Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Mnohé z římskokatolických praktik nejsou založeny na Písmu, ani na životě Ježíše Krista, ale spíše na dávných pohanských naukách.

Katolická církev staví tradici na roveň, nebo dokonce výše než Písmo, ale ve skutečnosti mnoho z těchto tradic pocházejí z pohanského uctívání slunce. Její věrouka a praxe pocházejí z Mithraismu – formy pohanství, které existovalo v době babylónské říše.

Tyto pohanské praktiky jsou symbolem vůči Bohu. Encyklopedie katolicismu dvacátého století o tom říká následující:

Misijní Historie [katolické] církve jasně ukazuje její přizpůsobivost všem rasám, všem kontinentům, všem národům. V její liturgii a umění, ve své tradici a formování svých doktrín, přirozeně zahrnuje dost prvků jak židovských tak také prvků pohanského původu. V některých ohledech, kopírovala svou organizaci od Římské říše, zachovala a těžila z filozofické intuice Sokrata, Platóna a Aristotela, vypůjčenou od barbarů a byzantské říše římské, ale vždy zůstává svá, důkladně tráví všechny prvky načerpané z vnějších zdrojů … Ve svých zákonech, obřadech, festivalech a pobožnostech, používá místních zvyklostí poté co jsou očištěny a „pokřtěny“.

V sekci Antikrist identifikován jsme diskutovali čtyři šelmy z Daniele 7, představující čtyři po sobě jdoucí světové mocnosti, které vzaly náboženské rituály a obřady od každého předcházejícího království které padlo, takto zůstaly babylónské tradice uchovány v průběhu věků. A dnes Řím jako konečné království stále lpí na těchto pohanských tradicích.

si osobuje nárok na apoštolskou posloupnost a tvrdí, že jeho systém uctívání se předává prostřednictvím tradice, která je však tradicí babylonskou a nemá nic společného s Ježíšovým učením.

Římskokatolické doktríny, jako je křest nemluvňat, jejich kropení při křtu, učení o smrti a ne- smrtelnosti, modlitby k mrtvým a ostatkům, opakované modlitby za použití růžence, učení o odpuštění hříchů a pekle, mše a svěcení neděle, jsou přímo převzaté ze starověkého Babylonu, ne z Bible.

Když Konstantin sloučil pohanství s křesťanstvím, otevřel tím dveře falešným doktrínám, které se postupně a plíživě začlenily do církevního systému. Církev se rozdělila na katolickou církev, která přijala pohanská učení, a na pravou křesťanskou církev, která odmítla Konstantinovu indoktrinaci.

Stejně jako zemi pokrývala jedna vrstva za druhou, v církvi se hromadily jednotlivé vrstvy lží a výmyslů.i

Církevní historik Philip Schaff uvádí:

Žádná křesťanská církev… nikdy neklesla tak hluboko jako latinská církev v 10. století.ii

Mnoho římských dokumentů používaných k potvrzení katolické autority a původu bylo shledáno falešnými. Mezi tyto nepoužitelné zdroje patří např. Konstantinova donace, která údajně ustanovuje papežskou svrchovanost a jurisdikci, Pseudoisidorské dekretálie, které byly předkládány, že ustanovují svrchovanost pontifikátu. Autor J. A. Wylie ve své knize Historie protestantismu píše, že Řekové vyčítavě pojmenovali mladou římskou církev jako „přirozený domov výmyslů a podvodných dokumentů.“iii Tyto falešné dokumenty nicméně uspěly při ustanovení katolických doktrín.


i. Janus, The Pope and the Council (London: Rivingtons, 1869): 117.

ii. Philip Schaff, History of the Christian Church Volume 4 (New York: Charles Scribner Sons, 1885): 280.

iii. James Aitken Wylie, The History of Protestantism Volume 1 (Hartland Publications, 2002): 12-13.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Pohanství a katolicismus 

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.
Odvrácení se a oponování svému dřívějšímu náboženství.
Systém vlády římskokatolické církve vedený papežem, či jejím politickým vlivem.

Komentujte

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Nepřátelství
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Klub zdraví
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Konflikt myšlení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa