Úvod > Bible a víra > Články > Co se děje po smrti? > Biblický pohled na smrt
Ne všichni se shodnou ohledně definice smrti nebo posmrtného života.

Mnohá náboženství učí, že lidská duše je nesmrtelná, a že ve skutečnosti umírá pouze fyzické tělo. Vidí smrt jako přechod z jednoho stavu vědomí na jiný.

Podle tohoto učení je duše jakási oddělená entita, která pouze přebývá v těle člověka. Avšak text v Genesis 2:7 říká, že Bůh vdechl do utvořeného člověka “dech života” a a člověk se stal “živou duší”. Neobdržel živou duši, ale stal se živou duší. Bible 21 toto také překládá jako, že “se člověk stal živou bytostí.”

Termín (Hebrejsky)Definice
nešamah- oživující princip
- přeložený jako "dech" v Genesis 2:7
ruach- dech
- také v Bibli překládaný jako "vítr", "duch" či "smýšlení"
nefeš- duše nebo život
- je napsáno, že jak lidé tak zvířata jsou nefeš

Nesmrtelnost

Z 1700 odkazů na duši a ducha v Bibli nejsou duše ani duch ani jednou prohlášeny za nesmrtelné, nehynoucí nebo věčné. Pouze Bůh je nesmrtelný. (1.Timoteovi 1:17; 6:16) Učení o nesmrtelnosti duše je učení o falešné naději, které popírá skutečnost smrti. Navíc, pokud člověk žije dál, byť ve změněném stavu, pak není třeba Spasitele či usmiřující smrti Krista. Kristus zemřel, aby obnovil a vrátil život těm, kteří ho skrze hřích ztratili.

V Edenu, Bůh řekl Adamovi a Evě, že pokud budou jíst ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého, zemřou (Genesis 2:17). Neřekl: “Vaše těla zemřou a vstoupíte do nového stavu vědomí.”

Byl to však had, který Evě lhal a řekl: “Jistě nezemřete…” Tato myšlenka, že je naše duše nesmrtelná je lež, která má původ v rajské zahradě Eden, a má nás přesvědčit, že jsme nesmrtelní jako Bůh.

Nejsme nesmrtelní, avšak je pravda, že člověk nikdy zemřít neměl. Smrt přišla do světa jako důsledek hříchu. Když se Adam s Evou rozhodli ignorovat dobrý Boží plán pro život a zvolili si smrt, stala se smrt realitou.

Mzdou hříchu je smrt… Římanům 6:23

Jelikož smrt je ne-žití, znamená to pouze, že Bůh si bere zpět život (ruach, duch, dech), který daroval pod podmínkou poslušnosti, a člověk přestává žít. (Kazatel 12:7) To, co se vrací k Bohu, je život, který byl dán, a ne nějaká transformovaná verze člověka v podobě duchovní bytosti. Když Bůh řekl, že člověk „propadne smrti“ (Gn 2:17), pokud přestoupí Boží požadavek, měl tím na mysli, že člověk přestane žít a vrátí se do prachu. Daleko od vědomého stavu je tak smrt konečným stavem nebytí či nevědomí a jako taková je v Písmu popsána.

Martin Luther to vysvětluje následovně:

Měli bychom se naučit dívat na naši smrt ve správném světle, aby nás neděsila tak, jak je tomu u nevěřících. Protože v Kristu to skutečně není smrt, ale příjemný, sladký a krátký spánek, který nám přináší vysvobození z tohoto údolí slz, hříchu a strachu ze skutečné smrti, a ze všeho toho neštěstí na tomto světě, a my tak můžeme v bezpečí a bez starostí, sladce a něžně na krátký čas odpočinout, jako na pohovce, až do doby, než nás spolu se všemi Jeho drahými dětmi probudí k slávě a radosti… Jelikož ji nazýváme spánkem, víme, že v ní nezůstaneme, ale budeme znovu probuzeni a budeme žít, a že čas, který strávíme spánkem nám připadne tak krátký, jako bychom sotva usnuli … Proto budeme sami sebe odsuzovat, že jsme byli takovýmto spánkem zaskočeni či vystrašeni, když přišla hodina smrti a najednou jsme vyšli z hrobů a rozkladu opět živí, ve skvělé formě, čerství, s průzračně čistým, oslaveným životem, abychom se setkali s naším Pánem a Zachráncem Ježíšem Kristem v oblacích… Písmo všude poskytuje takovou útěchu, která hovoří o smrti svatých, jako by usnuli a byli připočteni ke svým otcům, kteří skrze tuto víru a útěchu v Kristu přemohli smrt a čekají na vzkříšení společně se všemi, kteří je ve smrti předešli.Hugh Thomson Kerr (ed.), A Compend of Luther's Theology (London: Student Christian Movement, 1943).

Bible hovoří o smrti

Smrt má velmi daleko od vědomého stavu bytí. Jedná se o absolutní stav ne-bytí či ne-vědomí a v Bibli je také tak popisován:

Jeho duch odchází, on se vrací zpět do své země; v ten den je po jeho nápadech.Žalm 146:4
Protože živí vědí, že zemrou, mrtví nevědí zhola nic…Kazatel 9:5

Mrtví nevědí, co se děje na zemi, nevědí nic. Následující verše konstatují:

Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly…Kazatel 9:6
Neboť ve smrti na Tebe není žádná vzpomínka; kdo Ti vzdá v hrobě díky? Žalm 6:5 (překlad KJV)

Tak zanikají také jejich pocity.

Mrtví již nechválí Hospodina, ani nikdo z těch, kdo sestupují do říše ticha.Žalm 115:17

Tento stav nevědomí se rovná spánku. Jób říká:

Tak i muž ulehl a nevstane až do zániku nebes. Neprocitnou a neprobudí se ze svého spánku. Job 14:12

Člověk leží ve „spánku smrti“ až do vzkříšení na konci času. Potom – a jen potom – se probudí a ze spánku povstane. (Žalm 13:4)


Přečti si více o “spánku smrti” v našem dalším článku: Vzkříšení Lazara


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 920 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »