýř a učitel všech křesťanů na základě své nejvyšší apoštolské autority, definuje doktrínu týkající se víry a morálky, závaznou pro celou církev, činí tak na základě božské pomoci, zaslíbené mu v požehnaném Petrovi; z této neomylnosti má církev podle vůle Božského Spasitele brát užitek při stanovení nauky, týkající se víry a mravů“ (kapitoly 3:9 a 4:9).

Diskuse o zbytku dokumentu o podstatě církve pokračovala po letní přestávce, jakmile se vrátili biskupové. Avšak Prusko-francouzská válka tyto plány zastavila. Náhlý německý postup a zajetí císaře Napoleona III. znemožnily Francii chránit vládu papeže v Římě.

20. září 1870 italské království dobylo Řím a obsadilo jej. O měsíc později, 20. října, odložil papež Pius IX. koncil na neurčito. Oficiálně nebyl koncil nikdy obnoven a formálně byl uzavřen v roce 1960 před Druhým vatikánským koncilem.

Autor:

Amazing Discoveries

Další články ze série: Katolické koncily 

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa