Přečtěte si o některých pohanských symbolech, které se objevují v katolicismu.

V římskokatolických katedrálách jsou přítomny prakticky všechny symboly uctívání slunce.

Bazilika sv. Petra v Římě představuje jednu z největších sbírek symbolů na světě. Hlavní oltář pod Berniniho klenbou má na sobě znázorněny symboly , symboly uctívání slunce a měsíce, a mužských a ženských forem slunečních paprsků. Papežka Jana (jediná žena papežka v historii) nechala na oltáři vyobrazit porodní bolesti, představující narození boha slunce. Přečtěte si více o systému uctívání matky a syna.

Mezi další symboly uctívání slunce v katolicismu patří sluneční kruh zavedený Kaldejci, který lze spatřit prakticky na všech dnešních katedrálách. Na náměstí baziliky sv. Petra v Římě můžeme vidět vůbec největší sluneční kruh na světě. Má osm paprsků a obsahuje ještě jeden kruh, tedy kruh v kruhu, což je imitace pohyblivého Božího trůnu, jak popisuje prorok Ezechiel. Jako takový reprezentuje trůn draka, který předává šelmě své postavení a velkou autoritu. Uprostřed náměstí je obelisk (opět falický symbol zasvěcený uctívání slunce).

Vatikán je postaven na pahorku, kde stával chrám boha slunce Januse. Vedle baziliky sv. Jana Lateránského, v níž jsou korunováni papeži a kde pronášejí své neomylné výroky, se nachází obelisk Tutmose III., zasvěcený bohu slunce Reharaktimu. Tutmoses IV. umístil zmíněný obelisk do chrámu boha Amuna v Karnaku (Luxoru). Tento pohanský symbol byl tak vztyčen vedle lateránské baziliky jako symbol uctívání slunce.

V katolicismu jsou běžné ještě mnohé další symboly uctívání slunce, jako jsou svatozáře, pohanské kříže, blesky, znaková řeč převzatá z kultů uctívání slunce, trojzubce, liliové květy, rovnostranné trojúhelníky s Horovvým okem, koptské mušle — v pohanství symboly vesmíru, astrologická znamení, glóby coby symboly vesmírné nadvlády (pohanští bohové třímali v rukou glóby stejně jako ikony katolicismu a ten největší glóbus na světě je umístěn na vrcholku baziliky sv. Petra v Římě), posvátná srdce používaná v mnoha slunečních kultech, posvátná zvířata (mnohá z nich mytologická, jako např. drak, had, jednorožec nebo fénix), symboly plodnosti jako borové šišky (pohanští bohové je měli na svých berlách stejně jako dnes papežové), posvátné stromy (symboly trpícího a vzkříšeného boha slunce) a modlitební korálky za účelem opakovaného odříkávání modliteb navzdory tomu, že Bible napomíná:

Když se tedy modlíte, neříkejte prázdná slova jako pohané, kteří si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Matouš 6:7

Podívejte se na obrázkové album “Pohansko-katolická architektura”
Podívejte se na obrázkové album “Sluneční kola”
Podívejte se na obrázkové album “Katolické symboly uctívání slunce”


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Uctívání slunce 

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.
Pohan
Osoba či skupina, která se neztotožňuje z určitým náboženstvím, nejčastěji s Židovstvím, Křesťanstvím, či s Islámem. Ve Starém zákoně se “pohanem” myslí každý, kdo nenásleduje a neuctívá Boha Izraele.
Satan… Zjevení 12:9; 20:2

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »