Amazing Discoveries | Úžasné objevy
Úvod > Bible a víra > Články > Náboženské směry > Uctívání slunce > Systém uctívání matky a syna
Pohanské systémy uctívání slunce se zaměřují na rodinu božstev: matku, otce a syna. Tento systém se opakuje u římskokatolického uctívání Marie.

Pohanský systém uctívání slunce zahrnoval převážně tři aspekty, a to otce, syna a matku. Šlo o boha Béla nebo Merodacha, boha Nina coby syna, který byl uctíván také jako Tammuz, a bohyni Rheu, uctívanou také jako Ištar, Astarta nebo Beltis a reprezentující matku. Říkalo se jí i „královna nebes“ a „podmanitelka hněvu“. Marie obdržela stejné tituly také v katolicismu.

Uctívání matky a syna bylo základem starověkých náboženství. Stejný systém uctívání se uchoval pod jinými názvy i v dalších světových náboženstvích. V Egyptě byli matka a syn uctíváni jako Isis a Osiris nebo Horus, v Indii jako Isi a Iswara, v Číně a Japonsku jako bohyně matka Šing-moo s dítětem, v Řecku jako Ceres nebo Irene a Plutos, v Římě jako Fortuna a Jupiter-chlapec nebo Venuše a Adurnis a ve Skandinávii jako Frigga a Balder. V Babylonu byli matka a syn uctíváni jako Ištar a Tammuz a ve Fénicii jako Aštoret a Bál. Dítě bylo navíc uctíváno současně jako manžel i syn bohyně matky.

Syn neboli mužský komponent, zastoupený v božstvech představujících matku a dítě, je imitací Ježíše Krista. Všechny názvy vztahující se na Ježíše se užívaly k označení dítěte i ve starověkých náboženstvích. Příklady: Zoroaster byl mimo jiné nazýván „semenem“ ženy, Mithras (perský bůh Slunce) byl označován za spasitele, Dionýsos za nositele hříchů, Bakchus za ratolest, Višna za oběť v podobě člověka, Osiris za krále králů.

Legenda o Nimrodovi

Tento systém uctívání má svůj původ v legendě o Nimrodovi a jeho manželce Semiramis. Nimrod (pravnuk Noeho) byl odpadlík, který se vzbouřil proti Bohu stejně jako jeho otec Kúš. Nakonec byl Nimrod za své zlé skutky odsouzen k smrti a podle starověkého patriarchálního systému byly části jeho těla pro výstrahu rozeslány do různých měst.

Jeho manželka Semiramis uprchla a rozšířila o Nimrodovi zvěst, že vystoupil na nebesa, kde splynul se sluncem. Když později Semiramis porodila syna, tvrdila, že jde o převtělení jejího zbožněného manžela, který se vrátil jako spasitel lidského pokolení.

Ona sama byla později označena za boží matku, která vystoupila na nebesa jako nebeská královna. V různých kulturách byla poté pod různými jmény uctívána stejná základní božstva.

Podívejte se na obrázkové album „Kult plodnosti“
Podívejte se na obrázkové album „Systém uctívání matky a syna“


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha

Další články ze série: Uctívání slunce 

 

Upozornění: Obsah tohoto článku a těchto webových stránek není určený k tomu, aby obviňoval jednotlivce. Existuje mnoho kněží a věřících v katolické církvi, kteří slouží Bohu, jak nejlépe dokáží podle svých schopností a Bůh je vidí jako své děti. Informace zde obsažené jsou směrovány pouze k Římsko-katolickému nábožensko-politickému systému, který vládl v rozličných stupních moci po téměř dvě tisíciletí. Pod vlivem jeho následných papežů, biskupů a kardinálů, tento systém zavedl neustále rostoucí počet doktrín a prohlášení, které jdou zřetelně proti Písmu.

Je naším upřímným přáním, předložit před Tebe, pravdu-hledajícího čtenáře, čisté Slovo Boží tak, aby ses sám mohl rozhodnout, co je pravda a co je klam. Pokud zde najdeš něco v rozporu s Božím slovem, nemusíš to přijmout. Ale pokud toužíš hledat pravdu jako ukrytý poklad a najdeš zde něco v této kvalitě, doporučujeme Ti, abys vynaložil maximum úsilí a spěšně přijal tu pravdu, která je Ti zjevena Duchem svatým.

Komentujte

Napsat komentář

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Události
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Křesťanský život
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Hledání pravdy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Živý oheň (Věčné evangelium)
Úplná proměna
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Ostatní
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Ostatní
Pozadí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
Životní příběhy
Ježíš: Tvá naděje
Budoucnost Evropy
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Pochopte souvislosti světových událostí
Totální Útok
Život v celé své kráse
Cukrovka a Rakovina
Opravování Trhlin
Kroky k osobnímu oživení
Úplná proměna
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Putování reformací
Strážci pravdy
Sedmý den
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Bez obav do blízkých událostí
Ellen Whiteová a její kritici
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Audio

Nejnovější videa