Úvod > Bible a víra > Články > Původ zla > Příběh ze Zjevení pokračuje

Zjevení 12 obsahuje symbolický příběh naší historie a současnosti. Jaké varování si z těchto prorockých slov můžeme odnést?

Příběh ve Zjevení

“Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna. Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času.” –

Historie nám říká, jak krutě Řím pronásledoval Boží lid. Odhadem 80 000 křesťanů bylo umučeno v Koloseu. Více než dva milióny ostatních křesťanů bylo surově zabito během prvních 300 let po Kristově vystoupení do nebe.

Kompromis a sebeuspokojení

Když Řím přijal křesťanské náboženství, situace se ještě zhoršila. Decentní kompromis rodí sebeuspokojení. Když Konstantin přijal křesťanství, tak to udělal s úmyslem splynout s pohanstvím. Podle Harryho Boera “násobení svatých dnů, uctívání svatých, mučedníků, relikvií, a hodnota spojená s poutními a svatými místy, to vše často odstrčilo opravdové duchovní zájmy do pozadí”. (Harry Boer, A Short History of the Early Church, Eerdman’s, 1976)

F.J. Foakes-Jackson říká, že “při jednání s církví, (Constantinovým) cílem bylo postupně převést z pohanství do křesťanství vše, co ho do té doby dělalo atraktivním v očích lidu.” (Foakes-Jackson, A History of the Christian Church from the Earliest Times to A.D. 461, Cosimo, 2005)

Konstantin byl první, kdo uzákonil přijmout nedělní zákony, prosazující zachování pohanského dne uctívání, což bylo v rozporu s Božím zákonem. Německý historik Heggtveit popisuje tento kompromis těmito slovy:

“Constantin ve své době neúnavně pracoval, aby sjednotil ctitele staré a nové víry v jedno náboženství. Všechny jeho zákony a mechanismy jsou zaměřené na podporu tohoto slučování náboženství. Ať to stojí, co to stojí, dal by dohromady pročištěné pohanství a zašpiněné křesťanství. Jeho příkaz, že “Den Slunce” (Sunday) by měl být hlavní den odpočinku, je charakteristický pro tento jeho úhel pohledu. Z veškerého jeho splívání a míchání křesťanství spolu s pohanstvím, skrze nic není vidět snaději, než přes jeho nedělní zákon. Křesťané uctívali svého Krista, pohané svého boha slunce. Podle názoru císaře, byly objekty uctívání v obou náboženstvích v podstatě stejné.” – Christian Edwardson, Facts of Faith (TEACH Inc., 2001)

A Harry Boer na toto téma řekl:

“(Konstantin) označil neděli (Sunday) podle jejího původního pohanského jména – Den slunce, nikoliv sobota (sabat) nebo Den Páně. Pohané to tedy mohli přijmout. Křesťané dali přírodnímu slunci nový význam tím, že mysleli na Krista jako na “Slunce spravedlnosti”. Konstantin a pozdější císaři, stejně tak i církevní rady, postupně přijali další nedělní legislativu. Byl to však Konstantinův výnos r. 321, který položil základ všeobecného uznání neděle jako dne odpočinku.” – Harry Boer, A Short History of the Early Church (Eerdman’s, 1976)

Církev v divočině.

V reakci na kompromis, ti kdo chtěli zůstat Bohu a Jeho slovu věrní, uprchli na osamělá místa, aby mohli v pravdě uctívat Boha. říká: “A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.”

Toto pronásledování předpovězené prorokem Danielem souvisí s “malým rohem”, který představuje Antikrista neboli papežský Řím. Zastánci kompromisů se stali pronásledovateli. Pohanský Řím byl nahrazen Římem papežským.

V době papežské nadvlády, bylo Slovo Boží zachováno živé malými skupinkami věřících, jako byli Valdenští v Itálii, kteří raději než pohanskou neděli zachovávali . Rozhodli se raději zemřít, než popřít svou víru v Krista a Písma.

Když reformace šířila Boží slovo, Řím vystupňoval své úsilí zničit ty, kdo by vzdorovali jeho učení. Historie je plná zvěrstev proti protestantům – války, masakry a práce inkvizice, která vedla k mučení a smrti tisíců.

Navzdory zkouškám, církev na poušti stále udržovala plamen pravdy. Když se pronásledováním nepodařilo dílo reformace zničit, zrodila se protireformace vedená Jezuity. To přineslo další kompromisy a církev byla opět v míru s Římem.

Bible však předpověděla, že po 1260-ti dnech (po roce 1798), povstane ostatek, který draka rozzuří, protože bude následovat Ježíše v poslušnosti jeho přikázání:

“Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.” –

Pronásledování tohoto ostatku už jen poroste. Budou přijaty vyhlášky (zákony), které budou legislativně prosazovat papežské doktríny a prohlásí Boží zákony za neplatné. Síly, které chtějí zničit ty, kteří následují Boží příkazy, budou stále intenzivnější. Avšak ti, kdo zůstanou věrní, budou odměněni. Kristus se vrátí jako Král králů a Pán pánů pro ty, kteří trpělivě čekali, aby je vzal do příbytků, které jim připravil.

Přečtěte si o Božím plánu s cílem vymítit hřích.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Původ zla 

13 Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat ženu, která porodila toho syna. 14 Ale té ženě byla dána dvě křídla velikého orla, aby mohla letět do pustiny na své místo, kde skryta před hadem bude živena čas a časy a půl času.
6 A žena utekla do pustiny, kde měla od Boha připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.
13 Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, 14 ale sedmý den je sobota patřící Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvůj býk a tvůj osel, žádné tvé zvíře ani tvůj příchozí, který je ve tvých branách, aby odpočinul tvůj otrok a tvá otrokyně tak jako ty. 15 Vzpomeň, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. Proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal zachovávat sobotní den.
17 Drak se na tu ženu rozzuřil a odešel, aby rozpoutal válku proti ostatním z jejího potomstva, kteří zachovávají Boží přikázání a mají Ježíšovo svědectví.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »