Úvod > Reformace > Články > Katolické koncily > První vatikánský koncil
Jednalo se o dvacátý ekumenický koncil Římskokatolické církve. Byla to jedna z nejdůležitějších událostí ve vývoji této církve od dob Koncilu v Tridentu před třemi sty lety.

První vatikánský koncil byl svolán papežem Piem IX. v roce 1869 a skončil v roce 1870. Byl plánován v přísném utajení asi čtyři roky. Pius IX. pověřil kardinály v Římě, aby mu předložili své názory ohledně prospěšnosti koncilu – většina se vyslovila v jeho prospěch, nesouhlasné hlasy byly ojedinělé.

Záměrem tohoto koncilu bylo jednat o současných problémech rostoucího vlivu racionalismu, liberalismu, materialismu, a o inspiraci Písma. Kromě těchto cílů šlo také o zformulování katolické nauky a prozkoumání dogmatu o papežské neomylnosti.

Ačkoliv byla v roce 1854 tato doktrína o papežské neomylnosti použita k formulování dogmatu o “neposkvrněném početí Panny Marie”, návrh na definování samotné papežské neomylnosti jako dogma se setkal s odporem. Důvodem nebyl nedostatek víry v tuto myšlenku, nýbrž to, že někteří považovali za nevhodné, aby byl tento krok učiněn zrovna v této době.

Z praktických důvodů skončilo pracovní zasedání koncilu 18. července 1870, v den, kdy papež Pius IX slavnostně vyhlásil dogma o papežské neomylnosti. V průběhu těchto sedmi měsíců, od prosince do července, se setkalo okolo 700 katolických kněží v 86-ti všeobecných shromážděních a čtyřech veřejných zasedáních, aby diskutovali o výše uvedených tématech.

24. dubna 1870 byla jednomyslně přijata věroučná konstituce o katolické víře Dei Filius. Také se skupině 35 anglicky mluvících biskupů podařilo změnit úvodní větu první kapitoly, aby zahrnovala odkaz na apoštolské kořeny. 13. července 1870 bylo voleno ohledně neomylnosti a 18. července 1870, bylo dokončeno hlasování ve prospěch tohoto dokumentu – Pastor Aeternus.

Věroučná konstituce uvádí, že papež má “plnou a nejvyšší moc jurisdikce nad celou církví,” a že když “mluví ex cathedra, to znamená, když vykonává svůj úřad jako pastýř a učitel všech křesťanů na základě své nejvyšší apoštolské autority, definuje doktrínu týkající se víry a morálky, závaznou pro celou církev, činí tak na základě božské pomoci, zaslíbené mu v požehnaném Petrovi; z této neomylnosti má církev podle vůle Božského Spasitele brát užitek při stanovení nauky, týkající se víry a mravů” (kapitoly 3:9 a 4:9).

Diskuse o zbytku dokumentu o podstatě církve pokračovala po letní přestávce, jakmile se vrátili biskupové. Avšak Prusko-francouzská válka tyto plány zastavila. Náhlý německý postup a zajetí císaře Napoleona III. znemožnily Francii chránit vládu papeže v Římě.

20. září 1870 italské království dobylo Řím a obsadilo jej. O měsíc později, 20. října, odložil papež Pius IX. koncil na neurčito. Oficiálně nebyl koncil nikdy obnoven a formálně byl uzavřen v roce 1960 před Druhým vatikánským koncilem.

Autor:

Amazing Discoveries

Další články ze série: Katolické koncily 

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 925 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »