Jan Laský byl laskavý a mírný duchovní vůdce v Polsku a Německu.

Mezi muži reformace stěží najdeme člověka, který obětoval tolik osobního bohatství jako Jan Laský, známý také jako Johannes Alasco. Byl jedním ze tří synů zámožné a vlivné polské šlechtické rodiny. První z jeho bratrů působil v polských diplomatických službách ve Francii, druhý byl známý jako autor. Strýc Jana Laského vedl svého synovce k budování kariéry v duchovenstvu.

Jan i jeho sourozenci hodně cestovali po zahraničních univerzitách. V době svého pobytu v Curychu se setkal s teologem, který ho vybízel ke studiu bible. Byl to Ulrich Zwingli a psal se rok 1523. Později příštího roku byl vyzván, aby navštívil Erasma a znovu byl povzbuzen ke studiu Písma. Setkal se také s dalšími reformátory a studoval řečtinu, latinu a starozákonní hebrejštinu.

Po návratu ze studií se Jan Laský stal v Polsku velmi populárním. Bylo to díky jeho postavení a zkušenostem. Sám se nazýval “Erasmián” a měl v plánu změnit polskou církev. Erazma požádal, aby králi napsal dopis s prosbou o odstranění římské vlády ze země, byl v tom ale neúspěšný. Jeho přátelé a příbuzní nesouhlasili s jeho novou vírou a kvůli ní se Janovi vysmívali. Se svými postoji se v roce 1526 stal předmětem zkoumání. Vystaven velkému tlaku podepsal prohlášení, že věří pouze tomu, co učí katolická církev. Tehdy to pro něj bylo jakési východisko z nouze, nikoli jeho skutečná víra.

Když v roce 1531 zemřel Laského strýc, cítil se osvobozen od katolických omezení. Chtěl do Polska opět přinést své nové reformované doktríny. Přestože se jeho víra ve všem neshodovala s oficiálním učením katolické církve, zůstal aktivním katolíkem a působil jako biskup a arciděkan.

V roce 1538 Jan Laský odcestoval z Polska, aby šířil nové evangelium v německém Frankfurtu. Jeho dalším působištěm se stalo Nizozemí a nakonec Emden ve Frísku. Poslední oblast byla nazývána “bojištěm novokřtěnců, římských katolíků, zwinglistů a mennonitů.” Laský se zde usadil v roce 1540. V té době byl chudý, nemocný a oženil se s vesnickou dívkou. Vzdal se veškeré naděje na znovuzískání bohatství, kterého zanechal. O dva roky později se stal pastorem a brzy organizátorem evangelických sborů v okolí. Laský napsal domů do Polska list, ve kterém projevil přání vrátit se a být užitečný ve své rodné zemi. Král jeho prosbu špatně pochopil a nabídl mu pozici biskupa, což se Laského dotklo. Prohlásil, že už nikdy nebude přidružen k “biskupskému diadému ” nebo “mnišské kukle”.

Jan Laský usilovně pracoval na sjednocení evangelických skupin do jedné. Začal reformovanými sbory ve Frísku a Emden se brzy stal známý jako “severní Ženeva.” Jak pokračoval ve své práci, zaznamenal, že praktiky římské církve postupně ustupují těm protestantským. Laský organizoval církev, založil školu pro kazatele a pro její členy sestavil vyznání víry.

V otázkách předurčení, vtělení, křtu a služby Jan Laský nesouhlasil s názory jiných reformátorů, jako byli Luther nebo Kalvín. Své reformační úsilí chtěl vést jemně a laskavě. Prohlásil, že “nesprávné pochopení nečiní muže hodného trestu, ale že člověk se proviňuje úmysly.” Záhy se Laský stal známým i v jiných zemích a mnozí z knížat a náboženských vůdců s ním konzultovali otázky věrouky. Mezi jeho partnery v diskuzích byli například Bucer, Bullinger, Melanchton a mnozí další. Vévoda z Pruska Laského požádal, aby dohlížel na kostely v jeho oblasti. Laský jeho přání nevyhověl, nechtěl občanské vměšování do církevních záležitostí včetně útlaku luteránů. Svým rozhodnutím si však znepřátelil luterány.

(c) Westminster College, University of Cambridge; Supplied by The Public Catalogue Foundation
Král Edward VI. pověřuje Jana Laského k utvoření kongregace protestantských skupin.

Pronásledování zavedlo Laského v roce 1548 do Anglie, kde se dostal do styku s jinými reformátory a náboženskými vůdci. Přednášel kázání a získal velký vliv u soudu. Král požádal Laského o pomoc při organizování protestantských skupin v Anglii. Když se Mary stala královnou, rozpustila Laského kongregaci a nutila všechny členy, aby opustili zemi. V důsledku jejího nařízení odešlo v září roku 1553 z Dánska 175 jejich členů i se samotným Laským. Doufali, že najdou útočiště u protestantů, ale nebyli vítáni. Cestovali pak přes mnoho měst, ale nikde nenašli azyl, dokud nedorazili do Emden. Laský zde zůstal téměř rok a pak odešel do Frankfurtu.

V roce 1556 obdržel Jan Laský pozvání od krále. Byl v něm vyzván k návratu do Polska s úkolem kázat evangelium. Dostalo se mu srdečného uvítání a převzal starost o reformované církve. Během jeho předchozí nepřítomnosti došlo v Polsku k velkému pokroku reformace. Mnoho náboženských skupin vidělo reformaci jako způsob, jak se zbavit moci katolické církve. Přesto se Polsko, stejně jako Frísko, stalo místem neshod a bojů mezi mnoha náboženskými skupinami. Pro svou jemnou povahu a umírněné názory byl Jan Laský považován za dobrého prostředníka a koordinátora. Usilovně pracoval na vytvoření čistého těla věřících a pomohl připravit polskou verzi bible. Podařilo se mu položit základy polské reformace. Zemřel 13.ledna 1560 v polském městě Pinczow.
 

Tento článek je převzatý z Heroes of the Reformation od Gideona a Hildy Hagstoz.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »