Některé tituly Marie, které jí dala katolická církev, jí staví na stejnou úroveň s Kristem. Avšak ve skutečnosti je Ježíš jediný povýšený nade vše.

Katolická církev povýšila Marii na pozici přímluvkyně, obhájkyně a spoluvykupitelky člověka, což je v jasném a přímém rozporu s Písmem. Roku 1854 papež Pius IX. prohlásil Marii za „neposkvrněnou“, neboli bezhříšnou, čímž jí staví do pozice přímluvkyně.

Marie přebírá v katolickém učení místo Ježíše Krista. Místo aby se věrně dívali na Ježíše, původce a dokonavatele své víry, vzhlížejí katolíci k Marii. Jejím prostřednictvím přistupují k Bohu, v ní je církev cele svatá, v ní se učí poslušnosti Bohu.

Církevní oddanost k Panně Marii patří do křesťanské bohoslužby. “Církev právem ctí” Požehnanou Pannu se zvláštní oddaností. Od nejstarších časů Požehnaná Panna byla ctěna pod titulem “Matka Boží”.i

Cesta spásy není otevřená skrze nikoho jiného než Marii. Spása všech závisí na tom, zda se ten či onen těší Mariině přízni a ochraně. Ten, koho Marie chrání, bude spasen, ten koho nechrání, bude ztracen. Naše spása závisí na Tobě. Bůh nás nespasí bez Mariiny přímluvy.ii

Marie zaujímá Boží místo a sama je považována za bohyni. Katolická církev se tomuto učení nijak nebrání, dokonce i když prostudujeme její novodobé výroky na toto téma. V článku 829 Katechismu katolické církve se uvádí:

Církev už došla v blahoslavené Panně k dokonalosti bez poskvrny a vrásky. Věřící se však stále ještě snaží přemáhat hřích a růst ve svatosti. Proto pozvedají oči k Marii; v ní už je církev celá svatá.iii

Mezi tituly přisuzované v dnešní době Marii patří podle knihy The Thunder of Justice (Hrom spravedlnosti):

Prorokyně posledních dnů, Počatá bez poskvrny hříchu, Matka církve, Marie coby nová Eva, Královna nebes a země, Královna pokoje, Nanebevzatá, Královna posvátného růžence, Královna a Matka rodin, Marie coby Spoluvykupitelka, Prostřednice, Obhájkyně, Naše paní všech národů, Archa Nové smlouvy, Matka druhého příchodu.iv

Konkrétně tituly Spoluvykupitelka, Prostřednice a Obhájkyně by měly vyvolávat vážné námitky, protože naprosto protiřečí prostému biblickému učení. Bible výslovně říká, že je pouze jeden Vykupitel, Prostředník a Obhájce Božího lidu, a to Ježíš Kristus.

Je totiž jeden Bůh a jeden prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Kristus Ježíš.1Tm 2,5
Požehnaný Pán, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid.Lukáš 1,68
Moje dítky, toto vám píši, abyste nezhřešili; a jestliže by někdo zhřešil, máme u Otce Zastánce, Ježíše Krista, toho spravedlivého.1J 2,1

Navzdory tomu je však katolická církev ochotná nahrazovat Ježíše Krista Marií, a tak ho zbavovat jeho role prostředníka. Ještě překvapivější je ochota katolické církve zacházet v mariánském učení až do extrému a uznávat Marii coby bohyni a součást Božství. Dané učení si už v církvi našlo potají své místo a nepředstavuje nic jiného než pohanské uctívání bohyně.

 

Marie, královna nebes – obrázková galerie
Symboly uctívání slunce – obrázková galerie


i. “Devotion to the Blessed Virgin,” Catechism of the Catholic Church (Vatican City: Liguori Publications, 1994): 253.

ii. David Hunt, A Woman Rides the Beast (Harvest House, 1994): 438.

iii. “The Church is Holy,” Catechism of the Catholic Church (Vatican City: Liguori Publications, 1994): 220.

iv. Ten Flynn, Thunder of Justice: The Warning, the Miracle, the Chastisement, the Era of Peace (MaxKol Communications, 1992).


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Pohanství a katolicismus 

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »