Úvod > Bible a víra > Články > Původ zla > Princ této planety

Existuje mnoho názorů na vzhled a povahu Satana. Kdo je Satan doopravdy a jak se z něj stal nepřítel?

Carlyle Haynes řekl toto:

“Lékařské tradice a pověry jsou zdrojem koncepce, která k nám přivádí Satana jako monstrum hrozné formy a odporného vzezření doprovázeného kopyty, rohy, vidlemi, ostnatého ocasu a plamenného dechu. Tento skřítek nevzdělaných a pověrčivých nemá ve skutečnosti žádný základ v Písmu, a je zdrojem posměchu ze strany inteligentních a kultivovaných lidí. Tato velmi groteskní a absurdní představa Satana je sama o sobě důkazem řemesla a lstivosti tohoto podvodníka a zrádce.”
– Carlyle B. Haynes, Satan, His Origin, Work and Destiny, (Nashville: Southern Publishing Associates, 1920)

Lucifer se vzbouřil

Satan byl původně slavný, majestátní anděl zvaný Lucifer (). Slovo Lucifer pochází ze dvou latinských slov, která znamenají “Nositel světla”. Lucifer nesl Boží světlo, zatímco byl v nebi, na nějaký čas jasně zářil, ale poté se tohoto světla vzdal a vstoupil do naprosté tmy.

“Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.” – Izaiáš 14:12 (Bible kralická)

Lucifer byl mocný anděl v nebi s vysokým postavením. Byl to “zastírající cherub ochránce”. Byl nad všemi anděly a zastával velmi vysoké postavení zářící světlem, avšak nikdy nebyl nad Božím trůnem. Byl velmi krásný a měl nádherný hlas. Vedl sbory nebes (). Ale protože byl hrdý na svou krásu, začal toužit po vlastním oslavení.

Izaiáš říká: “A ty sis řekl ve svém srdci: Vystoupím do nebes, nad hvězdy Boží vyvýším svůj trůn; usednu na Hoře shromáždění na nejzazším severu. Vystoupím na výsosti oblaku, vyrovnám se Nejvyššímu.” (Izaiáš 14:13-14). Sám se povýšil nad Boha, což vedlo k zahájení vzpoury, která stále zuří až do dnešního dne.

Martin Luther řekl toto:

“Špatnost ďábla na této planetě je tak veliká, že ji nemůže nikdo pochopit. Chcete-li být tak zlí a najít si radost a potěšení pouze v neštěstí jiných lidí, v jejich přetrvávajícím hladu, žízni, bídě, v krveprolití a zradě, zejména v životech těch, kteří nikdy neškodili, či ani nemohli škodit, to je peklo a neukojitelný vztek a zuřivost strastiplného ďábla.”
– Ewald Plass, What Luther Says Volume 1, (Concordia College, 2006)

Dokážeme ho porazit

Ďábel není žádná teologická abstrakce či narušení mysli. Ďábel je bytost, osoba schopná napadnout nic netušící jednotlivce. Měl osobní setkání s Kristem na poušti. Jan také píše o duchu Satana vstupujícího do srdce Jidáše, když zradil Ježíše (). “Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.” ().

Ďábel je podvodník, který k dosažení svých cílů činí dokonce zázraky (). Sám se promění v anděla světla (). Velmi silně bojuje proti Božímu lidu (). Jediný způsob, jakým jej lze překonat je díky Boží pomoci. Musíme použít “meč Ducha, jímž je Boží slovo” (Více o Boží zbroji čtěte zde).

“Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás” (Jakub 4:7). “Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví” (Zjevení 12:11). Jsme uprostřed velké války mezi Kristem a ďáblem, ale nebojujeme sami. V Božím plánu bylo vždy nést následky hříchu. On se sám stal pro nás a za nás hříchem, aby každý, kdo v Něho věří, mohl být spasen.

Další článek pojednává více o Luciferově pádu a o původu hříchu na Zemi.


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Původ zla 

12 “Jakž to, že jsi spadl s nebe, ó lucifeře v jitře vycházející? Poražen jsi až na zem, ještos zemdlíval národy.”
ČSP: 12 “Jak jsi spadl z nebes, třpytivá hvězdo, synu úsvitu? Byl jsi odseknut k zemi, ty, který jsi porážel národy!”
12 Lidský synu, pozvedni žalozpěv nad týrským králem. Řekneš mu: Toto praví Panovník Hospodin: Ty pečetíš vzor plné moudrosti a dokonalé krásy. 13 Byl jsi v Edenu, Boží zahradě, pokrývaly tě všechny drahokamy: rubín, topas a jaspis, chryzolit, karneol a onyx, safír, malachit a smaragd i zlato. Zhotovení tvých bubínků a fléten pro tebe zajistili v den, kdy jsi byl stvořen. 14 Ty jsi byl zastírající cherub ochránce a tak jsem tě ustanovil, byl jsi na svaté Boží hoře, procházel ses uprostřed ohnivých kamenů.
27 Tehdy, po tom soustu, vstoupil do něho Satan. Ježíš mu řekl: “Co činíš, učiň rychle!”
8 Buďte střízliví a bděte! Váš protivník Ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil.
14 Jsou to duchové démonů, činící znamení; vycházejí ke králům celé obydlené země, aby je shromáždili k boji ve veliký den Boha, Všemohoucího.
14 A není divu; vždyť sám Satan se přestrojuje za anděla světla.
12 Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech.
17 A vezměte přilbu záchrany a meč Ducha, jímž je Boží slovo.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »