Úvod > Bible a víra > Články > Den odpočinku > Sobota – “Dne sedmého odpočinutí jest”
Většina lidí chápe důvody pro devět z deseti přikázání – nezabiješ, nebudeš lhát, nepokradeš. Ale co přikázání o Sobotě? Proč nám Bůh dal takovýto zákon? Proč bychom jej měli dodržovat?

Sobotní den podle deseti přikázání a další obřadní soboty odlišovaly Boží lid od všech ostatních národů a připoutaly je k Bohu jako lid jeho smlouvy. Bůh ustanovil den odpočinku jako znamení mezi ním a jeho lidem navěky, protože On je ten, který je posvětil. (Ex 31:17)

Desatero je výrazem Božího charakteru. Ukazuje nám jak můžeme žít, abychom Boha ctili a byli Mu v našich postojích a skutcích více podobní. První čtyři přikázání se týkají našeho vztahu k Bohu a zbývajících šest mluví o našem vztahu k lidem kolem nás. Všechny dohromady mohou být shrnuty do náslehujících Ježíšových slov:

On mu řekl: “”Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.” To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: “Miluj svého bližního jako sebe samého.” Na těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon a Proroci.”Matouš 22:37-40

Pokud je čteme jednotlivě, je v devíti z nich nepopiratelná logika. Je jasné, proč bychom neměli zabíjet jiné lidi, proč bychom si neměli navzájem lhát ani nikoho okrádat. A touha po něčem, co patří bližnímu, už napáchala v dějinách lidstva mnoho utrpení.

Přikázání o dni odpočinku je ale jiné, než ostatních devět. Není v něm skryta žádná logika. Neexistuje žádný zvláštní důvod, proč by měl někdo dodržovat jako den odpočinku sedmý den, kromě faktu,
že to bylo stanoveno Bohem. Více než všechna ostatní přikázání, je čtvrté zkouškou víry. Přečtěte si o tom, že přikázání o sobotě obsahuje všechny prvky královské pečetě.

Abychom porozuměli významu soboty, musíme se vrátit k jeho původu. Den odpočinku byl ustanoven při stvoření. () Není to tedy pouze jakési židovské nařízení, nýbrž ustanovení, které odvozuje svůj původ od počátku lidstva. V daném znění je přikázání o sobotě připomínkou Božího stvoření ():

…protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.Exodus 20:11

A v Dt 5:15 slouží sobota jako znamení Božího vysvobození z otroctví Egypta — či potažmo z otroctví hříchu. Mluvíme o znamení spásy:

Vzpomeň, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, odtamtud vyvedl mocnou rukou a vztaženou paží. Proto ti Hospodin, tvůj Bůh, přikázal zachovávat sobotní den. – Deuteronomium 5:15

Všechny lidské bytosti jsou otroky hříchu a Bůh v Ježíši Kristu nás vyvedl z tohoto područí. Sobota tak slouží jako neustálá připomínka Božího skutku záchrany. Bible nás učí, že sám Kristus je Stvořitelem. (Ef 3:9; Ko 1:16; Žd 1:2) Sobota je tedy zkouškou poslušnosti (Ex 16:4-5) a věčným památníkem Boží dobroty (Ex 31:16-17).

Význam této zkoušky víry bychom neměli podceňovat. Bůh si mohl zvolit jakýkoliv památník svého stvořitelského díla, avšak zvolil si památník časový: každotýdenní den odpočinku. Čas nemůže být odstraněn stejným způsobem jako hmotný památník, kterým může být město či svaté místo.

Znalost soboty jako dne odpočinku byla od dob Ježíše Bohem uchráněna napříč staletími a byla zachovávána na mnoha místech po celém světě. Neexistovalo období kdy by Boží lid nikde sobotu nesvětil.

Pokud nám sám Kristus ustanovil sobotu jako den odpočinku pro člověka (), potom bychom se měli ptát, proč by to Bůh opět měnil?

Ježíš věrně zachovával sobotu jako den odpočinku. Stejně tak i Jeho učedníci světili sobotu (Skutky 13:14, 16:13). Sobota je zmiňována napříč celou Biblí, zatímco svěcení neděle není zmíněno ani jednou. Pokud den odpočinku nepřesunuli apoštolové, kdo tedy?

Přečtete si co o sobotě říká text v Koloským 2

Přečtěte si 8 textů z Písma, které jsou běžně používány jako protiargumenty k zachovávání soboty.

Další článek: Královská pečeť


Autor:

Článek je převzatý z knihy Na pravdě záleží (orig. Truth Matters) od Prof. Dr. Waltera Veitha


Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 920 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):
Tak byla dokončena nebesa a země i všechny jejich zástupy. Sedmého dne Bůh dokončil své dílo, které konal, a sedmého dne přestal s veškerým svým dílem, které konal. Bůh sedmý den požehnal a posvětilho, protože v něm přestal s veškerým svým dílem, které Bůh stvořil a učinil.
protože šest dní Hospodin dělal nebesa a zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmý den odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil ho.
A řekl jim: “Sobota byla učiněna pro člověka, a ne člověk pro sobotu.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »