Úvod > Reformace > Články > Reformace > Papež tvrdí, že je Bohem na Zemi

V průběhu staletí římské existence, papež pravidelně prohlašoval, že je božský. Jako údajný nástupce Petra si papež nárokuje neomylnost, postavení Boha na Zemi a schopnost soudit a exkomunikovat anděly.

Cardinal Sarto, tedy papež Pius X., řekl toto:

“Papež zastupuje samotného Ježíše Krista…”i

Dopis od kardinála Giuseppe Sarto (který se stal papežem Piem X. v roce 1903) citovaný v: <a href= Publications of the Catholic Truth Society Volume 29 (Catholic Truth Society: 1896): 11. ” width=”480″ height=”91″>

Tato víra se tak vžila do myšlení společnosti, že tomu věří mnozí i mimo katolické kruhy. Podle časopisu TIME atentát na papeže Jana Pavla II. přiměl mladého židovského muže říct: “střílet na papeže, to je jako střílet na Boha.”ii

Další citace z vatikánských dokumentů ukazují víru papežství v papežovu neomylnost:

V roce 1512 Christopher Marcellus řekl papeži Juliu II.:

“Dávejte pozor, abychom nezapomněli, že ty jsi nám dal spasení, život a dech, protože ty jsi náš pastýř, ty jsi náš lékař, ty jsi náš guvernér, ty jsi náš hospodář, a konečně ty jsi další Bůh na Zemi. (zdůraznění přidáno).”iii
Nedávno, v roce 2004, biskup Patrik Dunn z Aucklandu řekl následující:

“Zdá se, že papež Jan Pavel II. nyní předsedá universální církvi ze svého místa, Kristova kříže.”iv

V lesku extravagance (The Gloss of Extravagantes) papeže Jana XXII. se píše:

“Věřit, že náš Pán Bůh papež, ustanovitel vyřčených vyhlášek a tohoto, nemůže s mocí vyhlašovat, tak jak vyhlásil, by se mělo posuzovat jako hereze (zdůraznění přidáno).v

"TentoExtravagantes Johannes, odkazuje na papeže jako na “našeho Pána Boha papeže.” Zdroj: John Treat, The Catholic faith, or, Doctrines of the Church of Rome contrary to Scripture (1888) : 536.” width=”438″ height=”135″>

Slova od samotných papežů:

V roce 1302 papež Bonifác toto napsal v dopise katolické církvi:

“Dále prohlašujeme, hlásáme, definujeme co je absolutně nezbytné pro spasení, že každá lidská bytost podléhá římskému papeži.”vi

Papežská mince Pia VI. z 18. století s titulem "Pius VI Pontifex Maximus."Mince Vatikánského státu o papeži Piu XI. říká:
Pius Sextus Pontifex Maximus.vii

Papež Lev XIII. řekl o roli papeže a římské církve:

Naše myšlenky šly směrem k obrovskému množství těch, kteří jsou cizinci radosti, která naplnila všechna katolická srdce: někteří proto, že leží v absolutní neznalosti evangelia;
jiní proto, že nesdílí katolickou víru, ačkoliv nesou jméno křesťané.

Tato myšlenka byla a je zdrojem Našeho hlubokého znepokojení; jelikož je nemožné myslet na tak veliké odpadnutí lidstva od té správné cesty, způsobené tím, že od Nás odešli, a neprožívat nejniternější smutek. Ale jelikož My zastáváme na této zemi místo Boha Všemohoucíhoviii

Avšak svrchovaným učitelem v církvi je Římský Pontif. Jednota myšlení proto vyžaduje, společně s dokonalým souladem jedné víry, kompletní podřízení se a poslušnost vůle církvi a Římskému Pontifu jako samotnému Bohu.ix

V nedávné době, Papež Jan Pavel II. napsal, že tituly jako “Svatý Otec” jsou aplikovatelné na papeže, i přesto, že takovéto oslovování nesouhlasí s evangeliem:

Nestrachujte se, když mě lidé nazývají “Vikář Krista”, když mi říkají “Svatý Otče”, či “Vaše Svatosti”, nebo používají obdobné tituly jako tyto, které se zdají být dokonce nepřátelské vůči evangeliu.x

V roce 1996 také dal své svolení nazývat papeže “Pán” a “Kristus na zemi”:

snadno chápeme oddanost Svatého Františka z Assisi k “Pánu Papeži“, dceřinnou otevřenost Svaté Kateřiny Sienské směrem k tomu, koho ona nazývala “sladký Kristus na zemi“, apoštolskou poslušnost, “Sentire cum Ecclesia” Svatého Ignáce z Loyoly a radostné vyznání víry v podání Svaté Terezie z Avily: “Jsem dcera církve” (zdůraznění přidáno) xi

Mnozí srovnávají papeže s Kristem

Papežství není jediným zdrojem doktríny o papežské neomylnosti. Mnoho katolíků a ostatních lidí používají tituly Krista k popisu papeže, tak jak můžeme vidět na videu níže. Toto video najdete také v přednášce “224 – Aby všichni byli jedno” od Prof. Waltera Veitha.

Doktrína papežské neomylnosti je nebiblická

Je jasné, že “papežové nikdy nekárali ani neodmítali tento” lichotící a rouhající se titulxii, Bible však víru v papežskou neomylnost nepodporuje. Je v ní napsáno, že “všichni zhřešili a postrádají Boží slávu” (). To zahrnuje i papeže. Tato chvástání papežského státu naplňují biblické předpovědi o tom, jak se bude chovat moc Antikrista:
“A on bude mluvit velká slova proti Nejvyššímu a bude hubit svaté Nejvyššího, bude se snažit změnit dobu a zákon…”(ČEP) ()
“Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce. I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi.” ()


 


i. Cardinal Sarto, as quoted in Publications of the Catholic Truth Society Volume 29 (Catholic Truth Society: 1896): 11.

ii. George J. Church et. al, “Hands of Terrorism,” TIME (May 25, 1981).

iii. Christopher Marcellus addressing Pope Julius II during the Fifth Lateran Council which began in 1512, as quoted in Alexander Hislop, The light of prophecy let in on the dark places of the papacy (London: William Whyte and Co., 1846): 91 and Letters between a Catholic and a Protestant on the doctrines of the Church of Rome originally published in Borrow’s Worcester Journal (Worcester Journal, 1827): 29. Find the original Latin version here

iv. “Auckland Bishop Says Pope Presides From the Cross” (Zenit, September 20, 2004).

v. The Gloss of Extravagantes of Pope John XXII, Cum. Inter, title 14, chapter 4, “Ad Callem Sexti Decretalium”, Column 140 (Paris, 1685). In an Antwerp edition of the Extravagantes, the words, Dominum Deum Nostrum Papam (“Our Lord God the Pope”) can be found in column 153. View extracts here.

vi. Pope Boniface VIII, Unam Sanctam (Rome: 1302).

vii. Vatican Coin of 1795.

viii. Pope Leo XIII, Praeclara Gratulationis Publicae—The Reunion of Christendom (Rome: 1894).

ix. Pope Leo XIII, Sapientiae Christianae: On Christians as Citizens (January 10, 1890).

x. Pope John Paul II, Crossing the Threshold of Hope (New York: Alfred A. Knoff. 1995): 6.

xi. Pope John Paul II, Vita Consecrata (March 25, 1996): vatican.va.

xii. António Pereira de Figueiredo, “Tentativa theologica: Episcopal rights and ultramontane usurpations” (J. Masters, 1847): 180.

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.
Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.
23 všichni zhřešili a postrádají Boží slávu,
25 Bude pronášet slova proti Nejvyššímu a svatým Nejvyššího nedá pokoj. Bude také uvažovat, že změní doby a právo, a budou mu do ruky vydány až do času a časů a půl času.
5 Byla jí dána ústa mluvící veliké věci a rouhání a byla jí dána moc, aby činila, co chce po čtyřicet dva měsíce. 6 I otevřela svá ústa k rouhání se Bohu a rouhala se jeho jménu a jeho stánku, to jest těm, kteří přebývají v nebi.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »