Úvod > Reformace > Články > Příběhy reformace > Louis de Berquin
Berquin byl prvním protestantským mučedníkem Francie.

Louis de Berquin pocházel ze šlechtické rodiny a jako hugenot působil na dvoře francouzského krále Františka I. Třikrát byl obviněn z kacířství, poté uvězněn a nakonec upálen.

Na univerzitě v Paříži Berquina do značné míry ovlivnil Erasmus a Lefevre. Setkal se také s Margaret Angouleme, sestrou Františka I., která mu pomohla získat královu přízeň.

Berquin přeložil do francouzštiny řadu Erasmových děl, dále také díla od Luthera a Melanchthona. Sám napsal několik původních děl, týkajících se náboženské reformy.

Svůj čas rozdělil mezi Paříž a rodný statek poblíž Abbeville. Navštěvoval usedlosti v nejbližším okolí i v sousedních vesnicích a přinášel lidem bibli spolu s učením o nové víře.

Berquinovi nastaly těžké časy, když na něj žalovali představiteli Sorbonny . 13. května 1523 byl Berquin zatčen a odsouzen jako kacíř. Jeho knihovna byla zabavena a značná část prací spálena. Berquin byl vyzván, aby odvolal své chyby. Odmítl. Byl proto dále vězněn a čekal na popravu.

berquin-released-by-john-de-la-barre

Na přímluvu princezny Margaret a jejího bratra krále byl Berquin propuštěn na svobodu. Vrátil se do svého domova u Artois, kde znovu kázal a šířil učení o spasení skrze samotného Krista. Kněžský celibát odsoudil jako nebiblický.

V letech 1523 až 1526 byla Francie plná problémů. Francouzi prohráli bitvu u Pavie, což mělo za následek uvěznění krále Františka I. v Madridu. Královna matka Louise Savoye to přičítala přílišné shovívavosti královského dvora vůči protestantům. Začala proto pomáhat Sorbonně při pronásledování heretiků. Vydala nařízení, že všichni protestanté mají být předáni k soudnímu řízení. Berquin se stal jednou z obětí pronásledování a v lednu 1526 byl uvězněn podruhé.

Princezna Margaret znovu prosila za propuštění Berquina, avšak neúspěšně. Královna matka se domnívala, že si koupí podporu papeže tím, že bude upalovat reformátory. František I. však v den svého návratu vydal příkaz k propuštění Berquina. Znovunabytí svobody dodalo opět Berquinovi odvahu a víru v to, že král je skutečně na protestantské straně.

Berquin se domníval, že pokud by Erasmus a král František mohli pracovat společně, jejich práce by měla zaručený úspěch. Jeho cílem bylo přivést celou Francii k protestantismu a cítil, že v tom má královu přízeň. Když požádal o pomoc Erasma, dostalo se mu rady, aby se držel zpátky a pokud má v úmyslu kritizovat Římskou církev, měl by nejprve získat králův souhlas.

Za vyvracení Erasmových parafrází a anotací byl z rozkazu krále Béda uvězněn. Berquin připravil dvanáct návrhů proti Bédemu a předložil je králi. Panovník slíbil vše předat Sorbonně. Svůj slib dodržel a Berquina to znovu povzbudilo.

Ve stejné době František řešil státnické dilema. Potřeboval peníze na zaplacení dřívější pokuty v Madridu. Apeloval proto na biskupy a ti mu nabídli peníze výměnou za vyhlazení luteránů.

V roce 1529, dříve než byla rozpuštěna francouzská rada, se rozšířila zpráva o trestném činu. V Quartier St. Antoine byla znesvěcena s ocha Panny Marie s dítětem. Rada, král i celá Paříž byli rozzuřeni. To dalo Sorbonně navrch. Přátelé vybízeli Berquina k útěku, ale on takovou možnost pokládal za zbabělost.

Berquin byl potřetí uvězněn a bylo mu nařízeno platit Sorbonně pokutu. Když k tomu účelu jmenovali dvanáct soudců, Berquin to viděl jako příležitost se ještě jednou odvolat ke králi díky Margaret. Avšak dopis, který dříve napsal svému příteli, byl použit proti němu. Byl obviněn z příslušnosti k luteránské sektě a z psaní zvrácených knih.

Berquinovým trestem mělo být uvěznění po zbytek jeho života. Berquin se snažil znovu prosit krále, ale tentokrát ho Francis ignoroval. Soudci změnili jeho trest na mučení škrcením a pálením. Jeho popravy 17. dubna 1529 se účastnilo kolem dvadceti tisíc lidí. Theodore Beza později poznamenal: “Kdyby Francis byl Frederick Saska, mohl se Berquin stát Lutherem Francie.”

“Neměl bys věřit svému svědomí a svým pocitům více než slovu, zjevenému ti Pánem, který přijímá hříšníky.”Martin Luther

Tento článek je převzatý z Heroes of the Reformation od Gideona a Hildy Hagstoz.


Zdroj obrázku:

By A. De Neuville (illustrator)(Life time: died 1885) – Original publication: Guizot, M. Popular History of France from the Earliest Times, trans. Robert Black. Boston: Estes & Lauriat, ca. 1869.Immediate source: page 198, http://www.gutenberg.org/files/28879/28879-h/28879-h.htm, PD-US, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=42456221

Noël Béda byl prominentní postavou na univerzitě Sorbonna v Paříži.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Exodus a Archeologie
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
List Židům - Podstata a stín
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
A žili šťastně...
A šťastně žijí dodnes...
Manželství
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »