Úvod > Zdraví > Články > Maso a Bible > Čisté a nečisté: Historie lidské stravy

Lidská strava se měnila v průběhu celé historie. Když Bůh stvořil první lidi, měl na paměti velmi zvláštní stravu pro zachování zdraví.

Mnoho lidí si myslí, že Bible je již zastaralá. Nicméně Písmo nám má mnoho co říci o tom, co Bůh zamýšlel, abychom jedli. Bůh má pro člověka dokonalý plán, který začal na samém počátku časů. Ježíš sám vytvořil tuto planetu, aby ji obývali lidé a těšili se z ní. Chce, abychom byli šťastní a zdraví.

Původní lidská strava

Na počátku Bůh stvořil všechno dokonalé. Nebyl žádný smutek a zkáza.

I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak. – Genesis 1:11
I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. – Genesis 1:26

Poté, co Bůh stvořil dokonalý svět, dal Adamovi a Evě pokyny ohledně jejich stravy.

A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. – Genesis 1:29

To zahrnuje ovoce, ořechy, obiloviny, luštěniny, a semena.

Náš lidský trávící systém je uzpůsobený na stravu, kterou pro nás Bůh stanovil v . Délka trávícího traktu je silným indikátorem toho, jaké jídlo máme normálně jíst. Náš trávící trakt je 12-14krát delší než vzdálenost rameno-bok, podobně jako je tomu u zvířat, které se živí ovocem.

Býložravci, jako například skot, mají délku střeva 20ti násobek délky jejich těla, proto jim trvá déle strávit vlákninu v jejich potravě. Nejkratší trávící trakty mají masožravci. Změna délky střev v důsledku změny přijímané potravy však netrvá mnoho tisíc let. Nedávné studie prokázaly, že k tomu může dojít během krátké doby.

Zelenina vstupuje do lidské stravy

Po pádu do hříchu bylo lidem také dovoleno jíst zeleninu. Možná že to bylo proto, že původní potraviny nebyly tak dostupné jako dříve. Satan usiluje o zničení Božího stvoření, kdykoliv má příležitost. Když Adam s Evou Boha neuposlechli, Satan jim ukradl jejich vládu nad planetou a celé stvoření od té doby trpí. Bůh řekl Adamovi, že Země bude prokletá, že bude vydávat jenom trní a bodláčí, a že on sám “bude jíst polní rostliny” ().

Zelenina je velmi bohatá na prvek síry a je tedy dobrým čistícím prostředkem pro zažívací trakt. Zelenina se také déle tráví než plody ovoce, obiloviny a semena, které dal Bůh původně lidem k jídlu. Bylo prokázáno, že pokud by člověk jedl zeleninu s některou z původních potravin v jednom jídle, tak proběhne ve střevech kvašení. To není zdravý postup (viz graf Kombinace potravin). Tato fermentace (kvašení) se skládá převážně z mastných kyselin, které mají škodlivý vliv na imunitní systém. Snažte se vyhnout konzumaci zeleniny a ovoce v jednom jídle.

Ovoce je možné jíst s obilovinami, semeny a ořechy; i zelenina se může jíst s obilovinami, semeny a ořechy. Ovoce se mineralizuje nejrychleji, dále zrna, semena a pak oříšky. Trávení zeleniny trvá ze všech těchto typů potravin nejdéle.

Dokonce i dnes lze vše, co naše tělo potřebuje, najít v obilném zrnku. Obsahuje sacharidy, bílkoviny a nezbytné esenciální lipidy, které všechny potřebujeme ve správném poměru. Je smutné, že se dnes z těchto potravin separují potřebné složky a prodávají se za daleko větší cenu! Většina dnešního pečiva postrádá základní přírodní suroviny. Značné množství těchto “celozrnných” pokrmů, které se dají koupit, je chemicky upraveno. Nicméně, pokud bychom všichni jedli více celozrnných potravin, mohli bychom mít o mnoho méně nemocí.

Maso vstupuje do lidské stravy

Maso vstoupilo do naší stravy po potopě. Poté, co povodeň ustoupila, země měla jen málo vegetace. Možná, že Noe sebou přivezl semena a zasadil je, aby měl tuto prvotní stravu. Nicméně, nebylo tam žádné ovoce ani ořechy po řadu let. Takže Pán řekl:

Všechno živé, co se hýbe, budete mít za pokrm. Jako jsem vám dal zelené rostliny, tak vám dávám všechno. – Genesis 9:3

V Genesis 7:2 je odkaz na čistá a nečistá zvířata, která měla jít do archy. To znamená, že koncepce “čisté a nečisté” není židovský koncept a nemá žádné obřadní konotace, ale pochází z doby před potopou.

Řekl: Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, a dělat to, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho příkazům a zachovávat všechna jeho ustanovení, žádnou nemoc, kterou jsem vložil na Egypt, na tebe nevložím, protože já jsem Hospodin, který tě uzdravuji. – Exodus 15:26

Bůh chce, abychom byli zdraví a stanovil nám konkrétní pokyny o tom, která zvířata bychom měli a neměli jíst. V dalším článku, Čistá zvířata, půjde o zvířata, která Bůh prohlásil jako čistá pro konzumaci.

Dále je dispozici také VIDEO o čistých a nečistých zvířatech.


Autor:

Prof. Walter Veith, Ph.D. – Doktor zoologie, je uznávaný autor, vědec a lektor z Jihoafrické university v Kapském městě. Oblast výzkumu profesora Veitha je výživová fyziologie soustředená na účinek moderního chovu zvířat na výskyt nemocí u lidí. Jeho objevy jsou dostupné online prostřednictvím Amazing Discoveries. Napsal několik knih a je autorem mnohých video-prezentací na témata: archeologie, biologie, kreacionizmus, historie a biblická proroctví. V současnosti působí jako kazatel Církve adventistů sedmého dne v Transvaalském sdružení v JAR.
(Originál publikován 23.dubna 2009)

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 926 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):
Počátek
1 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. 2 Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch Boží se vznášel nad vodami. 3 I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo. 4 Bůh viděl, že světlo je dobré, a oddělil Bůh světlo od tmy. 5 Bůh nazval světlo dnem a tmu nazval nocí; a byl večer a bylo ráno, jeden den.
6 I řekl Bůh: Budiž klenba uprostřed vod a nechť odděluje vody od vod. 7 Bůh tedy udělal klenbu a oddělil vody, které byly pod klenbou, od vod, které byly nad klenbou. A stalo se tak. 8 Bůh nazval klenbu nebesy; a byl večer a bylo ráno, den druhý.
9 I řekl Bůh: Ať se vody pod nebesy shromáždí na jedno místo a ukáže se souš. A stalo se tak. 10 Bůh nazval souš zemí a nahromaděné vody nazval moři. Bůh viděl, že to bylo dobré. 11 I řekl Bůh: Ať země dá vyrašit trávě, zeleni vysévající semeno, ovocnému stromoví nesoucímu na zemi ovoce podle svého druhu, ve kterém je jeho semeno. A stalo se tak. 12 Země vydala trávu, zeleň vysévající semeno podle svého druhu a stromoví nesoucí ovoce, ve kterém je jeho semeno podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. 13 A byl večer a bylo ráno, den třetí.
14 I řekl Bůh: Ať jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den od noci a byla na znamení, k určování časů, dnů a let. 15 A ať jsou světly na nebeské klenbě, aby svítila na zemi. A stalo se tak. 16 Bůh udělal dvě veliká světla: Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci, a hvězdy. 17 Bůh je dal na nebeskou klenbu, aby svítila na zemi, 18 a aby ovládala den a noc a oddělovala světlo od tmy. Bůh viděl, že to bylo dobré. 19 A byl večer a bylo ráno, den čtvrtý.
20 I řekl Bůh: Ať se vody hemží živou havětí a ať létavci létají nad zemí pod nebeskou klenbou. 21 Bůh stvořil veliké draky a všechny pohyblivé formy života, jimiž se začaly hemžit vody, podle jejich druhů, také každého okřídleného létavce podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré. 22 A Bůh je požehnal slovy: Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích; a létavci ať se rozmnoží na zemi. 23 A byl večer a bylo ráno, den pátý.
24 I řekl Bůh: Ať země vydá formy života podle jeho druhu: Dobytek, plazy a zemskou zvěř podle svého druhu. A stalo se tak. 25 Bůh učinil zemskou zvěř podle jejího druhu, dobytek podle jeho druhu a každého zemského plaza podle jeho druhu. Bůh viděl, že to bylo dobré.
26 I řekl Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, jako naši podobu, aby panovali nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem a nad celou zemí i nad všemi plazy pohybujícími se na zemi. 27 Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, stvořil ho k obrazu Božímu, stvořil je muže a ženu. 28 Bůh je požehnal a řekl jim: Ploďte a množte se a naplňte zemi, podmaňte si ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem a nad vším živým, co se na zemi hýbe. 29 A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám každou rostlinu mající semena na povrchu celé země a každý strom, na němž je ovoce mající semena. To budete mít za pokrm. 30 Veškeré zemské zvěři, všemu nebeskému ptactvu a všemu pohybujícímu se na zemi, v čem je živá duše, jsem dal za pokrm každou zelenou rostlinu. A stalo se tak. 31 Bůh viděl všechno, co učinil, a hle, bylo to velmi dobré. A byl večer a bylo ráno, den šestý.
18 Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny.

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »