Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Mše, jedna z klíčových tradic římského katolicismu, obsahuje spíše prvky uctívání slunce než uctívání Boha.

„Hostie“ (kulatá oplatka), používaná při římskokatolické mši nebo eucharistii, má svůj původ v latinském výrazu označujícím „oběť“. Má kulatý tvar, protože je symbolem slunce. Při mších je obvykle kladena do monstrance ozdobené srpkem měsíce, což je symbol ponoření slunce do lůna bohyně. Některé monstrance nesou nápis „SFS“, což reprezentuje číslo 666, protože S bylo šestým písmenem starověké řecké abecedy a F je šestým písmenem abecedy anglické.

Kotouč, který je součástí měsíčního srpku, byl symbolem starověkého Babylonu a lze se s ním setkat ve všech starověkých náboženstvích. V katolických katedrálách zaujímají tyto symboly význačné místo; často je zde zobrazena matka s dítětem a srpkem měsíce v kruhu.

Znovuzrození boha slunce bylo v babylonských dobách slaveno jedením kulatého chleba, což bylo běžné pro mithraismus nebo při uctívání boha Osirise, a totéž dnes praktikuje i katolická církev. Historik Alexander Hislop uvádí:

Kulatá oplatka, jejíž „kulatost“ je tak důležitá pro papeženské tajemství, je jen dalším symbolem Bála nebo Slunce.iThe Two Babylons

Papež Jan Pavel v roce 1998 napsal, že mši zahrnuje i prvek ctění Marie, a to jak jsme viděli, je také pohanská praktika:

Katechismus katolické církve učí, že „slavení nedělního dne a eucharistie Páně je středem života církve…“ Když naslouchají slovu hlásanému v nedělním shromáždění se zbožným pohledem na Pannu Marii, naučí se od ní zachovávat to v mysli a rozvažovat o tom ve svých srdcích. (sr. L 2,19) S Marií se naučí stát u nohou kříže, předkládat Otci Kristovu oběť a připojit k ní obětování svých vlastních životů. S Marií zažijí radost ze vzkříšení, vytvoří vlastní slova Magnificata, jímž velebí nevyčerpatelný dar božské milosti v neúprosném běhu času: „Milosrdenství jeho od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.“ (L 1,50) Od neděle do neděle následuje lid poutníků šlépěje Marie a její mateřská přímluva dává modlitbě, jež od církve stoupá k Nejsvětější Trojici, zvláštní sílu a vroucnost.iiDies Domini


i. Alexander Hislop, The Two Babylons (New Jersey: Loizeauz Brothers, 1959): 120-121.

ii. John Paul II, Dies Domini (July 5, 1998).


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Pohanství a katolicismus 

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa