Úvod > Reformace > Články > Příběhy reformace > Jeroným Pražský
Nebojácnost za pravdu stála Jeronýma život, ukázal tím však co Boží síla v člověku dokáže.

Evangelium se do Čech dostalo již v devátém století. Bible byla přeložena do jazyka lidu a v tomto jazyce se konaly také bohoslužby. Přesto se s rostoucí mocí katolické církve stala více populární latinská Bible.

Přestože katolická církev v Čechách získávala vládnoucí postavení, malé skupiny lidí se postavily proti její moci a poukazovaly na hříchy kněží a chyby v nauce. Jeden z těchto mužů byl Jeroným Pražský.

Jeroným se narodil mezi lety 1365 a 1379, v dobře situované rodině. Studoval na různých univerzitách v Praze, Oxfordu, Paříži, Kolíně nad Rýnem, a Heidelbergu. Při jeho druhé návštěvě Oxfordu byl vyloučen kvůli jeho opozici vůči katolické církvi.

Jeronýmovo zázemí mu umožnilo snadno vstoupit do evropských soudů. Jeho schopnosti jako učenec a debatér mu získaly popularitu. Stal se známým odpůrcem katolické církve. Jeho dovednosti řeči a znalosti českého jazyka z něj udělaly silného nepřítele kněžské korupce. Cítil, že poukazovat na bezbožnost úředníků katolické církve může udržet církev čistou.

jeronym_prazsky_

Všude, kam Jeroným šel, vyjadřoval své přesvědčení proti katolické církvi a ve Vídni byl za to dokonce zatčen. Utekl však na Moravu, kde byl ale exkomunikován. Poté šel do Maďarska, kde kázal na dvoře krále Zikmunda a byl opět zatčen. Pod podmínkou byl však propuštěn a odešel do Čech. Později navštívil dvory v Polsku a Litvě, kde byl čestným hostem.

Úředníci katolické církve chtěli Jeronýma zatknout a postavit před soud. Jeroným se objevil před koncilem v Kostnici roku 1415, když mu ale král Zikmund odmítl dát milost, rychle utekl směrem k Moravě. Byl však zatčen dřív, než mohl uniknout. Byl přiveden zpátky do Kostnice a postaven před soud, kde proti němu vznesli ze zpráv svědků 107 obvinění. Poggio Bracciolini, papežský představitel u rady v Kostnici řekl toto:

S radostným čelem, veselým vzezřením a povznesenou tváří šel ke svému osudu. Nebál se plamenů, muk, smrti. Žádný ze Stoiků netrpěl smrt s tak stálou a statečnou myslí a on, jak se zdá, po ní toužil. Když došel k místu, kde měl zemřít, zbavil se roucha a poklekl k modlitbě. Klády dřeva pak byly hromaděny kolem jeho těla až ke hrudi. Když byly zapáleny, začal zpívat píseň, která byla kouřem a plameny přerušena. Největším důkazem stálosti jeho mysli je však to, že když úředník chtěl zapálit kůl za jeho zády, aby jej neviděl, řekl: “Pojď sem a zapal kůl před mýma očima. Kdybych se bál, tak jsem nikdy nepřišel na toto místo, když bylo v mé moci uletět.”

Jeroným požádal o povolení vzdát se své víry, v naději, že mu to přinese svobodu. Nicméně, zůstal ve vězení až do příštího roku 1416. Dne 23. května téhož roku Jeroným předstoupil před radu a znovu obhájil svou víru. Tentokrát již neustoupil a před soudem ho bránil jeho vtip a znalosti. Bránil také Viklefova díla, a jednal tak, jako Jan Hus. Nakonec byl Jeroným předán k rozhodnutí světské vládě. Jeroným kráčel ke kůlu, kde byl upálen, nicméně, udělal to jako člověk, který přemohl strach.
 

Tento článek je převzatý z Heroes of the Reformation od Gideona a Hildy Hagstoz.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »