Úvod > Zdraví > Články > Maso a Bible > Čistá zvířata

Bůh ví, co je pro nás nejlepší. Říká nám ve svém Slově, která zvířata můžeme jíst.

Bůh dal Izraelcům pokyny, co mají jíst. Tento článek je přehledem čistých zvířat, která jsou popsána v biblické knize Leviticus (3.Mojžíšova).

Kopytníci

“Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim: Promluvte k synům Izraele: Toto jsou živočichové, které budete jíst ze všech zvířat, která jsou na zemi: Všechna, která mají rozdělená kopyta, zcela rozdvojená kopyta, přežvýkavce mezi zvířaty, ty jezte.” – Leviticus 11:1-3

Podle knihy jsou čistá zvířata přežvýkavci: krávy, kozy, jelen a jiná zvěř. Ti všichni mají předžaludek, neboli bachor, ve kterém je jídlo předstráveno. Bakterie v bachoru jsou schopny převést veškerý materiál do stravitelného stavu. Teprve poté, co toto jídlo bylo důkladně stráveno, vstoupí do pravého žaludku. Všechna čistá zvířata jsou býložravá. Jsou tedy pojídači původní stravy.

Drůbež

Ptáci, kteří se živí plodinami jsou také čistí, neboť jejich potrava je dobře strávena a nekvasí.
Kuře je uvedeno jako čisté, protože původně jedlo jen semena. Dnes však je průměrné, komerčně chované kuře krmeno rybí moučkou nebo jatečně upravenou moučkou (odpadní materiál z jatek), a to již nemůže být považováno za přijatelné.

Mořští živočichové

“Ze všeho, co je ve vodě, jezte toto: všechno ve vodě, v mořích i v potocích, co má ploutve a šupiny, to jezte.” – Leviticus 11:9

Pouze ryby s ploutvemi a šupinami jsou poživatelné. Tyto ryby jsou obecně nalezitelné v hlubokých nebo rychle tekoucích vodách a hlavně jsou to zejména pojídači řas. Mají také vynikající detoxikační systém enzymů.

Hmyz

objasňuje, že ze všeho hmyzu jsou k jídlu pouze sarančata a létající kobylky.

Přečtěte si také o nečistých zvířatech, která Bůh nechtěl, aby je jeho lid jedl.
K dispozici je také VIDEO o čistých a nečistých zvířatech.


Autor:

Prof. Walter Veith, Ph.D. – Doktor zoologie, je uznávaný autor, vědec a lektor z Jihoafrické university v Kapském městě. Oblast výzkumu profesora Veitha je výživová fyziologie soustředená na účinek moderního chovu zvířat na výskyt nemocí u lidí. Jeho objevy jsou dostupné online prostřednictvím Amazing Discoveries. Napsal několik knih a je autorem mnohých video-prezentací na témata: archeologie, biologie, kreacionizmus, historie a biblická proroctví. V současnosti působí jako kazatel Církve adventistů sedmého dne v Transvaalském sdružení v JAR.
(Originál publikován 23.dubna 2009)

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 914 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):
Čistá a nečistá zvířata
1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim: 2 Promluvte k synům Izraele: Toto jsou živočichové, které budete jíst ze všech zvířat, která jsou na zemi: 3 Všechna, která mají rozdělená kopyta, zcela rozdvojená kopyta, přežvýkavce mezi zvířaty, ty jezte. 4 Z přežvýkavců a z těch, kteří mají rozdělená kopyta, však nejezte tyto: velblouda, protože je přežvýkavec, ale kopyta nemá rozdělená. Je pro vás nečistý. 5 Ani damana, protože je přežvýkavec, ale nemá rozdělená kopyta. Je pro vás nečistý. 6 Ani zajíce, protože je přežvýkavec, ale nemá rozdělená kopyta. Je pro vás nečistý. 7 Ani vepře, protože má rozdělená kopyta, zcela rozdvojená kopyta, ale vůbec nepřežvykuje. Je pro vás nečistý. 8 Jejich maso nejezte a jejich zdechlin se nedotýkejte. Jsou pro vás nečistí.
9 Ze všeho, co je ve vodě, jezte toto: všechno ve vodě, v mořích i v potocích, co má ploutve a šupiny, to jezte, 10 a všechno, co nemá ploutve a šupiny, ať v mořích či potocích, jakákoliv vodní havěť a cokoliv živého ve vodě, je pro vás hodné opovržení. 11 Budou pro vás hodní opovržení. Jejich maso nejezte a jejich zdechliny si ošklivte. 12 Všechno ve vodě, co nemá ploutve a šupiny, je pro vás hodné opovržení.
13 Z ptáků si ošklivte tyto — nejedí se, jsou hodní opovržení: orla, supa, orlovce, 14 luňáka červeného, luňáka černého a luňáky všeho druhu, 15 všechny druhy havranů, 16 pštrosa, sovu, racka, sokoly všeho druhu, 17 sýčka, kormorána, výra, 18sovu pálenou, pelikána, mrchožrouta, 19 čápa, volavky všeho druhu, dudka a netopýra. 20 Všechen okřídlený hmyz chodící po čtyřech je pro vás hodný opovržení.
21 Jenom tyto budete jíst ze všeho okřídleného hmyzu chodícího po čtyřech: Ty, které mají stehýnka nad nohama a skáčou s nimi po zemi. 22 Budete z nich jíst tyto: kobylky arbe všeho druhu, kobylky soleám všeho druhu, kobylky chargól všeho druhu a kobylky chágáb všeho druhu. 23 Všechen ostatní okřídlený hmyz, který má čtyři nohy, je pro vás hodný opovržení. 24 Těmi se poskvrníte; každý, kdo by se dotkl jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. 25 A každý, kdo by nesl jejich zdechlinu, si vypere šaty; bude nečistý až do večera. 26 Všechna zvířata, která mají rozdělená kopyta, ale ne zcela rozdvojená, a nejsou přežvýkavci, jsou pro vás nečistá. Každý, kdo by se jich dotkl, bude nečistý. 27 Všechno, co mezi všemi živočichy chodícími po čtyřech chodí po rukou, je pro vás nečisté. Každý, kdo by se dotkl jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. 28 Kdo by nesl jejich zdechlinu, vypere si šaty; bude nečistý až do večera. Jsou pro vás nečistí.
29 Tito jsou pro vás nečistí mezi havětí hemžící se na zemi: krtek, myš, ještěrky všeho druhu, 30 gekon turecký, ještěrka, gekon, scink a chameleon. 31 Tito jsou pro vás nečistí mezi vší havětí. Každý, kdo by se jich dotkl, když pojdou, bude nečistý až do večera. 32 Cokoliv, na co padne některé z nich, když pojdou, bude nečisté — jakýkoliv dřevěný předmět či oděv, kůže nebo pytlovina, jakékoliv náčiní, s nímž se koná práce, bude vloženo do vody — do večera to bude nečisté, až pak to bude čisté. 33 Jakákoliv hliněná nádoba, do níž spadne některé z nich, všechno, co je v ní, bude nečisté a nádobu rozbijete. 34 Jakékoliv jídlo, které se jí a na které přijde voda, bude nečisté a jakýkoliv nápoj, který se pije z jakékoliv znečištěné nádoby, bude nečistý. 35 A na cokoliv spadne některá z jejich zdechlin, to bude nečisté. Pec i krb se zboří; jsou nečisté a nečisté pro vás zůstanou, 36 pouze pramen a cisterna s nahromaděnou vodou budou čisté. Kdo by se však dotkl jejich zdechlin, bude nečistý. 37 Když spadne některá z jejich zdechlin na jakékoliv semeno, na setbu, která se vysévá, bude čistá. 38 Když však bude na semeno dána voda a spadne na něj některá z jejich zdechlin, bude to pro vás nečisté.
39 Když uhyne některé ze zvířat, která máte k jídlu, ten, kdo by se dotkl jeho zdechliny, bude nečistý až do večera. 40 Kdo by jedl z jeho zdechliny, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Kdo by nesl jeho zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera.
41 Všechna havěť hemžící se po zemi, je hodná opovržení, nejí se. 42 Ze vší havěti hemžící se po zemi nebudete jíst nic, co se plazí po břiše, nic, co chodí po čtyřech ani cokoliv, co má mnoho nohou, protože je to hodné opovržení. 43 Nečiňte sami sebe hodné opovržení žádnou hemžící se havětí, neposkvrňujte se jimi, takže byste jimi byli poskvrněni. 44 Neboť já Hospodin jsem váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi. 45 Neboť já Hospodin jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Buďte svatí, neboť já jsem svatý. 46 Toto je zákon o zvířatech, ptactvu a vší živé duši pohybující se ve vodě a o každé duši hemžící se po zemi. 47 Budete rozlišovat mezi nečistým a čistým a mezi živočichy, kteří se jedí, a živočichy, kteří se nejedí.
21 Jenom tyto budete jíst ze všeho okřídleného hmyzu chodícího po čtyřech: Ty, které mají stehýnka nad nohama a skáčou s nimi po zemi. 22 Budete z nich jíst tyto: kobylky arbe všeho druhu, kobylky soleám všeho druhu, kobylky chargól všeho druhu a kobylky chágáb všeho druhu. 23 Všechen ostatní okřídlený hmyz, který má čtyři nohy, je pro vás hodný opovržení.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »