Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, také známá jako Mormonská církev, učí falešné nauky o Bohu a lidstvu.

Mormonismus a lidské božství

Mormonismus vznikl v polovině 19. století (v zásadní době v našich dějinách, kdy Bůh svému lidu dal poselství pro dobu konce). Stejně jako mnoho dalších náboženství se mormonismus stal obětí Satanových dvou lží, které jsou nám známé již z ráje: lidské božství a nesmrtelnost. Kniha “Nauka a smlouvy”, jakožto součást jejich svatého písma, uvádí následující:

Vy jste také byli na počátku s Otcem… Člověk byl také na počátku s Bohem. Inteligence neboli světlo pravdy nebyla stvořena neboli učiněna, ba ani nemůže býti.(1)

Brigham Young (1801-1877), velký mormonský vůdce a zakladatel Salt Lake City, píše toto:

“Já Matku Evu neobviňuji, za nic na světě bych si nepřál, aby z toho zakázaného stromu nepojedla.”(2)

Tato myšlenka, že je pád lidstva do hříchu pozitivní událostí, je jedním z pilířů Mormonismu:

“A nyní vizte, kdyby Adam neučinil přestupek, nepadl by, ale zůstal by v zahradě Eden. A vše, co bylo stvořeno, by muselo zůstati v témže stavu, v jakém to bylo poté, co to bylo stvořeno; a muselo by to zůstati na věky a nemíti žádného konce. A oni by neměli žádných dětí; pročež by zůstali ve stavu nevinnosti, nemajíce žádné radosti, neboť neznali žádné bídy; nečiníce žádného dobra, neboť neznali žádného hříchu… Adam padl, aby lidé mohli býti; a lidé jsou, aby mohli míti radost.” (2 Nehpi 2:22-25)

“Pod Kristem Adam stále stojí jako vůdce… Adam padl, ale padl správným směrem. Padl vstříc cíli. Adam padl, ale padl vzhůru. Ježíš nám říká, ‘pojďte výš’.”(3)

Mormonismus, katolicismus a učení New Age

Učení New Age tuto teorii o prvním hříchu podporuje:

“‘Pád’ znamenal evoluční krok vpřed a dokonalý růst, avšak byl prožit jako Pád, protože sebou nutně nesl nárůst viny, zranitelnosti a znalosti smrtelnosti a konečnosti. Tím, že pojedli ze Stromu poznání si muži a ženy uvědomili nejen svůj již smrtelný a konečný stav, ale také to, že musí opustit Edenské vědomí a začít žít opravdový život odpovědnosti za své vlastní vědomí… Nebyli ze zahrady Eden vyhoštěni, nýbrž dospěli a vykročili z něj. (Mimochodem, za tento odvážný akt bychom měli Evě děkovat, ne ji obviňovat.)” (4)

S překvapením se tato stejná teologie dá nalézt v běžné katolické velikonoční písni:

“Ó opravdu nezbytný Adamův hřích, který vymazala Kristova krev! Ó šťastná to chyba, která nám zajistila tak úžasného Zachránce!” (5)

V katolicismu a mormonismu také nacházíme učení o ospravedlnění ze skutků. Mormonský prorok Joseph F. Smith prohlásil:

“Jednou z nejzhoubnějších doktrín, kterou kdy lidstvo hlásalo, je učení o ‘ospravedlnění pouze vírou’, které vstoupilo do milionů srdcí od dob tak zvané ‘Reformace’.”(6)

Jak je možné, že katolicismus, New Age i mormonismus učí tuto stejné falešné učení? Mohlo by to znamenat, že pocházejí všechny ze stejného zdroje?

Přečtěte si o učeních Dona Boscoa, katolického kněze z 18. století.

Další falešná učení

Mormonské učení je přeplněno dalšími klamy jako jsou například:

– Adam byl Bůh (Nauka a smlouvy, oddíl 27, verš 11);
– smíření krve – za některé přestupky např. cizoložství, vražda, sňatek s černoškou je nutné zaplatit vlastní krví (Journal of Discourses, svazek 4, strana 53);
– Kristus byl ženatý s Marií, Martou a dalšími; (Journal of Discourses, svazek 2, strany 81-82).

Pro více informací o mormonských naukách si přečtěte náš článek: Mormonismus versus Bible

Přečtěte si o New Age podvodech v hnutí Křesťanská věda.

Citace:

(1) Nauka a smlouvy, oddíl 93 verše 23,29.
(2) Brigham Young, “Eating the Fruits,” Journal of Discourses & Manuscript Addresses verse 31.
(3) First Quorum of Seventy member Sterling W. Sill, Desert News (July 31, 1965): 7.
(4) Ken Wilber, Up from Eden: A Transpersonal View of Human Evolution (Taylor & Francis, 1983): 297-298.
(5) The Exultet Easter chant, Thesaurus Precum Latinarum website.
(6) Joseph Fielding Smith, The Restoration of all Things (Deseret Book Company, 1973): 192.

AUTOR:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor o původu) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse. Jeho kniha Genesis konflikt, stejně tak i série videí, která předkládá myšlenky z této knihy, jsou k dispozici také v našem eshopu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »