Komunikace s mrtvými je častým námětem filmů a je také velmi propagována hnutím New Age. Duchové mrtvých – co o nich Bible říká?

Pokud jsou mrtví ve stavu nevědomí či spánku a čekají na vzkříšení, jak potom vysvětlíme zjevnou komunikaci s mrtvými, která je běžnou praxí v mnoha moderních náboženských hnutích? Uctívání předků je běžné v různých kulturách — obzvláště afrických. Také hnutí New Age se chlubí spojením s duchovními bytostmi. Z biblických dob známe příběh krále Saula, jenž se radil s čarodějnicí z Endóru a údajně komunikoval se Samuelem, který byl již nějakou dobu mrtev. Tyto otázky si žádají objasnění.

Mohou mrtví komunikovat s živými?

Především si položme otázku: Mohou mrtví komunikovat s živými anebo se vrátit ke svému domu, aby ho obcházeli a znepokojovali jeho obyvatele? V předchozím oddílu jsme viděli, že mrtví nevědí nic (Kaz 9:5) a že po smrti „zanikají myšlenky“. (Žalm 146:4) U Joba čteme stejné obrazné ujištění:

Oblak se rozplyne, zmizí; stejně kdo sestoupí do podsvětí, už nevystoupí, nevrátí se nikdy zpět do svého domu, neobjeví se už na svém místě.Job 7:9-10

A také tvrdí:

Neví, jsou-li jeho synové ve cti, není mu známo, jsou-li v nevážnosti. Tělo bolestmi ho souží, sám nad sebou truchlí.Job 14:21-22

Nakonec o mrtvých píše Šalomoun:

Jak jejich láska, tak jejich nenávist i jejich horlení dávno zanikly a nikdy se již nebudou podílet na ničem, co se pod sluncem děje.Kazatel 9:6

Bůh pod trestem smrti veřejně odsoudil službu spiritistických médií nebo komunikaci s mrtvými. (Ex 22:17; Lv 19:31; 20:6,27; Dt 18:9-14; 2Kr 21:6; 23:24; Jr 27:9-10) Bůh jasně vymezil prostředky komunikace s lidmi. Komunikuje skrze své Slovo (2Pt 1:20-21; 2Tm 3:16; J 10:35; Mt 24:35; L 24:44; Ž 119:89,100,101) a skrze své živé proroky (Zjevení 19:10).

K zákonu a svědectví. Pokud nemluví podle tohoto slova, je to proto, že v nich není žádného světla.Izaiáš 8:20 (překlad KJV)

Jestliže duchové vyvolávaní spiritistickými médii nejsou duchy mrtvých, pak musí být duchy démonů, kteří člověka klamou a připravují ho o spasení.

Bůh skrze proroka Izajáše varuje:

A jestliže vám řeknou: Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých, a věštců, kteří piští a mumlají … Což se lid nemá dotazovat svého Boha? Kvůli živým má hledat mrtvé?Izaiáš 8:19

V Bibli máme mnoho příkladů, že zde na zemi pracují jak andělé tak démoni.

Saulovo setkání se Samuelem

Často citovanou pasáží na podporu komunikace s mrtvými je 1. Samuelova 28:2-25, kde Saul jedná s médiem v Endóru, které údajně vyvolává Samuela, aby králi poradil. Král byl sám soužen všelijakými duchy a svým jednáním přetrhl své spojení s Bohem. Saul si nicméně pamatoval, že Samuelovy předpovědi ohledně jeho života se vždy vyplnily. V panice si vyžádal Samuela, aby mu poradil.

Ve verši 14 se ptá média: „Jak vypadá?“ To ukazuje, že on sám Samuela neviděl. Navíc tento duch Saula popichuje, když mu říká, že jeho koruna přejde na jeho soka. Tyto zprávy nevyžadovaly vizionářskou moc. David už byl pomazán a Izrael se před Hospodinem nepokořil, čímž bylo víc než pravděpodobné, že budou od Pelištejců poraženi.

Jelikož mrtví jsou ve stavu nevědomí, je zřejmé, že to nebyl Samuelův duch, kdo komunikoval se Saulem. Podle Bible může ale s člověkem komunikovat satan a představovat se jako „anděl světla“. (Matouš 4:1-11; 2.Korintským 11:13)

Moderní spiritismus

Kdekoliv Bůh působí svou mocí, aby lidi zavolal zpět k sobě, satan toto poselství padělá mocí působící zázraky. Například 40. léta 19. století byla počátkem doby, kterou Bible označuje “doba konce”. Bůh v této době započal tzv. Adventní hnutí, aby lidem připomněl, že Kristus se brzy vrátí.

Satan odpověděl tím, že inicioval moderní spiritistické hnutí. Moderní projev spiritismu začal roku 1848 se sestrami farmáře Foxe, které zažily tajemné klepání v jeho domě v Hydesville, stát New York. Od těchto skromných začátků spiritismus vyrostl v celosvětové hnutí s novodobým dopadem soustředěným v hnutí New Age.

Duch výslovně praví, že v posledních dobách někteří odstoupí od víry, přidržujíce se bludných duchů a učení démonů…1.Timoteovi 4:1

I raní duchovní vůdcové přiznali, že komunikují se samým satanem. V norském spiritistickém magazínu Spiritten je následující výrok:

“Spiritismus je had v ráji, který člověku nabízí jíst ze stromu poznání dobrého a zlého.”

Mores Hull, vůdčí spiritistický lektor oněch raných dob, prohlásil:

Ten pravdomluvný had… V odpovědi na otázku: „Komu pak máme věřit — Bohu nebo satanu?“, odpovídám: “Fakta v Bibli nás opravňují k tomu, abychom věřili satanu. Vždyť on byl pravdomluvný, což je víc, než lze říct o tom druhém… Nebyl to ďábel, ale Bůh, kdo v zahradě Eden chyboval… Byl to Bůh, a ne ďábel, kdo byl vrahem od počátku.”Moses Hull, The Devil and the Adventists (Chicago, 1899): 15-16, as quoted in Christian Edwardson, Facts of Faith (TEACH Services, Inc., 2001): 308.

Tento výrok odhaluje pravou povahu spiritismu.


Takže co se vlastně stane po smrti?


Autor:

Tento článek je převzat z knihy Na Pravdě záleží od profesora Waltera J. Veitha, mezinárodního řečníka, který při svém pátrání po pravdě hluboce studoval biblické otázky. Jeho populární série Genesis konflikt (Spor v knize Genesis) přivádí debatu o Stvoření a evoluci k novému napínavému vyvrcholení neboť rozebírá argumenty s vědeckým pohledem na věc. Jeho vysoce uznávaná série Total Onslaught (Totální útok) vrhá světlo na stav dnešního světa, který směřuje k jednotné světové vládě a předvídané apokalypse.

Chceš dostávat přehledný souhrn novinek nebo ihned každý nový příspěvek emailem? Přihlaš se k našemu zpravodaji.

Přidej se k 925 dalším odběratelům.

Vyberte seznam(y):

Komentujte

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Navigace

Nejnovější
Nejnovější příspěvky
Nejnovější videa
Přednáškové akce
Sledujte nás na Facebooku
Zdraví
Články
NEWSTART - Osm zákonů zdraví
Alkohol pod lupou
Excitotoxiny
Káva
Kontroverzní mléko
Maso a Bible
Rafinované potraviny
Vegetariánský životní styl
Videa
Život v celé své kráse
Pokrm k zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
prof. John Scharffenberg v Brně
Klub zdraví
Zdravý talíř
Recepty
Snídaně
Polévky
Obědy
Dezerty
Pomocníci
Užitečné grafy a tabulky
Bible a víra
Články
Je Bible pravdivá?
Pochopení Bible
Kdo je Ježíš?
Desatero přikázání
Původ zla
Boží plán na odstranění hříchu
Příběh evangelia
Křesťanský život
Duchovní dary
Den odpočinku
Náboženské směry
Uctívání slunce
Babylonské náboženství
Pohanství a katolicismus
Pokřtěné pohanské svátky
Sionismus
Druhý příchod Ježíše Krista
Milénium pokoje
Co se děje po smrti?
Videa
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Cyklus biblických zamyšlení
Ellen Whiteová a její kritici
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Nepřátelství
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
K zamyšlení
Pochopte souvislosti světových událostí
Poznat Boha
Sedmý den
Totální Útok
Tváře milosti
Úplná proměna
Události posledních dní
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Zjevení pro dnešek
Živý oheň (Věčné evangelium)
Životní příběhy
Bible Online
Koupit Bibli
Biblické lekce
Evoluce vs Stvoření
Články
Podstata sporu
Zapsáno v kamenech
Fosilní záznam
Od stvoření k obnově
Původ života a rozmanitosti
Videa
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
K zamyšlení
Nebezpečí hudby, filmů a her
Duchovní hudba
Články
Filmový a herní průmysl
Hudební průmysl
Videa
Proroctví a světové události
Články
7 posledních ran
Identifikace Antikrista
Vpřed k Nedělnímu zákonu
Videa
Co nového profesore?
Zprávy ze světa
Papežství naplňuje proroctví
Reformace
Velký spor věků
Články
Reformace
Příběhy reformace
Katolické koncily
Videa
Oživení reformace
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Kořeny víry
Strážci pravdy
Putování reformací
Láska a partnerství
Články
Videa
Knihy ZDARMA
Videa
Přehled videí
Nejnovější videa
Seznamy videí
Série přednášek
500 let reformace: u cíle nebo u konce?
Bez obav do blízkých událostí
Biblická kázání
Biblické odpovědi
Boží Trojice
Budoucnost Evropy
Cliff! - Filozofie pro dnešek
Co nového profesore?
Cyklus biblických zamyšlení
Cukrovka a Rakovina
Ellen Whiteová a její kritici
Genesis Konflikt CZ
Genesis Konflikt SK
Hledání pravdy
Hleďte vzhůru
Ježíš: Tvá naděje
Klub zdraví
Konflikt myšlení
Kristus: naše Spravedlnost
Kroky k osobnímu oživení
Manželství, Posvěcení a Bible
Misie v Bangladéši
Modlitební seminář
Odlesky naděje
Opravdové křesťanství
Opravování Trhlin
Oživení reformace
Papežství naplňuje proroctví
Pochopte souvislosti světových událostí
Pokrm k zamyšlení
Poznat Boha
prof. John Scharffenberg v Brně
Putování reformací
Sedmý den
Strážci pravdy
Totální Útok
Tváře milosti
Události posledních dní
Úplná proměna
Valdenští - Zpět do budoucnosti?
Věrné správcovství
Vykopávání minulosti
Walter Veith v Loma Lindě
Zdalipak věda ví
Zjevení pro dnešek
Zprávy ze světa
Životní příběhy
Život v celé své kráse
Živý oheň (Věčné evangelium)
Audio
Přednáškové akce
Info

Nejnovější videa

Translate »