Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Danielův sen v 7. kapitole knihy Daniel popisuje malý roh, který povstává mezi deseti rohy čtvrté příšerné šelmy. Tento malý roh představuje Antikrista. V Daniel 7 nacházíme detailní popis jeho moci, který nám umožňuje jasnou identifikaci toho, kdo bude tímto nepřítelem v době konce.

V Danieli 2.kapitole jsme mohli vidět, jak Bůh předpověděl budoucnost babylonskému králi Nebukadnezarovi pomocí symbolické obrovské sochy a poté Bůh stejnou předpověď, jen detailněji svěřuje i Danielovi, a to ve vidění, v němž z moře vystupují čtyři šelmy.

Danielův sen také popisuje malý roh, který povstává z deseti rohů příšerné čtvrté šelmy. Moc malého rohu představuje Antikrista a v Danielově vidění je popsán velmi detailně, takže jsme schopni jasně označit toho, kdo má být tím velkým nepřítelem v závěru dějin.

Protože tento malý roh představuje antikrista obecně, je důležité tuto mocnost správně určit. Naší metodou by měl být princip, že Bible vykládá sama sebe. Je důležité vědět, že slovo „anti“ má v řečtině dva významy. Může to znamenat „proti“, anebo to může znamenat „namísto (něčeho, někoho)“. V 75 % případů je použito ve významu „namísto (něčeho, někoho)“.

Daniel 7 nám podává velmi přesné identifikační znaky malého rohu a každý jeden z nich musí do výsledného obrazu zapadat, aby bylo toto identifikování možné a správné. Těchto znaků je celkově 13 a jsou následující:

01. Povstal ze čtvrtého zvířete.
02. Vyvstane mezi desíti rohy.
03. Vyrostl až po ostatních deseti rozích
04. Měl vyvrátit tři rohy
05. Bude větší než ostatní
06. Bude jiný než ostatní
07. Bude mít oči jako oči lidské a mluvit velké věci proti Bohu.
08. Bude vést válku proti Božím svatým.
09. Bude zamýšlet, že změní časy a zákony.
10. Svatí budou dáni do jeho rukou na čas, dva časy a půl času.
11. Pohltí celou zemi.
12. Bude vládnout, dokud nepřijde Věkovitý.
13. Jeho království mu bude odňato.

Antikristova mocnost musí naplnit celou tuto biblickou charakteristiku. Není možné, aby naplňovala jenom některé ze znaků. Jakkoliv podivně to může znít, ve výše uvedených třinácti článcích můžeme vidět, jak papežský systém splňuje všechna identifikační kritéria malého rohu, popsaného v Danieli 7. Důležité je, abychom si všimli, že Bible se zde nezabývá jednotlivci, ale celým politickým a náboženským systémem, jenž si po více než 1500 let nárokoval moc ovládat svědomí lidí na zemi. Navíc, po určitou dobu měl moc vynucovat svá rozhodnutí a pronásledovat všechny, kdo se rozhodli být věrní Bohu a Jeho Slovu. Velmi dobře je to patrné, jestliže se zabýváme otázkou svěcení soboty, či neděle.

Bible se zabývá mocností, která zneužívá svého postavení a myslí si, že zaujme Boží místo. Jednotlivci jsou zodpovědní Bohu za světlo, podle kterého mají žít. Když Bůh odsuzuje systém, neodsuzuje tím jednotlivce v tomto systému, kteří žijí podle světla, jež se jim dostalo a podle touhy srdce žít s Ježíšem.

Existuje pouze jediný systém, který se shoduje ve všech bodech s popisem, daným v Danieli 7. kapitole, a tím je papežství. Doporučoval bych, aby každý člověk s modlitbou studoval Písmo. Ať prosí o Boží vedení a následuje Pavlův příklad:

Pavel se třásl a děsil se. Řekl: „Pane, co chceš, abych učinil?“Skutky 9:6

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

ODKAZY

1 Carl Conrad Eckahardt, The Papacy and World-Affairs, Chicago: The University of Chicago Press, 1937, str. l.
2 Leviathan, str. 457.
3 The Papal Monarchy, str. 45, 46, W. F. Barry.
4 Henry Cardinal Manning. The Temporal Power of the Vicar of Christ. (1862), str. 46.
5 D’ Aubigné, History of the Reformation, kniha 6, kapitola 3.
6 Institutes, sv. 2, str. 410.
7 The Most Holy Councils, Vol. XIII, odstavec 1167.
8 The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII., Encyclical letter, 20. červen, 1894.
9 „Extracts from Ferraris’ Ecclesiastical Dictionary.“ Článek o papeži.
10 „On the Authority of Councils“, sv. 2, str. 266.
11 „The Most Holy Councils“, sv. 13, odst. 1167.
12 Catholic Encyclopedia, sv. 12, článek „Pope“, str. 265.
13 Catechism of the Catholic Religion, Joseph DeHarbe, str. 279.
14 Dignity and Duty of the Priest, (1927), str. 27, 31, Editor E. Grimm.
15 Tracts relating to the Reformation, sv. 1, str. 219, 220.
16 Western Watchman, November 21st, 1912.
17 Philip Schaff, History of the Christian Church, sv. 5, str. 539.
18 History of Nationalism in Europe, sv. 2, str. 32, 1910 edice.
19 Enchiridion, str. 78, 79.
20 Catholic World, březen 1894, str. 809.
21 Philip Schaff, History of the Christian Church, sv. 4, str. 280.
22 L. E. Froom, Prophtic Faith of our Fathers, sv. 2, str. 437.
23 Martin Luther, Schriften, sv. 214, odst. 234.
24 Martin Luther, Commentarius in Apocalypsin, Purvey, předmluva v dotisku.

Další články ze série: Identifikace Antikrista 

  • Identifikace Antikrista

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa