Úvod > Bible a víra > Články > Původ zla > Původ hříchu

Stvořil Bůh hřích? Pokud ne, odkud se vzal?

Bible nám říká, že Lucifer byl stvořen dokonalý ve všech ohledech (Ezechiel 28:15). Stejně tak, jako Bůh nestvořil shnilá jablka, ale pouze ta dobrá, nestvořil Bůh ďábla, ale anděla Lucifera.
Lucifer je původcem hříchu. Byl dokonalý, dokud se v něm nenašla nepravost – vlastnost, kterou do něj Bůh nikdy nevložil.

Svoboda volby

Bůh nestvořil hřích, nebo nedokonalou bytost. Lucifer neměl žádný důvod k pádu z jeho vysokého postavení. Avšak Bůh dává svým stvořením svobodu volby a Lucifer se rozhodl vzbouřit proti Boží vládě a proti Jeho autoritě.

Bůh mohl učinit anděly a lidi tak, aby nemohli hřešit, stejně jako učinil hvězdy, aby zůstaly ve svých orbitálních pozicích. Ale on nás stvořil jako svobodné bytosti, ne jako roboty. Bez této svobody, by stvořené bytosti Boha nikdy nemohly skutečně milovat, protože pak by byly jen naprogramovány, aby ho milovaly. Bůh chce lásku, která pochází z ochotného srdce. Není Bohem, který nutí. Dal svobodu rozhodnout se, zda poslechnout nebo neposlechnout, milovat nebo nenávidět. Lucifer se rozhodl nenávidět.

Lucifer zastával v nebi vysoké postavení. Byl to “zastírající cherub ochránce” Božího trůnu. Byl “plný moudrosti a dokonale krásný” (). Byl však hrdý na svou krásu. Ezechiel 28:17 nám o něm říká toto: “Tvé srdce se povýšilo kvůli tvé kráse, promarnil jsi svou moudrost pro svou skvělost”. Jeho krása mu stoupla do hlavy a osivo hříchu vyklíčilo.

Jestliže by se Bůh rozhodl Lucifera v tomto okamžiku zničit, někteří by sloužili Bohu spíše ze strachu než z lásky. Luciferův vliv a duch vzpoury by nebyly zcela vymýceny. Místo toho, pro dobro celého nikdy nekončícího vesmíru, Bůh dovolil Luciferovi plně rozvinout svá obvinění proti Boží vládě, aby mohly být vidět v jejich pravém světle. Hřích musí mít přirozený průběh své obludnosti, aby byl plně v ošklivosti; avšak nakonec bude vymícen i spolu s jeho původcem.

“Pro množství svých zvráceností jsi špatností svého obchodování znesvětil své svatyně. I vyvedl jsem z tvého středu oheň a ten tě strávil, proměnil jsem tě v popel na zemi před očima všech, kteří tě vidí. Všichni mezi národy, kdo tě znají, se nad tebou zhrozili, stal ses výstrahou a už navěky nebudeš.” – Ezekiel 28:18-19

Když Bůh stvořil tento svět a všechny jeho bytosti, “…viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré” (). Bůh není původcem hříchu, ale byl ochoten nést následky. Stal se člověkem, aby mohl za nás zemřít. Vzal na sebe trest za všechny naše hříchy ().

Ve vesmíru zuří velká bitva mezi Stvořitelem a Satanem, andělem, který se vzbouřil proti Bohu, protože on sám se považuje za rovného s Kristem, odmítá se podrobit jeho autoritě a vládě.

Hřích na Zemi

Potom, co byl Satan vyhnán z nebe, obrátil svou pozornost na nově vytvořenou Zemi. Byl to on, kdo se postavil před Evu a přesvědčil ji, že poznání dobra a zla by jí umožnilo, aby byla jako Bůh. Řekl jí, že hřích nemá za následek smrt. Eva se rozhodla neuposlechnout Boha a Země byla od té doby ve vzpouře proti Boží vládě.

Jan 8:44 říká, že Ďábel “byl vrah od počátku a nestál v pravdě, protože v něm pravda není”. Jeho pýcha vedla k závisti a jeho závist vedla k nenávisti. Jeho nenávist ke Kristu je tak nezastavitelná, že dokonce Krista zabil. Jeho nenávist k těm, které Kristus vykoupil, napájí oheň bolesti a zármutku na tomto světě.

Každý den vidíme a zažíváme zlo a bolest způsobenou těmi, kteří si zvolili Satana místo Krista. My jsme si nezvolili narodit se a stále žít s bolestí a smutkem. Bůh chtěl, aby jsme se poučili z těchto zkušeností, že volba Satana jako našeho mistra je volbou smrtící. Doufá, že když vidíme výsledky Satanovy vlády, zvolíme si za svého krále Krista, spíše než Satana.

Ti, kteří milují Krista a slouží mu, jsou Satanovi nepřátelé. Kristus nám říká, že žít život pro Něho, nebude snadný ani bez bolesti. Ale jen skrze Něj můžeme najít skutečný pokoj. “Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.” ().

Přečtěte si o velkém sporu mezi Bohem a Satanem, který zuří napříč celou historií.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Původ zla 

12 Lidský synu, pozvedni žalozpěv nad týrským králem. Řekneš mu: Toto praví Panovník Hospodin: Ty pečetíš vzor plné moudrosti a dokonalé krásy. 13 Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. 14 Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů.
31 Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý.
23 Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.
33 Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »